preview image

Mesajul Rectorului

  1. Acasa Universitatea Conducerea Mesajul Rectorului

Vivat Academia!

Academia de Studii Economice din București este o universitate de cercetare avansată și educație, care organizează studii universitare și cercetare științifică în domeniile științelor economice, administrative, juridice și socio-umane. ASE este considerată drept cea mai importantă instituție de învățământ superior economic din țară și una dintre cele mai cunoscute universități economice din Sud-Estul Europei.

Pregătirea universitară a studenților este realizată în cadrul ciclurilor de licență, masterat, doctorat și postdoctorat. ASE oferă, de asemenea, programe de formare continuă, de formare pedagogică, de studii academice postuniversitare, precum și programe de tip MBA (Master of Business Administration) și EMBA (Executive Master of Business Administration).

În cei peste 110 de ani de existență, Academia de Studii Economice din București a dobândit un real prestigiu național și internațional. Numeroase cadre didactice și mare parte dintre absolvenții universității noastre s-au afirmat, de-a lungul timpului, ca personalități de seamă, devenind profesori și cercetători în universități prestigioase din lume, membri ai Academiei Române și ai altor foruri științifice din țară și străinătate, respectiv ai unor structuri administrative private și publice, parlamentare, guvernamentale și diplomatice.

Diplomele dobândite la absolvirea universității noastre constituie garanția unui nivel ridicat de pregătire și creativitate științifică și sunt în concordanță cu cele mai înalte exigente de competitivitate. Deținătorii lor, absolvenții noștri, au toate premisele pentru a fi o prezență notabilă în mediul economic și al administrației publice din Europa și din lume.

ASE are 13 facultăți care oferă celor peste 25 000 de studenți posibilitatea de a urma în limbile română, engleză, franceză sau germană 35 de programe de licență, aproximativ 80 de programe de masterat, 10 programe de doctorat și peste 70 de programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă.

Academia de Studii Economice din București este o instituție publică transparentă, competitivă, responsabilă și implicată în mediul economico-social, capabilă să dea răspunsuri pertinente cerințelor pieței muncii.

Universitatea noastră dorește să răspundă provocărilor actuale care se ridică în fața cunoașterii și acțiunii umane, având drept principale obiective: creșterea și avansarea cunoașterii; educarea studenților printr-un proces pedagogic modern, centrat pe student și pe rezultatele învățării; angajabilitatea socială, prin propunerea unor soluții la problemele care apar în economia românească și cea europeană.

Academia de Studii Economice din București are ca viziune asumarea rolului complex de pol regional de educație și de cercetare științifică avansată în domeniul științelor economice, administrative, juridice și socioumane la nivelul Europei Centrale și de Sud-Est, care să ofere soluții inovative și eficiente pentru dezvoltarea sustenabilă a societății, în contextul exigentelor unei economii globale.

Această viziune se bazează pe promovarea unei autentice culturi a calității, pe crearea, diseminarea și valorificarea cunoștințelor de vârf, pe implicarea proactivă a tuturor membrilor comunității universitare și pe promovarea unor parteneriate funcționale, performante și benefice la nivel național și internațional.

Sunt mândru că am absolvit studiile universitare și doctorale la Academia de Studii Economice din București, că această universitate a devenit destinul meu profesional și recomand cu căldură oricui dorește o carieră de succes să se alăture comunității noastre universitare!

Vivat Academia!
Cu deosebită considerație,

RECTOR,
Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR

This site is registered on wpml.org as a development site.