preview image

Programe de masterat

Programe de studii universitare de masterat din cadrul ASE

Academia de Studii Economice din București are în derulare o variatate de programe universitare de masterat.

Facultatea Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine

 • Antreprenoriat și Administrarea Afacerilor, cu predare în limba franceză
 • Antreprenoriat și Administrarea Afacerilor, cu predare în limba germană
 • Antreprenoriat și Administrarea Afacerilor în domeniul energiei (în limba engleză)
 • Antreprenoriat (în limba engleză)
 • Administrarea afacerilor (în limba engleză)
 • Administrarea afacerilor in industriile creative și culturale (în limba engleză)
 • Analize de afaceri (în limba engleză)
 • Afaceri digitale și inovație (în limba franceză)
 • Informații pentru afaceri/Business intelligence (în limba engleză)
 • Planuri de învățământ
 • Fișe de disciplină

Facultatea Administrație și Management Public

Facultatea Bucharest Business School

 • MBA Româno-Canadian (în limba engleză)
 • MBA Româno-Francez INDE (forma de învățământ cu frecvență – în limba engleză)
 • MBA Româno-Francez INDE (forma de învățământ cu frecvență redusă – în limba engleză)
 • Planuri de învățământ
 • Fișe de disciplină

Facultatea Business și Turism

 • Business
 • Administrarea afacerilor în turism
 • Managementul calității, expertize și protecția consumatorului
 • Geopolitică și afaceri
 • Excelență în Business și Servicii (Excellence in Business and Services – în limba engleză)
 • Planuri de învățământ
 • Fișe de disciplină

Facultatea Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

 • Statistică aplicată și data science
 • Informatică economică
 • Analiza afacerilor și controlul performanței întreprinderii
 • Sisteme informatice pentru managementul resurselor și proceselor economice
 • E-Business
 • Baze de date-suport pentru afaceri
 • Securitatea informatică (în limba engleză)
 • Planuri de învățământ
 • Fișe de disciplină

Facultatea Contabilitate și Informatică de Gestiune

 • Concepte și practici de audit, la nivel național și internațional
 • Contabilitate internațională
 • Contabilitate, control și expertiză
 • Analiză financiară și evaluare
 • Contabilitatea și fiscalitatea entităților economice
 • Contabilitate, audit și informatică de gestiune
 • Contabilitate, audit și informatică de gestiune (în limba engleză)
 • Informatică de gestiune
 • Planuri de învățământ
 • Fișe de disciplină

Facultatea Drept

Facultatea Economia Agroalimentară și a Mediului

Facultatea Economie Teoretică și Aplicată

Facultatea Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori

 • Bănci și Asigurări
 • Finanțe și bănci – DOFIN
 • Finanțe corporative
 • Management financiar și investiții
 • Fiscalitate
 • Tehnici actuariale
 • Finanțe aplicate/Master of Applied Finance (în limba engleză)
 • Planuri de învățământ
 • Fișe de disciplină

Facultatea Management

 • Managementul afacerilor
 • Managementul afacerilor prin proiecte
 • Managementul serviciilor de sănătate
 • Managementul resurselor umane
 • Consultanță în management și dezvoltarea afacerilor
 • Managementul proiectelor
 • Management și marketing internațional
 • Managementul Afacerilor – Piatra Neamț
 • Planuri de învățământ
 • Fișe de disciplină

Facultatea Marketing

 • Cercetări de marketing
 • Managementul relațiilor cu clienții (Customer Relationship Management – în limba engleză)
 • Marketing și comunicare în afaceri
 • Marketing online
 • Marketing strategic
 • Relații publice în marketing
 • Planuri de învățământ
 • Fișe de disciplină

Facultatea Relații Economice Internaționale

 • Comunicare în limba engleză pentru predare și cercetare economică
 • Economie internațională și afaceri europene
 • Managementul riscului financiar internațional
 • Logistică internațională
 • Diplomație în economia internațională
 • Managementul afacerilor internaționale
 • Planuri de învățământ
 • Fișe de disciplină
This site is registered on wpml.org as a development site.