preview image

Alegeri universitare ASE

  1. Acasa Alegeri universitare ASE

Alegeri pentru funcția de Rector al Academiei de Studii Economice

Liste persoane cu drept de vot pentru alegeri rector
IMPORTANT!

Conectarea se face folosind numele de utilizator în formatul: intranet-ase\nume utilizator idm

– extras din Metodologie –

Art. 18 (1) Conform rezultatului referendumului desfășurat în 18 iulie 2023, rectorul ASE se desemnează pe bază de alegeri generale, prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare din cadrul universității și al reprezentanților studenților din senatul universitar și din consiliile facultăților. Alegătorii se vor organiza pe trei secții de votare, conform Anexei 4 a Metodologiei.
(2) Data de desfășurare a alegerilor se comunică Ministerului Educației cu cel puțin 14 zile înainte de desfășurare.
(3) Ministrul educației poate desemna prin ordin unul sau mai mulți reprezentanți în calitate de observatori la desfășurarea alegerilor.
(4) Candidații pentru funcția de rector trebuie să fie personalități științifice sau academice din țară sau din străinătate și nu se află în situația prevăzută la art. 1, alin. 4).
(5) Durata mandatului de rector este de 5 ani. O persoană nu poate ocupa funcția de rector la ASE pentru mai mult de două mandate.
(6) În calculul numărului maxim de mandate prevăzut la alin. (5) se iau în considerare și mandatele de 5 ani incomplete, întrerupte în urma demisiei, demiterii sau suspendării.
(7) Pentru funcția de rector, dosarul de candidatură cuprinde: declarația de intenție, declarația pe proprie răspundere privind colaborarea cu fosta securitate, programul de management universitar (în
format printat și electronic) și curriculum vitae al candidatului (CV tip Europass și lista de lucrări, în format printat și electronic), adeverință care atestă respectarea prevederilor art. 138 alin. (5) și (6) din Legea învățământului superior nr. 199/2023 (eliberată de Direcția de resurse umane a universității).

Atenție! Pentru eliberarea adeverinței care atestă respectarea prevederilor art. 138 alin. (5) și (6) din Legea învățământului superior nr. 199/2023, candidatul face o solicitare la dru@ase.ro (Direcția Resurse Umane a Academiei de Studii Economice din București).

(8) Documentele vor fi înregistrate de candidați la registratura ASE, conform calendarului din Anexa 1 a Metodologiei.
(9) Biroul Electoral al ASE va verifica dosarele de candidatură și va face publice candidaturile depuse prin postarea acestora pe site-ul oficial al universității, conform calendarului din Anexa 1 a Metodologiei.
(10) Pentru prezentarea programelor manageriale, fiecare candidat poate organiza două întâlniri separate cu alegătorii (una cu cadrele didactice și una cu studenții), conform calendarului din Anexa 1 a Metodologiei.
(11) Buletinele de vot pe care sunt trecute, în ordinea rezultată în urma tragerii la sorți de către Biroul Electoral al ASE, toate candidaturile pentru funcția de rector se tipăresc cu cel puțin o zi înainte de data alegerilor.
(12) Alegerile pentru desemnarea rectorului ASE se desfășoară conform calendarului din Anexa 1 a Metodologiei. Intervalul orar în care se desfășoară procedura de votare este 8.00 – 19.00.
(13) Alegerile se consideră valide, dacă participă la procesul de vot cel puțin jumătate plus unu din numărul persoanelor cu drept vot înscrise pe listele de votare.
(14) După încheierea procedurii de votare, Biroul electoral al fiecărei secții de votare va proceda la numărarea voturilor obținute de fiecare candidat și consemnarea rezultatului votului.
(15) Procesele verbale și buletinele de vot pentru alegerea rectorului se transmit Biroului Electoral al universității, care va verifica și centraliza datele primite de la birourile electorale ale secțiilor
de votare. Buletinele de vot se păstrează, la Secretariatul General al ASE, cel puțin încă 60 de zile după confirmarea rectorului prin Ordin MEN.
(16) După verificarea respectării procedurii de alegeri, Biroul Electoral al ASE va valida/invalida rezultatul alegerilor. Biroul Electoral al ASE va anunța comunității universității rezultatele alegerilor în termen de maxim 3 zile.
(17) În situația în care alegerile nu sunt validate, se organizează, la interval de cel mult două săptămâni, noi alegeri, pentru care rata de participare nu mai este un criteriu de validare.
(18) Este desemnat rector candidatul care a întrunit cele mai multe voturi, cu condiția ca acestea să reprezinte cel puțin jumătate plus unu din numărul alegătorilor prezenți la vot.
(19) În cazul în care niciun candidat nu întrunește un număr de voturi egal cu cel puțin jumătate plus unu din numărul alegătorilor prezenți la vot se organizează un nou tur de scrutin, conform
calendarului din Anexa 1 a Metodologiei.
(20) La al doilea tur de scrutin participă candidații clasați pe primele două locuri. Candidații vor fi înscriși pe buletinele de vot în ordinea descrescătoare a voturilor primite.
(21) În situația prevăzută la alin. (17) și (19), cel de-al doilea tur de scrutin se realizează în cadrul acelorași secții de votare, operațiunile electorale fiind îndeplinite de către aceleași birouri electorale.
După acest tur, este desemnat rector candidatul care a întrunit cele mai multe voturi. În caz de egalitate, se organizează un al treilea tur de scrutin.
(22) Biroul Electoral al ASE va înainta Senatului rezultatul votului pentru alegerea rectorului în vederea validării.
(23) Rezultatul votului, validat de Senatul ASE, va fi adus la cunoștința comunității academice și a conducerii Ministerului Educației în termen de două zile lucrătoare de la încheierea procesului de vot.
(24) Candidații la funcția de rector își pot desemna câte un observator, dintre cadrele didactice titulare în ASE, la birourile secțiilor de votare și la Biroul Electoral al ASE.

This site is registered on wpml.org as a development site.