preview image

Cum devii student la DREPT?

 1. Acasa Admitere Licență Cum devii student la DREPT?

Cum devii student la Facultatea de Drept în 2024?

ETAPE ALE CONCURSULUI DE ADMITERE

ESEU MOTIVAȚIONAL, evaluat cu calificativul Admis/Respins, redactat în limba română.

Candidații vor scana/fotografia și încărca pe platforma de admitere eseul motivațional privind alegerea ASE și a programului de studii (prima opțiune). Acesta va fi datat și semnat înainte de a fi trimis.

Structura eseului motivațional

EXAMEN la disciplinele: LIMBA ROMÂNĂ și ECONOMIE (25 iulie 2024).

MEDIE GENERALĂ DE ADMITERE DREPT (MGA_DREPT)

 • Admiterea se face prin concurs, pe baza examenului desfășurat sub forma unui test grilă la disciplinele Limba română și Economie, din bibliografia de concurs.
 • Media generală de admitere (MGA_DREPT) se calculează ca medie a punctajului la Limba română (PLR) și a punctajului la Economie (PE), la care se adaugă 10 puncte din oficiu. Punctajul obținut se împarte la 10.
  Punctajul total maxim aferent întrebărilor (PLR+PE) este de 90 de puncte, la care se adaugă 10 puncte din oficiu.
 • Examenul are o durată de trei ore și se susține cu prezență fizică, în campus.
  Testul cuprinde 100 de întrebări-grilă, cu 5 variante de răspuns, dintre acestea una singură fiind corectă. Dintre cele 100 de întrebări, 60 sunt întrebări aferente disciplinei Limba română (PLR) și 40 întrebări pentru disciplina Economie (PE), întrebări formulate din tematica de concurs (Anexa 12).
  Punctajul total aferent întrebărilor este de 90 puncte (din care 54 pentru întrebările de Limba română și 36 pentru întrebările de Economie), la care se adaugă 10 puncte din oficiu.
  Punctajul general (PG) se calculează prin însumarea punctajelor obținute de candidat (PLR și PE) aferente întrebărilor, la care se adaugă cele 10 puncte din oficiu, iar suma rezultată se împarte la 10.
 • Repartizarea candidaţilor în sălile de concurs se face conform listelor întocmite pentru fiecare sală, în ordine alfabetică, iar accesul candidaţilor în săli se face pe baza actului de identitate, cu cel puțin o jumătate de oră înaintea începerii testului grilă. După verificarea identităţii, fiecare candidat va păstra, la vedere, actul de identitate, până la predarea rezolvării testului grilă.
 • Media generală minimă de admitere la programele de studii universitare de licență este 5,00 (cinci).
Oferta educațională

Cifra de școlarizare propusă pentru anul universitar 2024 – 2025 în funcție de forma de învățământ aleasă:

Calendarul Admiterii

Graficul desfășurării concursului de admitere la programele de studii universitare de licență pentru anul universitar 2024-2025 după forma de învățământ aleasă:

Dosarul de înscriere

Candidații încarcă pe platforma de admitere documentele solicitate pentru dosarul de înscriere.

Regulament Admitere 2024

Precizare: Candidații la Facultatea de Drept pot formula opțiuni și pentru alte programe universitare de licență din oferta educațională. Detalii: https://ase.ro/admitere/licenta/

This site is registered on wpml.org as a development site.