preview image

GDPR

Politica A.S.E. pentru personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic care, în calitate de angajat al A.S.E., prelucrează date cu caracter personal.

Având în vedere dispozițiile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) emis de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene,


Luând în considerare importanţa deosebită a garantării dreptului la viaţă intimă, familială şi privată, aşa cum este prevăzut la art. 26 din Constituţia României, ţinând seama de necesitatea protejării acestui drept fundamental în cadrul activităţilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, supuse Regulamentului general privind protecția datelor, ţinând seama că Academia de Studii Economice din București, denumită în continuare ASE, prin activitatea desfăşurată de angajații acesteia, prelucrează date cu caracter personal, pentru protecţia cărora este necesară adoptarea unei politici a ASE în acest sens.

This site is registered on wpml.org as a development site.