preview image

Evenimente ASE 2023

  1. Acasa Comunicare Mass Media Evenimente ASE 2023
Adunarea festivă a Senatului ASE

Miercuri, 13 decembrie a.c., în Aula Magna, a avut loc ceremonia de decernare a titlului onorific Meritul universitar cu medalie de aur „Virgil Madgearu” domnului prof. univ. dr. Moisă Altăr, la propunerea Consiliului de Administrație al ASE.

Conferința semestrială a studenților ASE cu reprezentanții conducerii universității

Joi, 7 decembrie a.c., în Aula Magna, a avut loc Conferința semestrială a studenților cu reprezentanții conducerii universității. Scopul acestei întâlniri a fost de a asculta opiniile studenților, de a dezbate eventualele problemele întâmpinate și de a analiza propunerile și recomandările acestora.

Gala Excelenței a Academiei de Studii Economice din București

Miercuri, 6 decembrie a.c., a avut loc Gala Excelenței a Academiei de Studii Economice din București, eveniment ce premiază membrii comunității noastre universitare (cadre didactice, studenți și personal administrativ) pentru realizările acestora de ordin științific și profesional din ultimul an.

Recunoaștere academică pentru Rectorul ASE

Vineri, 8 decembrie, Rectorului ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, i-a fost acordat titlul onorific de DOCTOR HONORIS CAUSA al Universităţii Petrol-Gaze din Ploiești, la propunerea Consiliului Facultății de Științe Economice, ca recunoaștere a realizărilor domniei sale pe plan academic și managerial, a prestigiului profesional de care se bucură în lumea academică, a performanțelor înregistrate în dezvoltarea şi promovarea învăţământului economic românesc și a implicării active în susţinerea dezvoltării economiei româneşti. La ceremonia de la Ploiești au participat reprezentanți ai Consiliului de Administrație, ai Senatului universitar, cadre didactice, colegi de la facultatea unde domnul Rector este cadru didactic, prieteni, membrii familiei. Felicitări, domnule Rector! Vivat, Crescat, Floreat!

Ședința Consiliului Consultativ al ASE

În data de 6 decembrie 2023, în sala Virgil Madgearu, a avut loc întâlnirea Consiliului Consultativ, la nivel de ASE.
Ședința a fost deschisă de prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE. Au fost discutate subiecte de interes pentru implicarea mediului de afaceri în dezvoltarea și susținerea instituției prin proiecte și programe de cercetare pentru studenți, digitalizarea, testarea în laboratoare de inteligență artificială, noi idei care vor atrage sprijin financiar în cercetare și dezvoltare.
Prof. univ. dr. Dorel Mihai Paraschiv, prorector Relații cu mediul economico-social și viața studențească, a prezentat proiectul privind aspectele relevante din investiția în educație pe care membrii consiliului consultativ doresc sa îl susțină.
Prioritatea este dezvoltarea capitalului uman prin implicarea financiară a mediului de afaceri în dezvoltarea unei educații financiare viabile a studenților, viitori angajați în cele mai importante firme de succes de pe piață din România.

Alegeri ASE

În data de 6 decembrie 2023 s-au desfășurat Alegerile pentru desemnarea membrilor consiliilor facultăților și Senatului ASE.

Recunoaștere academică pentru Rectorul ASE

Joi, 23 noiembrie a.c., Rectorului ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor i-a fost conferit titlul de Doctor Honoris Causa al Universității „Aurel Vlaicu” din Arad (UAV) ca semn al aprecierii academice pentru întreaga activitate științifică și managerială. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul manifestărilor prilejuite de marcarea „Zilei Economistului” și a „Zilei Profesorului de Economie”, în cadrul Forumului Național al Economiștilor din România, la care a participat o delegaţie a Consiliului de Administraţie şi a Senatului Universitar al ASE.

Forumul Național al Economiștilor din România

Asociația Facultăților de Economie din România, în parteneriat cu ASE București, Universitatea Aurel Vlaicu din Arad și Asociația Absolvenților Alumni ASE a organizat, cu prilejul „Zilei Economistului” și al „Zilei Profesorului de Economie”, Forumul Național al Economiștilor din România, care a avut loc la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad (UAV) în perioada 22-24 noiembrie 2023.

