Admitere programe universitare de Licență 2024

 1. Acasa Admitere Licență

Înscrieri: 12 – 19 iulie 2024

preview image
Alege un Lider și vei deveni un Lider!

25 de programe universitare de licență în limbile română, engleză, franceză sau germană – învățământ cu frecvență
10 programe universitare de licență – învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă

Descarcă regulamentul admiterii
preview image
Fii student la ASE!

Ce îți oferim?

 • 600+ Burse Erasmus
 • 3000+ Locuri de practică
 • 11 Limbi străine
 • 80+ Programe de Masterat
Descarcă ghidul admiterii 2024
preview image
Tur virtual

În fiecare zonă a acestui tur virtual veți găsi informații în legătură cu zona respectivă și link-uri către informații detaliate.

Tur virtual

Procedură privind acceptarea condiționată la admitere a absolvenților învățământului liceal din sisteme internaționale acreditate și recunoscute de Ministerul Educației, în anul absolvirii studiilor liceale. Detalii…

Repere ADMITERE 2024

Oferta educațională

Cifra de școlarizare propusă pentru anul universitar 2024 – 2025 în funcție de forma de învățământ aleasă:

Calendarul Admiterii

Graficul desfășurării concursului de admitere la programele de studii universitare de licență pentru anul universitar 2024-2025 după forma de învățământ aleasă:

Dosarul de înscriere

Candidații încarcă pe platforma de admitere documentele solicitate pentru dosarul de înscriere.

Admitere la
CSIE

Candidații la Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică (CSIE) susțin un examen scris ce constă într-un test grilă la disciplina
MATEMATICĂ.

Admitere la DREPT

Candidații la Facultatea de Drept susțin un examen scris ce constă într-un test grilă la disciplinele LIMBA ROMÂNĂ și ECONOMIE.

Eseul
motivațional

Candidații vor scana/fotografia și încărca pe platforma de admitere eseul motivațional privind alegerea ASE și a programului de studii (prima opțiune).

Acesta va fi datat și semnat înainte de a fi trimis.

Competență lingvistică

Candidații care se înscriu la programe cu predare în limbi străine și la programul de studii Limbi moderne aplicate (engleză; franceză) susțin online un test de competență lingvistică.

Excepție fac candidații care dețin unul dintre certificatele recunoscute de ASE:

Pregătire psihopedagogică

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic oferă studenților ASE București posibilitatea de a participa la cursurile de pregătire psihopedagogică.

Află mai multe

Întrebări
frecvente

Răspundem la întrebările frecvente ale candidaților noștri !

Medii admitere 2023

Află mai multe

Întâlniri cu candidații

ASE are o vastă rețea de parteneriate cu licee și colegii din București și din țară, în baza cărora desfășoară activități de informare despre Admitere:

Mass media despre Admiterea la ASE
OFERTA PUBLICĂ DE ȘCOLARIZARE A SERVICIULUI ROMÂN DE INFORMAȚII

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE – 17 LOCURI.
CLICK AICI PENTRU DETALII…

Programe de licență

Programe de studii universitare de licență:

 • – Administrarea afacerilor (în limba engleză)
 • – Administrarea afacerilor (în limba franceză)
 • – Administrarea afacerilor (în limba germană)

Planuri de învățământ

Fișe discipline / Programe analitice

 

OPORTUNITĂȚI de ANGAJARE, conform Clasificării Ocupațiilor din România

Domeniul: Economic – referent, administrator societate comercială, asistent director/ responsabil de funcțiune (studii superioare), agent de asigurare, conducător firmă mică – patron (girant) în afaceri, intermedieri și alte servicii comerciale, specialist în relații de muncă, asistent manager, asistent de cabinet etc.

