preview image

Ceremonie DHC

Joi, 16 noiembrie 2023, în Aula Magna, Senatul Academiei de Studii Economice din București, la propunerea conducerii Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, a decernat titlul onorific de Doctor Honoris Causa (DHC), Domnului profesor universitar doctor Marcel Ausloos, Facultatea de Afaceri din cadrul Universității Leicester, Marea Britanie. Afiș… Foto…

La valoroasa panoplie de personalități profesionale și științifice, din țară și din străinătate, cărora Academia de Studii Economice le-a conferit titlul onorific de „Doctor Honoris Causa” se adaugă încă un prestigios membru al mediului științific internațional, Domnul Marcel Ausloos, profesor universitar în cadrul Universității din Leicester, Marea Britanie. Decizia Consiliului Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, avizată favorabil de Consiliul de administrație de a înainta Senatului universitar această propunere a avut la bază argumente cum ar fi: contribuțiile referențiale la domeniul teoriei statisticii mecanice prin studiul diverselor sisteme haotice care pot fi descrise utilizând idei fractale și multifractale; preocupările larg apreciate în domeniul sistemelor nelineare și a fenomenelor aflate într-o stare de dezechilibru cu ajutorul formalizării matematice și a simulărilor într-o zonă care are putea fi numită fizică exotică; cercetările inovatoare în domeniul econofizicii și a socio-fizicii; susținerea parteneriatului structurat cu membrii comunității noastre academice concretizată în afilierea unor valoroși membri ai comunității noastre universitare la lucrările științifice publicate în reviste de prestigiu internațional și în realizarea a două proiecte de cercetare cu un buget consolidat mai mare de 2 milioane de euro.

This site is registered on wpml.org as a development site.