Carta ASE

Vineri, 17 noiembrie 2023, în Aula Magna a avut loc o dezbatere privind noua Cartă a Academiei de Studii Economice din București.

Ceremonie DHC

Joi, 16 noiembrie 2023, în Aula Magna, Senatul Academiei de Studii Economice din București, la propunerea conducerii Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, a decernat titlul onorific de Doctor Honoris Causa (DHC), Domnului profesor universitar doctor Marcel Ausloos, Facultatea de Afaceri din cadrul Universității Leicester, Marea Britanie.

Ziua Cercetătorului

Joi, 16 noiembrie 2023, Academia de Studii Economice din București, prin Direcția Managementul Cercetării și Inovării, a organizat cu prilejul Zilei Cercetătorului un eveniment dedicat recunoașterii eforturilor și realizărilor în domeniul cercetării științifice. În cadrul ceremoniei de deschidere au fost acordate diplomele Opera Omnia și Georgescu-Roegen cercetătorilor din instituția noastră. De asemenea, echipele de cercetare au prezentat proiectele instituționale desfășurate pe parcursul anului 2022, evidențiind impactul în societate și colaborarea cu mediul economico-social.

„Ziua marii picturi murale”

Superba și binecunoscuta pictură murală „Istoria comerțului românesc” de Cecilia Cuțescu-Storck, din Aula Magna, a împlinit 90 de ani! Miercuri, 15 noiembrie a.c., la „Ziua marii picturi murale” ne-am bucurat împreună de frumusețea nonagenarei noastre picturi murale!

Ceremonie DHC

Joi, 9 noiembrie 2023, în Aula Magna, Senatul Academiei de Studii Economice din București, la propunerea conducerii Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, a conferit titlul onorific de Doctor Honoris Causa (DHC), Domnului Profesor Erich Walter Farkas – profesor universitar în cadrul Universității din Zürich, Elveția, unde a dezvoltat unul dintre cele mai puternice programe de masterat în domeniul finanțelor cantitative (program care în clasamentele internaționale aferente anului 2023 se poziționează pe primul loc la nivel european).

In Memoriam: Paul Bran – Reper al renașterii academice

Joi, 9 noiembrie 2023, în Aula Magna, a avut loc lansarea volumului In Memoriam: Paul Bran – Reper al renașterii academice. Apărut în colecția Rectori ai ASE, coordonată de prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, în cadrul evenimentelor dedicate celor 110 ani de la înființarea celei mai bune universități economice a României, volumul aduce omagiul adânc al comunității noastre universitare personalității de excepție a Prof. univ. dr. PAUL BRAN, Rectorul fondator al ASE din Moldova, în perioada 1991 – 1994, și al ASE din București, între 1996-2004, care a contribuit în mod semnificativ la dezvoltarea școlii economice universitare atât din România, cât și din Republica Moldova. Prof. PAUL BRAN a fost un reper al renașterii academice. Ne înclinăm cu prețuire în fața memoriei Domniei Sale!

Vizita domnului Miloslav Kala, Președintele Oficiului Suprem de Audit al Republicii Cehe în ASE

Miercuri, 8 noiembrie a.c., domnul Miloslav Kala, președintele Organizației Europene a Instituțiilor Supreme de Audit și al Oficiului Suprem de Audit al Republicii Cehe, în vizită la ASE.

Conferința Internațională „The 17th International Management Conference” (IMC)

În perioada 2-3 noiembrie 2023 a avut loc Conferința Internațională „The 17th International Management Conference” (IMC), organizată de Facultatea de Management.

ASE Job&Internship Fair 2023

În perioada 1-2 noiembrie a.c., a avut loc ASE Job&Internship Fair 2023, ediția de toamnă, unde numeroase companii de top din domeniul economic vin cu oferte de muncă și internshipuri.

VIVAT, CRESCAT, FLOREAT!