 

Vizitează FACULTATEA

Programe de studii universitare de licență:

 • – Administrație publică
 • – Resurse umane

Planuri de învățământ

Fișe discipline / Programe analitice

 

OPORTUNITĂȚI de ANGAJARE, conform Clasificării Ocupațiilor din România

Domeniul: Științe administrative – Programul de studii: Administrație Publică – manager proiect; consilier/expert armonizare legislativă; consilier/expert administrație publică; consilier diplomatic; inspector de specialitate în administrația publică; secretar diplomatic; referent de specialitate în administrația publică; reglementator; agent de dezvoltare; administrator public; consilieri instituții publice; expert achiziții publice; specialist în relații publice; funcționar ghișeu servicii publice; specialist în servicii administrative; inspector/referent resurse umane; funcționar în domeniul resurselor umane; consilier afaceri europene; funcționar în gestiune economică și administrativă; specialiști în domeniul politicilor administrative; funcționar în centrele de informare; funcționar în birouri de informații; auditor intern în sectorul public; examinator de stat de specialitate; funcționar administrativ; referent evidența persoanelor; expert accesare fonduri structurale și de coeziune; consilier dezvoltare regională și locală.

Domeniul: Sociologie – Programul de studii: Resurse Umane – specialist resurse umane; specialist în recrutare; specialist în compensații și beneficii; sociolog; asistent de cercetare în antropologie; asistent de cercetare în sociologie; analist de mediu; cercetător de dezvoltare comunitară; referent de specialitate marketing; comentator publicist; corespondent special (țară și străinătate); profesor în învățământul gimnazial; mentor; consultant reconversie; consilier administrația publică; specialist relații sociale; consilier forță de muncă și șomaj; referent de specialitate forță de muncă și șomaj; consilier orientare privind cariera; analist piața muncii; analist sisteme salarizare; inspector de specialitate formare, evaluare și selecție profesională; evaluator de competențe profesionale; specialist în recrutare; specialist în relații de muncă; agent ocupare.

 

Vizitează FACULTATEA

Programe de studii universitare de licență:

 • – Administrarea afacerilor în comerț, turism, servicii, merceologie și managementul calității
 • – Administrarea afacerilor în comerț, turism, servicii, merceologie și managementul calității (în limba engleză)

Planuri de învățământ

Fișe discipline / Programe analitice

 

OPORTUNITĂȚI de ANGAJARE, conform Clasificării Ocupațiilor din România

Domeniul: Economic – asistent comercial, consilier/expert/inspector/referent/ economist în comerț și marketing, analist calitate, organizator activitate turism (studii superioare), consultant sistem de calitate, logistician gestiune flux, documentarist ordonantare logistică, analist în turism, prezentator expoziții, analist servicii client, asistent director/responsabil de funcțiune (studii superioare), organizator târguri și expoziții, brand manager, merceolog, reprezentant comercial, agent de vânzări, agent comercial, agent vânzări standarde și produse conexe, agent contractări și achiziții (broker mărfuri), administrator cumpărări, agent cumpărări, agent servicii client, funcționar în activități comerciale, administrative și prețuri, agent de voiaj, agent de turism, agent de turism tour – operator, agent de transport turistic intern, agent de transport internațional, agent turism de afaceri, agent transporturi externe, agent transporturi interne, agent de turism pentru circuite tematice, funcționar economic, operator commercial, expeditor internațional, operator recepție, referent de specialitate TIR și tranzite (studii superioare).

 

Vizitează FACULTATEA

Programe de studii universitare de licență:

 • – Cibernetică economică
 • – Informatică economică
 • – Informatică economică (în limba engleză)
 • – Statistică și previziune economică

Planuri de învățământ

Fișe discipline / Programe analitice

 

OPORTUNITĂȚI de ANGAJARE, conform Clasificării Ocupațiilor din România

Domeniul: Economic – Programul de studii – Cibernetică economică – administrator baze de date, administrator sistem de securitate bancară, operator calculator electronic și rețele, administrator de rețea de calculatoare.

Domeniul: Economic – Programul de studii: Informatică Economică – cercetător în microelectronică, cercetător în calculatoare, asistent de cercetare în calculatoare, proiectant sisteme informatice, analist, programator, programator de sistem informatic, consultant în informatică, administrator de rețea de calculatoare.

Domeniul: Economic – Programul de studii: Statistică și previziune economică – cercetător în statistică, asistent de cercetare în statistică, cercetător în demografie, asistent de cercetare în demografie, referent statistician, statistician, statistician medical.

