preview image

Carta ASE

Carta ASE stabilește principiile și valorile care stau la baza activității universității, precum și modalitățile de organizare și funcționare a acesteia.

Carta Academiei de Studii Economice din București (ASE) reprezintă un document oficial care stabilește regulile de organizare și funcționare ale celei mai importante instituții de învățământ superior din domeniul economic din România. Această instituție, înființată în anul 1913, are o istorie bogată și prestigioasă, fiind recunoscută la nivel național și internațional pentru excelența sa în domeniul cercetării și educației economice.

Carta ASE stabilește principiile și valorile care stau la baza activității universității, precum și modalitățile de organizare și funcționare a acesteia, asigurând astfel un cadru legal și funcțional adecvat pentru activitatea academică și de cercetare a universității. Printre aspectele reglementate de Carta ASE se numără structura organizatorică a universității, atribuțiile și responsabilitățile conducerii, drepturile și obligațiile studenților, profesorilor și personalului administrativ, modul de desfășurare a cursurilor, evaluarea performanțelor studenților, precum și alte aspecte legate de activitatea academică și de cercetare.

Prin aceasta, ASE se angajează să ofere o educație de calitate, bazată pe excelența academică și pe dezvoltarea unei gândiri critice și creative, adaptate la nevoile și provocările actuale ale societății. În același timp, Carta ASE evidențiază importanța colaborării cu mediul de afaceri, cu instituțiile publice și cu societatea civilă, în vederea dezvoltării unei economii durabile și competitive, care să aducă beneficii atât pentru comunitatea academică, cât și pentru societatea în ansamblul său.

În concluzie, Carta ASE reprezintă un document esențial pentru Academia de Studii Economice din București, care stabilește cadrul legal și funcțional necesar pentru asigurarea unei activități academice și de cercetare de calitate, într-un context de dezvoltare continuă și de adaptare la schimbările din mediul economic și social.

Dacă doriți să citiți Carta ASE în întregime, puteți accesa documentul mai jos:

This site is registered on wpml.org as a development site.