preview image

Evenimente ASE – foto

  1. Acasa Comunicare Mass Media Evenimente ASE – foto
ASE Job&Internship Fair 2024

Miercuri, 15 mai 2024, s-a desfășurat în ASE cea de-a IX-a ediție a Târgului de job-uri, internship-uri și stagii de practică, organizat de universitatea noastră în colaborare cu Asociația Absolvenților Academiei de Studii Economice din București (Alumni ASE), Uniunea Studenților Academiei de Studii Economice din București (USASE), Asociația Facultăților de Economie din România (AFER) și Fundația ASE. Au avut loc întâlniri și discuții cu reprezentanți din peste 40 de companii și instituții prezente la acest eveniment.

Săptămâna internațională în ASE 2024

În perioada 8 – 10 mai a.c. a avut loc Săptămâna Internațională în ASE, ediția a 9-a, desfășurată în format hibrid. Au fost organizate mese rotunde, workshop-uri, prelegeri, dezbateri pe diverse teme legate de provocările internaționale învățământului superior.

Parteneriat DNSC-ASE

În data de 25 aprilie 2024, o delegație a Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a avut o întâlnire cu prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE și cu o parte din echipa managerială a universității. Întâlnirea a avut ca scop principal semnarea acordului de parteneriat între DNSC și ASE și explorarea viitoarelor oportunități de cooperare interinstituțională în materie de securitate cibernetică.

ASE la Reuniunea Consorțiului Universitaria

În perioada 18-20 aprilie a.c., o delegație a Universității noastre a participat la lucrările reuniunii Consorțiului Universitaria, găzduită de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Delegația a fost condusă de Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Președintele Senatului universitar, prof. univ. dr. Gheorghe Hurduzeu și formată din prorectori, membri ai conducerii ASE și ai sindicatului universitar. (Foto credit: UAIC)

Ordinul „Meritul Industrial și Comercial” în grad de Comandor

Academia de Studii Economice din București a primit Ordinul „Meritul Industrial și Comercial” în grad de Comandor, acordat de către Președintele României, Klaus Iohannis, cu prilejul Zilei educației financiare, în semn de apreciere pentru meritele deosebite pentru contribuția la promovarea educației economice și financiare, prin diseminarea cunoștințelor specifice și dezvoltarea comportamentelor economice responsabile.

Ceremonie DHC

Academia de Studii Economice din București a conferit titlul onorific de Doctor Honoris Causa domnului Alain Juppé, în semn de apreciere față de meritele sale de excepție în Franța și Europa. Ceremonia a avut loc în contextul manifestărilor prilejuite de marcarea celor 111 ani de la înființarea Academiei de Studii Economice din București.

Felicitări doamnei profesor Ioana – Crenguța LEAUA!

Academia de Studii Economice din București a conferit Meritul universitar cu medalie de aur „Virgil Madgearu” doamnei dr. Crenguța-Ioana Leaua, profesor la Facultatea de Drept a ASE, una dintre cele mai proeminente personalităţi ale dreptului comerțului internațional și, în principal, ale arbitrajului internațional, pentru contribuția la creșterea prestigiului universității la nivel național și internațional și la dezvoltarea învățământului superior din România.

Conferința „Asigurări. Politici prezente și viitoare”

Joi, 28 martie, în Aula Magna, a avut loc conferința „Asigurări. Politici prezente și viitoare”, eveniment organizat de ASE în parteneriat cu Asociația pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale (ASPES) și cu Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Sesiunea plenară a fost deschisă de prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE. La eveniment au participat reprezentanţi guvernamentali şi experţi din domeniul asigurărilor.

Noua echipă managerială a ASE

Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR, a desemnat și prezentat spre consultare, membrilor Senatului ASE, echipa sa de prorectori pentru mandatul 2024 – 2029, cu următoarea componență:

  • Conf. univ. dr. Ionela COSTICĂ, prorector Activitatea didactică
  • Prof. univ. dr. Dorel PARASCHIV, prorector Relațiile cu mediul economico-social și viața studențească
  • Prof. univ. dr. Paul POCATILU, prorector Dezvoltarea infrastructurii informaționale și logistică
  • Prof. univ. dr. Constantin Marius PROFIROIU, prorector Relațiile Internaționale
  • Prof. univ. dr. Alina DIMA, prorector Cercetarea științifică, dezvoltare și inovare
  • Prof. univ. dr. Nicu MARCU, prorector Managementul economico-financiar
  • Prof. univ. dr. Dan Gabriel DUMITRESCU, prorector Managementul resurselor umane și fondurilor europene

Felicitări și mult succes întregii echipe!