 

Vizitează FACULTATEA

Programe de studii universitare de licență:

 • – Contabilitate și informatică de gestiune
 • – Contabilitate și informatică de gestiune (în limba engleză)

Planuri de învățământ

Fise discipline / Programe analitice

 

OPORTUNITĂȚI de ANGAJARE, conform Clasificării Ocupațiilor din România

Domeniul: Economic – Programul de studii: Contabilitate și informatică de gestiune – expert contabil – verificator, controlor de gestiune, auditor financiar, referent de specialitate financiar contabilitate, consilier/expert/inspector/referent/ economist în gestiunea economică, proiectant sisteme informatice, administrator baze de date, analist financiar, asistent de cercetare în gestiune, contabilitate, control financiar, contabil-șef/ director financiar/bancă/societate de leasing.

 

Vizitează FACULTATEA

Programe de studii universitare de licență:

 • – Drept (durata studiilor de 4 ani)

Planuri de învățământ

Fișe discipline / Programe analitice

 

OPORTUNITĂȚI de ANGAJARE, conform Clasificarii Ocupațiilor din România

Domeniul: Drept – Programul de studii: Drept – avocați, notari, consilieri juridici, magistrați – judecători și procurori-, grefieri, secretari la instante judecătorești și parchete, arbitrii, mediatori, consilieri în proprietate industrială, practicieni în insolvență, consultanți financiari și fiscali, evaluatori, executori judecătorești, registratori de proprietate și conducători de carte funciară, diplomați, experți pe lângă organizații internaționale, funcționari publici în administrația centrală și locală si orice alt loc de muncă ce necesită pregătire juridică.

Facultatea de Drept asigură formarea viitorilor profesioniști în domeniul juridic, pregătirea acestora pentru activități specifice ariei juridice în diverse domenii din societate cum ar fi: justiție, business, administrație publică, activități non-profit sau altele.

Parcurgerea celor 4 ani de studiu intens la Facultatea de Drept oferă garanția unei pregătiri profesionale temeinice adaptată cerințelor pieței muncii, ajutându-te să fii în preferințele angajatorilor.

Caracterul interdisciplinar, realizarea de conexiuni, gândirea critică, logică reprezintă constante ale programului nostru de studii juridice creând, astfel, contextul dobândirii de cunoștințe în domenii variate, precum drept, economie, management, finanțe.

Curricula Facultății de Drept recurge la a combina planul de învățământ cu internship-ul necesar fiecărui student. Materiile care vor face obiectul predării la Facultatea de Drept sunt interactive – oferind garanția unei pregătiri profesionale temeinice adaptată cerințelor pieței muncii – și sunt diferite de la un an universitar la altul/de la un semestru la altul.

Pentru aprofundarea cunoștințelor în domeniu, studiile de licență pot fi continuate cu parcurgerea celui de-al doilea nivel al sistemului de educație superioară, respectiv programul de Masterat „Drept Antreprenorial”.

 

Vizitează FACULTATEA

Programe de studii universitare de licență:

 • – Economie agroalimentară și a mediului

Planuri de învățământ

Fișe discipline / Programe analitice

 

OPORTUNITĂȚI de ANGAJARE, conform Clasificării Ocupațiilor din România

Domeniul: Economie – Programul de studii: Economie agroalimentară și a mediului – consilier economic, consilier instituții publice, director economic, director societate comercială, manager, asistent de cercetare în ecologie și protecția mediului, consultant afaceri în agricultură, manager proiect, manager produs, manager de proiect în parteneriat public privat, administrator societate comercială, consilier afaceri europene, asistent comercial, consilier/expert/inspector/referent/economist în economia mediului, cercetător economist în economie agroalimentară și a mediului, asistent de cercetare economist în economia mediului/economie agroalimentară, analist de mediu.

 

Vizitează FACULTATEA

Programe de studii universitare de licență:

 • – Economie și comunicare economică în afaceri

Planuri de învățământ

Fișe discipline / Programe analitice

 

OPORTUNITĂȚI de ANGAJARE, conform Clasificarii Ocupațiilor din România

Domeniul: Economic – Programul de studii: Economie și comunicare economică în afaceri – consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală, asistent de cercetare în economia generală, secretar economic (studii superioare), specialist în economia socială, referent, agent de asigurare.