Miercuri, 1 noiembrie 2023, am sărbătorit 110 ani de la deschiderea cursurilor Academiei de Înalte Studii Comerciale și Industriale! VIVAT, CRESCAT, FLOREAT!

Bursele Regale

Luni, 30 octombrie a.c., a avut loc, la Palatul Elisabeta, ceremonia dedicată acordării Burselor Regale unor studenţi români şi din Republica Moldova.În cadrul evenimentului, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române şi Alteţa Sa Regală Principele Consort au acordat, pentru a șasea oară, burse pentru doi studenți de la ASE.

Conferința internațională „Future of Europe” 2023

În perioada 26-27 octombrie a.c. a avut loc a 14-a ediție a Conferinței internaționale „The Future of Europe” organizată de Facultatea de Relații Economice Internaționale din cadrul ASE.

Prima sesiune de informare antidrog în ASE

Joi, 26 octombrie 2023, la Academia de Studii Economice din București a avut loc prima sesiune de informare în domeniul drogurilor a administratorilor și șefilor de cămine și personalului din secretariat. Activitatea a fost susținută de Comisar șef de poliție Mirela Târșolea, de la Agenția Națională Antidrog. Activitatea s-a desfășurat în baza parteneriatului strategic încheiat între ASE și A.N.A. și cu sprijinul prof.univ.dr. Dorel Mihai Paraschiv, prorector Relații cu mediul economico-social și viața studențească și conf.univ.dr. Simona Roxana Pătărlăgeanu, prodecan Facultatea de Economie agroalimentară și a mediului. În cadrul sesiunii de informare, au fost abordate teme privind prevenirea și combaterea consumului și traficului de droguri.

Conferința internațională „Excellence in Public Administration through Human Resource Management Innovation and Digital Transformation”

În perioada 20-21 octombrie 2023 a avut loc cea de-a 19-a ediție a Conferinței internaționale „Excellence in Public Administration through Human Resource Management Innovation and Digital Transformation”, organizată de Facultatea de Administrație și Management Public din cadrul ASE.

Sesiunea de instruire al Centrului de Cercetări Avansate al ASE

Vineri, 20 octombrie a.c., Institutul de Cercetări Avansate (ARI) al Academiei de Studii Economice din Bucureşti a organizat Sesiunea de instruire “Impact și influență în publicistica științifică: între excelență și accesibilitate, între comunități epistemice și publicul larg, între jurnale de top și mass-media”.

Gala Alumni ASE 2023

Miercuri, 18 octombrie a.c., a avut loc prima ediție a Galei Alumni ASE 2023, eveniment ce a reunit absolvenți remarcabili pentru a le celebra realizările din ultimii trei ani în domeniul în care aceștia își desfășoară activitatea sau în comunitate. Evenimentul a fost organizat în Aula Magna de către Academia de Studii Economice din București în colaborare cu Asociația Absolvenților ALUMNI ASE, în cadrul proiectului „Studenții ASE motivați pentru o carieră de succes (StudentsMotivated4Success)” CNFIS-FDI-2023-F-0474.

A 9-a ediție a conferinței pe teme de turism, CACTUS 2023

În perioada 12-13 octombrie a.c. s-a desfășurat a 9-a ediție a conferinței pe teme de turism, CACTUS 2023, având ca temă centrală tehnologiile aplicate în ospitalitate, călătorii și turism. Conferința a fost organizată de Facultatea de Business și Turism din cadrul ASE, în colaborare cu Asociația Academică de Cercetare în Turism și Servicii CACTUS.

ASE a inaugurat un nou amfiteatru

Marți, 3 octombrie a.c., ASE a inaugurat Amfiteatrul Bursa de Valori Bucureşti (BVB) – amfiteatrul 2101, o sală de peste 150 de locuri care a fost modernizată şi dotată de BVB.

Deschidere an universitar 2023-2024

Deschiderea anului universitar 2023-2024 la Academia de Studii Economice din București a avut loc pe data de 25 septembrie 2023. 

Admitere ASE – iulie 2023

Admitere 2023 la Academia de Studii Economice din Bucureşti. 