Vizită în ASE

Pe data de 6 martie 2024, universitatea noastră a primit vizita unei delegații oficiale a Universității Hyogo (Japonia), formată din prof. univ. dr. Makoto Kosaka, președintele universității japoneze, și prof. univ. dr. Carmen Săpunaru-Tămaș, consilier al Președintelui pe probleme de relații internaționale. Delegația a fost primită de prof. univ. dr. Marius Profiroiu, prorector responsabil cu relațiile internaționale, care a analizat împreună cu oaspeții din Japonia principalele direcții de cooperare între cele două universități, în special proiectele comune care se vor derula prin intermediul biroului-satelit pe care Universitatea Hyogo îl va deschide la ASE. Delegația a avut întâlniri și cu membrii Direcției de Relații Internaționale ASE și ai Centrului de Studii Japoneze ASE.

Vizită de studiu

În perioada 4 – 6 martie 2024, Academia de Studii Economice a primit vizita unui grup de 20 de studenți japonezi însoțiți de 3 profesori de la University of Hyogo, instituție parteneră a ASE. Aceștia se află într-un schimb de experiență cu studenții din ASE, în cadrul programului Global Leader Education Program (GLEP) al universității japoneze. Delegația japoneză a avut întâlniri cu prof. univ. dr. Marius Profiroiu, prorector relații internaționale, cu membrii Centrului de Studii Japoneze ASE, cu profesori și studenți ai programului Limbi Moderne Aplicate din cadrul Facultății REI și cu studenții din ASE înscriși la cursul facultativ de limbă japoneză.

The Role of MIKTA in a Challenging World

ASE, prin Facultatea de Relații Economice Internaționale, și Ambasadele MIKTA, acreditate la București, au organizat joi, 29 februarie 2024, în Aula Magna, Conferința The Role of MIKTA in a Challenging World.
Speakeri: H.E. Mr. Meidyatama SURYODININGRAT, Ambassador of the Republic of Indonesia in Bucharest, H.E.Mr. Amparo Eréndira ANGUIANO RODRÍGUEZ, Ambassador of the United Mexican States in Bucharest, H.E. Mr. Kap-soo RIM, Ambassador of the Republic of Korea in Bucharest, H.E. Mr. Özgür Kivanç ALTAN, Ambassador of the Republic of Türkiye in Bucharest, prof. univ. dr. Clara Volintiru, ASE – Facultatea REI, conf.univ.dr. Roxana Voicu Dorobanțu, ASE – Facultatea REI. Moderator: conf.univ.dr. Roxana Voicu Dorobanțu.

Alegeri Rector ASE

Joi, 22 februarie 2024, cadrele didactice titulare și reprezentanții studenților și-au exprimat votul în acest proces deosebit de important pentru universitate. La procesul electoral au participat 87,05% dintre membrii comunității universitare cu drept de vot. Cu un procent de 84,62% voturi PENTRU, din totalul voturilor valabil exprimate, domnul prof. univ. dr. Nicolae Istudor a fost desemnat RECTOR al Academiei de Studii Economice din București pentru mandatul 2024-2029.

Felicitări colegilor care au promovat examenele pentru posturi didactice!

În data de 19 februarie 2024, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, și prof. univ. dr. Gheorghe Hurduzeu, Președintele Senatului universitar, alături de membrii Biroului Consiliului de Administrație, i-au felicitat pe colegii cadre didactice, proaspăt promovați sau angajați în urma concursurilor didactice din ASE, organizate în semestrul I: 12 profesori universitari, 20 conferențiari universitari, 16 lectori universitari și 12 asistenți universitari. Rectorul și Președintele Senatului universitar, împreună cu membri ai BCA, le-au urat succes în activitatea didactică și de cercetare și multe împliniri profesionale în ASE.

„Becoming a leader”, ediția a IV-a

În perioada 12 – 16 februarie 2024 s-a desfăşurat cea de-a patra ediţie a programului „Becoming a leader”, derulat de către Academia de Studii Economice din Bucureşti în parteneriat cu reprezentanţi relevanţi ai mediului de business. Programul este unul inovativ şi are ca scop formarea tinerilor profesioniști în domeniul leadershipului. Dedicat studenților ASE, înscrişi la toate ciclurile de învăţământ universitar – licenţă, masterat, doctorat – programul presupune o selecţie riguroasă a persoanelor interesate.