 

Vizitează FACULTATEA

Programe de studii universitare de licență:

 • – Finanțe și bănci
 • – Finanțe și bănci (în limba engleză)

Planuri de învățământ

Fișe discipline / Programe analitice

 

OPORTUNITĂȚI de ANGAJARE, conform Clasificării Ocupațiilor din România

Domeniul: Finanțe – Programul de studii: Finanțe și Bănci – analist financiar, consilier actuar, consultant bancar, auditor, analist de managementul riscului, consultant fiscal, agent de bursă etc.

 

Vizitează FACULTATEA

Programe de studii universitare de licență:

 • – Management
 • – Management (în limba engleză)

Planuri de învățământ

Fise discipline / Programe analitice

 

OPORTUNITĂȚI de ANGAJARE, conform Clasificării Ocupațiilor din România

Domeniul: Economic – Programul de studii: Management – consilier/expert/inspector/referent/economist în management, manager de produs, manager de operațiuni, manager relații cu furnizorii, responsabil proces de performanță economică, specialist strategie industrială, specialist îmbunătățire procese, specialist resurse umane, auditor intern, coordonator training, intermedieri și alte servicii comerciale, asistent manager, inspector de concurență, planificator/specialist plan sinteze.

 

Vizitează FACULTATEA

Programe de studii universitare de licență:

 • – Marketing
 • – Marketing (în limba engleză)

Planuri de învățământ

Fișe discipline / Programe analitice

 

OPORTUNITĂȚI de ANGAJARE, conform Clasificării Ocupațiilor din România

Domeniul: Economic – Programul de studii: Marketing – referent de specialitate marketing, consilier/expert/inspector/ referent/economist in comerț și marketing, cercetător economist în marketing, asistent de cercetare în marketing, agent reclamă publicitară.

 

Vizitează FACULTATEA

Programe de studii universitare de licență:

 • – Economie și afaceri internaționale
 • – Economie și afaceri internaționale (în limba engleză)
 • – Limbi moderne aplicate (engleză-franceză)

Planuri de învățământ

Fise discipline / Programe analitice

 

OPORTUNITĂȚI de ANGAJARE, conform Clasificării Ocupațiilor din România

Domeniul: Economic – Programul de studii: Economie și afaceri internaționale – referent relații externe, consilier/expert/inspector/referent/ economist în relații economice internaționale, cercetător economist în relații economice internaționale, asistent de cercetare în relații economice internaționale, referent comerț exterior.

Domeniul: Filologie – Programul: Limbi Moderne Aplicate – traducător, terminolog, cercetător în lingvistică, asistent de cercetare în lingvistică, cercetător în filologie, asistent de cercetare în filologie.

Din anul 2021, există un acord de dublă diplomă pentru programele Limbi Moderne Aplicate din ASE și cel de Arte, Litere, Limbi, mențiunea Limbi Străine Aplicate, din Universitatea d’Artois, Franța.

 

Vizitează FACULTATEA

Subiecte date la examenul de simulare admitere – 13 aprilie 2024

ASE în topuri internaționale

ASE este liderul învățământului superior economic și de administrație publică din România și Europa de Sud-Est, fapt confirmat de pozițiile de top pe care le deține în clasamente universitare internaționale:

Locul I în România, conform prestigiosului Times Higher Education World University Rankings, ediția 2024

test 123

Singura universitate din țară care se află, pentru al doilea an consecutiv, în top 600 la nivel mondial

ASE se află pe locul 401-600, din 1591 de universități evaluate, în clasamentul 2023 „Times Higher Education University Impact Rankings”

Locul 351- 400 în lume și își menține poziția de lider la nivel național în subdomeniul Economie și Econometrie

Filmoteca ASE

Prezentare ASE
Film ASE 110
Imnul ASE
Reportaj cantină
Reportaj cămine

Informații de contact admitere 2024

Pentru alte informații sau neclarități despre sesiunile de admitere la programele de studii ale ASE ne puteți contacta la:

Informații admitere candidați străini și români de pretutindeni

Email cetățeni străini: international@ase.ro
Web: international.ase.ro

This site is registered on wpml.org as a development site.