Conferinţa Ştiinţifică Anuală a Economiştilor Români din Mediul Academic din Străinatate – ERMAS 2023

În perioada 26-28 iulie a.c, ASE şi Banca Natională a Romaniei au organizat Conferinţa Ştiinţifică Anuală a Economiştilor Români din Mediul Academic din Străinatate – ERMAS 2023.

Delegaţie din Republica Arabă Egipt la ASE

Joi, 20 iulie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, şi prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, Prorector responsabil cu relaţii internaţionale, au primit o delegaţie din Republica Arabă Egipt de la „Higher Institute of Computers, Information and Management Technology in Tanta”, condusă de Dr. Ahmed Diaa Mohamed Khamis, Rector, care a efectuat o vizită de formare în cadrul programului Erasmus+.

Referendumul universitar pentru alegerea modalităţii de desemnare a Rectorului ASE – 18 iulie 2023

Cadrele didactice şi studenţii cu drept de vot au participat la Referendumul universitar pentru alegerea modalităţii de desemnare a Rectorului. Prezenţa la vot a fost de 84,66% şi în urma voturilor valabil exprimate modalitatea de desemnare a Rectorului ASE va fi „pe baza de alegeri generale, prin vot universal, direct, secret şi egal.”

Susţinerea primei teze a unui doctorand din Japonia în cadrul Şcolii Doctorale a ASE

Miercuri, 12 iulie a.c., a avut loc, în sala de lectură Virgil Madgearu, susţinerea publică a tezei doctorandului Cristian Iulian Vlad, cu tema „Impactul tehnologiei asupra resurselor umane din organizaţiile din Japonia”, coordonator prof. univ. dr. Marius Constantin Profiroiu, prorector ASE responsabil cu relaţiile internaţionale. La susţinere a fost prezent Professor Nobumichi Watahiki de la Nagaoka University of Technology, membru al comisiei. Elaborarea acestei teze are loc în cadrul relaţiilor de parteneriat ale ASE cu Nagaoka University of Technology din Japonia şi este una dintre cele 7 teze ale unor doctoranzi japonezi ai Şcolii Doctorale din ASE.

Săptămâna Diplomaţiei Comerciale

Academia de Studii Economice din Bucureşti prin Centrul de Excelenţă în Comerţ Exterior în parteneriat cu Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale şi Agenţia Română pentru Investiţii şi Comerţ Exterior au organizat în data de 4 iulie a.c., Aula Magna, sesiunea oficială cu tema „Săptămâna Diplomaţiei Comerciale”.

Preşedintele Senatului ASE, Doctor Honoris Causa al Universităţii „Ovidius” din Constanţa

Vineri, 30 iunie a.c., la Universitatea „Ovidius” din Constanţa, a avut loc ceremonia oficială a decernării titlului de Doctor Honoris Causa domnului prof. univ. dr. Dumitru Miron, Preşedintele Senatului Universitar, în semn de recunoaştere pentru contribuţia remarcabilă la dezvoltarea învăţământului superior din Romania pe parcursul celor patru decenii de activitate didactică, ştiinţifică şi managerială. La eveniment a participat o delegaţie formată din membri ai Consiliului de Administraţie şi ai Senatului Universitar al ASE.

Rectorul ASE, Doctor Honoris Causa al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava

Joi, 22 iunie a.c., la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), a avut loc ceremonia oficială a înmânării titlului de Doctor Honoris Causa domnului prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE. La eveniment a participat o delegaţie formată din membri ai Consiliului de Administraţie şi ai Senatului Universitar al ASE. Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al USV a avut loc în contextul sărbătoririi a 60 de ani de învăţămant superior sucevean.

Conferinţa internaţională ICEES 2023

În perioada 15-16 iunie 2023 a avut loc cea de-a 6-a ediţie a Conferinţei Internaţionale de Economie şi Ştiinţe Sociale (The International Conference on Economics and Social Sciences: ICESS 2023), organizată de ASE. Tematica din acest an: „Perspective geopolitice ţi provocări tehnologice pentru creştere durabilă în secolul XXI”.

