preview image

Informații publice comunicate din oficiu

Structura informațiilor publice publicate, din oficiu, pe pagina Academiei de Studii Economice din București, conform H.S.79/28.06.2023

 1. Acasa Comunicare Informații de interes public Informații publice comunicate din oficiu

1. Despre instituție

1.1. LEGISLAȚIE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA INSTITUȚIEI

1.2. CONDUCERE

1.3. ORGANIZARE

1.3.1. Regulamente de organizare și funcționare

a) Generale

b) Etică

c) Alegeri

 • Regulamente de alegeri pentru structurile și funcțiile de conducere (cadre didactice și studenți)

d) Studenți

e) Desfășurarea examenelor

f) Angajați

1.3.2. Organizarea instituției

1.3.3. Structura instituției

1.3.4. Lista și datele de contact ale instituțiilor care funcționează în subordine/ coordonare

1.3.5. Carieră

1.4. PROGRAME ȘI STRATEGII

1.5. RAPOARTE ȘI STUDII

1.5.1. Rapoarte

1.5.2. Studii

În cadrul acestei secțiuni, vor fi publicate toate studiile realizate de ASE din resurse proprii, subcontractare sau din surse externe, în scopul creșterii cunoașterii sociale în domeniul respectiv.

2. Informații de interes public

2.1. SOLICITAREA INFORMAȚIILOR DE INTERES PUBLIC

2.1.1. Numele și prenumele persoanei responsabile de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001 precum și datele de contact

 • Elena Simona Pleșea – Biroul Relații cu Publicul
 • E-mail: simona.plesea@ase.ro
 • Tel. 021.319.19.00 int. 432/536

2.1.2. Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001

2.1.3. Modalitatea de contestare a deciziilor și formulare pentru reclamații administrative

2.1.4. Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001

2.2. BULETINUL INFORMATIV AL INFORMAȚIILOR DE INTERES PUBLIC

 • Conține lista cu informațiile cerute de Legea 544/2001, cu trimiteri (link-uri) către informațiile publicate deja în diverse secțiuni, reprezentînd o situație centralizată a acestora, în sensul creșterii accesibilitatii informațiilor

2.3. BUGET

2.3.1. Bugetul din toate sursele de finanțare și bugetul structurilor aflate sub autoritatea, în subordinea sau în coordonarea respectivei instituții, în format deschis

2.3.2. Situatia plăților (execuție bugetară)

2.3.3. Situația drepturilor salariale și a altor drepturi prevăzute de acte normative cu un caracter special (drepturile de natură salarială stabilite potrivit legii, pe categorii de funcții pentru personalul instituției, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative cu un caracter special).

2.4. BILANȚURI CONTABILE (https://economic.ase.ro/situatii-financiare/)

2.5. ACHIZIȚII PUBLICE

2.5.1. Programul anual al achizițiilor publice

2.5.2. Centralizatorul achizițiilor publice – se va publica o situație trimestrială actualizată în consecință referitoare la contractele de achiziții publice și execuția acestora, cu o valoare de peste 5,000 euro (https://achizitiipublice.ase.ro/)

2.6. DECLARAȚIILE DE AVERE ȘI DE INTERESE ALE PERSONALULUI INSTITUȚIEI PUBLICE

2.7. MODELELE DE CERERI/FORMULARE TIPIZATE pe care instituția le solicită a fi completate de către persoanele fizice, în scopul soluționării unor cereri

3. Contact

3.1. DATELE DE CONTACT ALE AUTORITĂȚII

3.2. PROGRAMUL DE AUDIENȚE AL PERSONALULUL CU FUNCȚII DE CONDUCERE

3.3. PETIȚII

 • Adresa pe care pot fi transmise electronic petițiile: petitie@ase.ro
4. Integritatea instituțională
 • Codul etic și de deontologie universitară
 • Lista cuprinzând cadourile primite, potrivit Legii nr. 251/2004 și destinația acestora
 • Mecanismul de raportare a încălcărilor legii
 • Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională
 • Planul de integritate al instituției
 • Un raport narativ referitor la stadiul implementării măsurilor atât în prevăzute în Strategia Nationala Anticorupție, cât și în planul de integritate al instituției
 • Situația incidentelor de integritate, precum și o prezentare succintă a măsurilor adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului
 • Studii/cercetari/ghiduri/materiale informative relevante
This site is registered on wpml.org as a development site.