Festivitate în Aula Magna

Joi, 15 februarie 2024, a avut loc Festivitatea de decernare a certificatelor de atestare a competențelor profesionale pentru absolvenții care au finalizat programul de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă „EXPERT VAMAL”, realizat în parteneriat: Academia de Studii Economice din București – Autoritatea Vamală Română. La festivitate au participat absolvenții acestui program, prof. univ. dr. Dorel Mihai Paraschiv, prorector ASE – Relații cu mediul economico-social și viața studențească, director program și domnul Alexandru Ioan Dudu, vicepreședintele Autorității Vamale din România.

Campanie de promovare Admitere 2024

Academia de Studii Economice din București, prin Serviciul Marketing și Comunicare, a continuat Campania de promovare a Admiterii 2024 prin participări la târguri educaționale, vizite în colegii și licee și prin primirea grupurilor de elevi în campusul ASE. Viitorilor candidați la ASE li s-au prezentat oferta educațională și programele de studii de licență de la cele 12 facultăți, modalitatea de admitere la ASE, facilități studențești și oportunități profesionale.

Rezultate alegeri. Președinte al Senatului ASE

Noul Președinte al Senatului Universitar al Academiei de Studii Economice din București este prof. univ. dr. Gheorghe Hurduzeu.
Miercuri, 31 ianuarie 2024, la Academia de Studii Economice din București a avut loc prima ședință a Senatului universitar în noua componență, în cadrul căreia s-au desfășurat alegerile pentru funcția de Președinte al Senatului pentru mandatul 2024-2029.

Vizită în ASE

Luni, 22 ianuarie 2024, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a primit vizita Ambasadorului Republicii Turcia în România, Excelența Sa Domnul Özgür Kıvanç Altan. În cadrul întâlnirii, la care a fost prezent și prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, prorector Relații internaționale, s-au discutat perspectivele extinderii colaborărării în domeniul schimbului de studenți și cadre didactice și al cercetării dintre ASE si universități din Turcia.

Instructaj ISU

Luni, 22 ianuarie 2024, a avut loc în campusul ASE din str. Moxa un instructaj și exercițiu de intervenție promptă cu reprezentanții ISU și factorii de răspundere din personalul Academiei de Studii Economice din București.

Ceremonie DHC

Miercuri, 17 ianuarie 2024, Senatul Academiei de Studii Economice din București, la propunerea conducerii Facultății de Drept, a conferit titlul onorific de Doctor Honoris Causa domnului profesor universitar doctor Tudorel Toader, Rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Întâlnire cu mediul de afaceri în ASE

Joi, 11 ianuarie 2024, a avut loc întâlnirea dintre conducerea Academiei de Studii Economice din București și reprezentanți ai mediului de afaceri în vederea inițierii demersurilor pentru crearea și implementarea în ASE a unui program de MBA în domeniul Economics of Education, adresat directorilor de unități de învățământ, funcționarilor publici și angajaților din instituții subordonate direct sau conexe Ministerului Educației.

Finalizare curs postuniversitar

Joi, 11 ianuarie 2024, a avut loc în sala Virgil Madgearu întâlnirea prilejuită de finalizarea cu un real succes a cursului postuniversitar „Specializare în domeniul investigațiilor financiare și criminalității economice”. Cursanții au fost felicitați pentru rezultatele obținute de Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, și de alți membri ai conducerii universității.

Vizită ghidată în ASE

Luni, 8 ianuarie 2024, au reînceput vizitele ghidate în ASE. Universitatea noastră a primit prima vizită din acest an: 90 de elevi de la Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc” din București, însoțiți de cadre didactice. Elevii au fost primiți în Aula Magna, unde li s-au prezentat oferta facultăților ASE, detalii despre modalitatea de admitere, oportunități de studii și de formare profesională, mobilități de studii în străinătate. Însoțiți de reprezentanți ai Serviciului Marketing și Comunicare, elevii și profesorii au vizitat campusul universitar, spații de învățământ, săli de lectură, amfiteatre, săli de sport etc.


This site is registered on wpml.org as a development site.