Conferinţa internaţională AMIS 2023

În perioada 7-8 iunie a.c. a avut loc cea de-a 18-a ediţie a Conferinţei internaţionale de Contabilitate şi informatică de gestiune „Accounting and Management Information Systems” – AMIS 2023.

Lansare de carte în ASE – „Ce s-a întâmplat de fapt – Un dialog despre perioada postdecembristă”, autori Lavinia Betea şi Virgil Magureanu

În data de 18 mai a.c., în Aula Magna din Palatul ASE a avut loc lansarea carţii „Ce s-a întâmplat de fapt – Un dialog despre perioada postdecembristă”, autori Lavinia Betea şi Virgil Magureanu. În deschidere, prof. univ. dr. Nicolae Istudor a făcut o scurtă prezentare a volumului, care aduce în prim plan momentele cruciale ale zilelor Revoluţiei din 1989.

Conferinţa semestrială a studenţilor ASE cu reprezentanţii conducerii universităţii – 17 mai 2023

Conferinţa Semestrială a Studenţilor cu reprezentanţii conducerii universităţii.

Eveniment „Start Up Revolution” în ASE

În data 9 mai a.c., la ASE a avut loc evenimentul intitulat „Romania – Start up Revolution”, organizat de Consiliul Naţional al IMM-urilor din Romania, cea mai mare organizaţie a oamenilor de afaceri din România. În deschiderea evenimentului, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a salutat oportunitatea oferită de acest eveniment pentru formularea de soluţii fundamentate ştiintific la problemele antreprenoriale şi ale celor care activează în acest domeniu, subliniind deschiderea ASE pentru parteneriatele cu organizaţiile economice din mediul public şi privat, care să răspundă nevoilor mediului economico-social.

Job & Internship Fair ASE 2023

Pe data de 3 mai a.c. a avut loc evenimentul de carieră Job & Internship Fair ASE 2023, organizat în Clădirea Ion Angelescu. La acest eveniment de tradiţie în ASE au participat reprezentanţi de la numeroase companii de top şi actori din mediul de afaceri, pentru a inlesni accesul pe piaţa forţei de muncă al studenţilor şi absolvenţilor ASE.

Rectorul ASE, Doctor Honoris Causa al Universităţii din Oradea

Joi, 27 aprilie a.c., în Aula Magna a Universităţii din Oradea, a avut loc ceremonia oficială a înmânării titlului de Doctor Honoris Causa domnului prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE. 

IN MEMORIAM. 10 ani fără Ion Gh. Roșca

Miercuri, 12 aprilie a.c., o delegație a ASE, condusă de prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, însoțit de alți membri ai Consiliului de Administrație și membri ai familiei, s-a deplasat la mormântul prof. univ. dr. Ion Gh. Roșca, pentru a-i aduce un pios omagiu chiar de ziua sa de naștere celui care a fost Rector al Universității noastre în perioada mai 2004 – martie 2012. În cursul aceleiași zile, în sala de lectură Virgil Madgearu, a avut loc o întâlnire cu prilejul apariției volumului intitulat IN MEMORIAM. 10 ani fără Ion Gh. Roșca, cu amintiri despre prof. univ. dr. Ion Gh. Roșca, în prezența unor membri ai familiei, unor colegi și colaboratori dragi ai domnului profesor.

ASE 110 – Eveniment organizat de Casa Regală şi ASE – 10 aprilie 2023

Palatul Elisabeta: Eveniment organizat de Casa Regală şi ASE, cu ocazia a 110 ani de excelenţă academică în ASE. 

ASE 110 – Aniversarea a 18 ani de „Academia SpEranţei” – 9 aprilie 2023

Aniversarea a 18 ani de „Academia SpEranţei” şi a 5 ani de „Cursuri de Prim Ajutor în ASE”. 

ASE 110 – Premii sesiunea de comunicări ştiintifice – 8 aprilie 2023

Premierea câştigatorilor de la sesiunea de comunicări ştiinţifice ale studenţilor.

ASE 110 – Ceremonie dezvelire bust Virgil Madgearu – 7 aprilie 2023

Ceremonia de dezvelire a bustului lui Virgil Madgearu.   

ASE 110 – Competiţii sportive – 7 aprilie 2023

Competiţii sportive.   

ASE 110 – Semnare continuare Protocol ASE – SMURD – 7 aprilie 2023

Semnare continuare Protocol ASE – Fundaţia pentru SMURD.     

ASE 110 – Ceremonie de decernare a titlului onorific de Doctor Honoris Causa – 6 aprilie 2023

Ceremonia de decernare a titlului onorific de Doctor Honoris Causa domnului Jean Claude Juncker în cadrul Şedinţei Senatului Festiv al ASE.    

ASE110 – Eveniment de gală „110 ANI DE EXCELENŢĂ ACADEMICĂ” – 5 aprilie 2023

Ateneul Roman: Eveniment de gală „110 ANI DE EXCELENŢĂ ACADEMICĂ”.    

ASE 110 – Inaugurare Studio TV al ASE – 5 aprilie 2023

Inaugurarea Studioului TV al ASE.   

ASE 110 – Inaugurarea ASE Shop – 5 aprilie 2023

Inaugurarea ASE Shop, magazinul de obiecte promoţionale al universităţii.   

ASE 110 – Eveniment cu ocazia Zilei internaţionale a ASE – 5 aprilie 2023

Eveniment cu ocazia Zilei internaţionale a ASE.  

ASE 110 – DECERNARE TITLURI ONORIFICE – 4 aprilie 2023

Ceremonia de decernare a titlurilor onorifice Meritul universitar cu medalie de aur „Nicolae D. Xenopol”, Meritul universitar cu medalie de aur „Virgil Madgearu”, Meritul universitar „Virgil Madgearu”. 

ASE 110 – Lansarea volumelor publicate sub egida ASE 110 – 4 aprilie 2023

Lansarea volumelor publicate sub egida ASE 110. 

ASE 110 – Depunerea de coroane la mormintele înaintaşilor ASE – 3 aprilie 2023

Depunerea de coroane la mormintele înaintaşilor ASE. 

ASE 110 – Deschiderea concursului interdisciplinar pe teme economice – 3 aprilie 2023

Deschiderea concursului interdisciplinar pe teme economice „Elevii de astăzi, profesioniştii de mâine”.

ASE 110 – Expoziţie de costume tradiţionale din România – 3 aprilie 2023

Expoziţie de costume tradiţionale din România.

ASE 110 – Inaugurarea Casei Nanu Muscel, Muzeului ASE şi Galeriei de artă – 3 aprilie 2023

Inaugurarea, după renovare şi restaurare completă, a Casei Nanu Muscel, Muzeului ASE şi Galeriei de artă, Piaţa Romană nr. 7.

Internaţional Conference on Business Excellence – ICBE 2023

În perioada 23-25 martie 2023, a avut loc cea de-a 17-a ediţie a „Internaţional Conference on Business Excellence” – ICBE 2022, organizată de Societatea pentru Excelenţă în Afaceri şi Facultatea de Administrarea Afacerilor în Limbi Străine (FABIZ), în parteneriat cu Academia Română, Universitatea din Bucureşti şi Universitatea Sapienza din Roma, Italia. Tema ediţiei de anul acesta a fost „Rethinking business: Sustainable leadership in a VUCA world”. În deschiderea evenimentului au luat cuvântul prof. univ. dr. Alina Mihaela Dima, prorector pentru Cercetare ştiinţifică, dezvoltare şi inovare.

ASE a primit vizita unei delegaţii a Universităţii EPOKA din Albania

ASE a primit vizita unei delegaţii de la Universitatea EPOKA din Tirana, Albania. Delegaţia universităţii albaneze a fost primită de prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector, prof. univ.dr. Dumitru Miron, Preşedintele Senatului Universitar, şi prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, Prorector pentru Relaţii internaţionale. Discuţiile dintre reprezentanţii celor două universităţi s-au axat pe oportunităţile de cooperare dintre cele două instituţii, în ceea ce priveşte mobilitatea cadrelor didactice şi a studenţilor, sau desfaşurarea de activităţi de cercetare, inclusiv în cadrul programului de finanţare Orizont Europa gestionat de UE.

Autoritatea Vamală Română în parteneriat cu Academia de Studii Economice din Bucureşti

În data de 1 martie 2023, Autoritatea Vamală Română în parteneriat cu Academia de Studii Economice din Bucureşti au lansat primul program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională în domeniul vamal. Printre disciplinele pe care cursanţii le vor aprofunda pe parcursul acestui program de 90 de ore se numără afaceri şi logistica internaţională, noţiuni introductive în activitatea vamală, expertiza marfurilor, elemente de taxare, valoarea în vamă, datorie vamală şi garanţii, regimuri vamale şi regimul fiscal al produselor accizabile.

Exerciţiu de pregătire civilă în caz de cutremur la ASE

Luni, 6 martie a.c., a avut loc, la Palatul ASE – clădirea Ion N. Angelescu, un exerciţiu de pregătire civilă în caz de cutremur major în Bucureşti, împreună cu echipe canine de căutare şi salvare. Evenimentul a fost organizat de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă – DSU, IGSU şi ISU Bucureşti-Ilfov, Asociaţia Clubul Câinilor Utilitari (ACCU), în parteneriat cu universitatea noastră.

Saptămâna Porţilor Deschise la ASE

În perioada 27 februarie – 3 martie a.c. a avut loc Săptămâna Porţilor Deschise la ASE, eveniment dedicat elevilor din clasele a XII-a şi a XI-a, interesaţi să afle mai multe despre Admiterea la ASE, despre ce oportunităţi oferă universitatea noastră pentru studenţii săi. Viitorii candidaţi s-au întâlnit cu studenţi, profesori şi reprezentanţi ai Serviciului Marketing şi Comunicare, bucuroşi să le raspundă la întrebări referitoare la oferta educaţională şi procesul de admitere la programele universitare de licenţă din acest an. Elevii au primit materiale informative care să vină în ajutorul lor. #FiiStudentlaASE!

Vizita Ambasadorului Tunisiei in ASE

În data de 23 februarie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, şi prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, prorector Relaţii internaţionale, au primit vizita Ambasadorului Tunisiei la Bucureşti, E.S. doamna Raja Jhinaoui Ben Ali. În cadrul întâlnirii au fost evidenţiate bunele relaţii de cooperare dintre universităţi tunisiene şi ASE.

Felicitari colegilor care au promovat examenele pentru posturi didactice!

În data de 20 februarie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, şi prof. univ. dr. Dumitru Miron, Preşedintele Senatului universitar, alături de membri ai Biroului Consiliului de Administraţie, i-au felicitat pe colegii cadre didactice, proaspăt promovaţi sau angajaţi în urma concursului în ASE. Succes în activitatea didactică şi de cercetare şi multe impliniri profesionale în ASE!

„Cand AVEM un AJUTOR, ÎNVĂŢAM mai cu SPOR!”

ASE în parteneriat cu asociaţiile Clubul Câinilor Utilitari Bucureşti şi Animal Partners & Friends, în data de 7 februarie a.c., a adus pentru studenţii aflaţi în sesiune prieteni de nădejde în alungarea stresului – caţeii de terapie şi activităţi asistate de animale. Această activitate este parte a Proiectului „Academia SpEranţei – Voluntariat din Iubire pentru Viaţă”, care a devenit deja o bună tradiţie a sesiunilor studenţeşti din ASE.

Prelegere sustinută de Paul Hilbers, director executiv FMI

Miercuri, 1 februarie a.c., în amfiteatrul Deloitte, a avut loc prelegerea sustinută de domnul Paul Hilbers, director executiv al Fondului Monetar Internaţional pentru constituenta olandeză. Evenimentul organizat de Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale a avut ca subiecte de dezbatere: FMI, provocările globale post pandemie şi cele generate de războiul din Ucraina.


This site is registered on wpml.org as a development site.