Decretul de infiintare
a Academiei de Inalte Studii Comerciale si Industriale
din 13 aprilie 1913


13 aprilie 1913. Legea privind infiintarea Academiei de Inalte Studii Comerciale si Industriale (AISCI) votata de Camera in sedin?a din 29 martie 1913, iar de Senat in sedinta din 8 aprilie 1913, publicata in Monitorul Oficial nr. 12 din 13 aprilie 1913.

Carol I

CAROL I,

Prin gratia lui Dumnezeu si vointa Nationala

REGE AL ROMANIEI

La toti de fata si viitori, sanatate:
Corpurile Legiuitoare votand si adaptand, NOI sanctionam ce urmeaza:

LEGE

ACADEMIA DE INALTE STUDII COMERCIALE SI INDUSTRIALE

Art. 1/- Se infiinteaza la Bucuresti, pe langa ministerul industriei si comertului – directiunea comertului – o Academie de inalte studii comerciale si industriale, al carei scop este:
a/- De a da cunostinte superioare si aprofundate in domeniul stiintelor comerciale si economice;
b/- De a pregati pentru carierele comerciale si industriale;
c/- De a pregati pentru functiunile administratiilor publice, cu caracter economic.

Art. 2/- Vor fi primiti la aceasta Academie ca studenti si studente:
a/- Absolventii scoalelor comerciale superioare;
b/- Absolventii cu diploma ai invatamantului secundar superior;
c/- Cei cari vor avea studii echivalente celor de la punctele a si b.

Art.3/- La aceasta Academie se vor preda, sub forma de cursuri sau conferinte, urmatoarele materii:
1/- Elemente de drept civil cu desvoltari asupra obligatiunilor, contractelor speciale, gajului, privilegiilor si ipotecilor;
2/- Drept comercial si maritim roman comparat. Procedura comerciala;
3/- Economia politica si istoria doctrinelor economice;
4/- Economia nationala;
5/- Contabilitatea comerciala;
6/- Studiul practic al intreprinderilor comerciale si industriale;
7/- Geografia economica cu desvoltari asupra pietelor orientului;
8/- Istoria comertului;
9/- Statistica (in special economica);
10/- Studiul marfurilor;
11/- Matematica financiara aplicata;
12/- Moneda, credit, schimb si studiul bancilor. Tehnica bancilor.
13/- Stiinta si legislatia financiara;
14/- Teoria si tehnica asigurarilor;
15/- Comert exterior si legislatia vamala romana si comparata, cu desvoltari asupra tarilor orientului. Conventiuni comerciale. Regulamente consulare;
16/- Studiul transporturilor. Cai ferate, pe apa si tarife;
17/- Industria si meseriile in Romania, cu legislatia lor;
18/- Tehnologia industriala;
19/- Fizica si chimie industriala aplicate;
20/- Industria, comertul si legislatia petrolului;
21/- Industria si comertul lemnului;
22/- Comertul cerealelor si al derivatelor lor;
23/- Corespondenta comerciala romana si stenografia;
24/- Corespondenta si convorbirea franceza;
25/- Corespondenta si convorbirea germana;
26/- Corespondenta si convorbirea engleza;
27/- Corespondenta si convorbirea italiana;
28/- Corespondenta si convorbirea greaca moderna;
29/- Corespondenta si convorbirea rusa;
30/- Corespondenta si convorbirea bulgara;
31/- Corespondenta si convorbirea sarba.

Art. 4/- Dintre limbile straine sunt obligatorii; Corespondenta si convorbirea franceza, germana si italiana, cat si - dupa alegerea studentului - a uneea din limbile: engleza, rusa, greaca moderna, bulgara sau sarba.

Art. 5/- Corpul didactic al Academiei de inalte studii comerciale si industriale va fi alcatuit din profesori si conferentiari.

Art. 6/- Academia de inalte studii comerciale si industriale va avea un consiliu de administratie, compus din noa membrii: cinci din acesti membri se vor numi de ministerul industriei si comertului dintre: membrii Camerelor de comert, directorii si administratorii marilor institutiuni financiare si economice, marii comercianti si industriasi, sau dintre persoanele cu o activitate stiintifica, economica si financiara recunoscuta.
Ceilalti patru membri vor fi:
a/- Un delegat al ministerului industriei si comertului, numit de ministru;
b/- Doi membri ai Camerei de comert si industrie din Bucuresti, desemnati de Camera;
c/- Rectorul Academiei de inalte studii comerciale.
Numirea se va face pe cinci ani si cei numiti vor trebui sa fie romani.
Presedintele acestui consiliu va fi Rectorul Academiei.
Consiliul de administratie poate lucra intrunit cu consiliul profesoral, in care caz ia titlul: „Consiliul general al Academiei de inalte studii comerciale si industriale”.
Membrii consiliului de administratie vor fi retribuiti cu o diurna de 30 lei de fiecare sedinta, iar cei domiciliati in provincie vor primi 50 de lei de sedinta, plus spesele de drum.

Art. 7/- Ministerul industriei si comertului va stabili, prin regulamentul acestei legi, cari din materiile aratate in art.3 vor forma cursuri si cari conferinte; cari din ele vor fi obligatorii si cari facultative. Prin aceasta stabilire ministerul va putea grupa mai multe materii intr-o singura catedra de „curs” sau „conferinta”.
Aceste cursuri si conferinte se vor infiinta, treptat sau deodata, prin legea bugetara.
Corespondenta comerciala romana si stenografia, cat si corespondenta si convorbirea limbilor straine, vor forma numai conferinte.
Pana la infiintarea tutror cursurilor si conferintelor, studentii acestei Academii vor fi obligati sa urmeze o parte din ele la facultatile de drept, stiinte si litere, sau la alte scoale speciale.
Ministerul, luand avizul consiliului general va putea infiinta, pe cale bugetara, si alte cursuri sau conferinte a caror necesitate se va simti.

Art. 8/- Cursurile acestei Academii vor fi de 3 ani si frecventarea lor va fi obligatorie.
La sfarsitul fiecarui an se va da un examen. Dupa al treilea examen se va decerne studentului diploma de licenta.
Se va mentiona in diploma si cursurile facultative asupra carora studentul a trecut examenul, cat si cealalta limba straina, in afara de franceza, germana si italiana, pe care studentul a trebuit sa o aleaga, in mod obligatoriu, conform art.4.

Art. 9/- Profesorii se numesc prin decret regal dupa propunerea ministrului industriei si comertului, potrivit specialitatii lor, dintre:
a/- Doctorii in drept (sectia juridica sau economica), litere sau stiinte din tara sau din strainatate; diplomele straine trebuesc a fi echivalate conform legii invatamantului superior;
b/- Licentiatii acestei Academii de inalte studii comerciale si industriale, dupa un stagiu de 3 ani in comert, banca sau industrie;
c/- Doctorii in stiintele economice, financiare sau comerciale din strainatate si cari vor avea diplomele recunoscute ca echivalente cu diploma Academiei de inalte studii comerciale si industriale;
d/- Diplomatii scoalei nationale de poduri si sosele din Bucuresti (sectia inginerilor), a scoalelor de poduri si sosele, de mine, si centrala de arte si manufactura din Paris; ai altor scoale similare acestora din urma, sub conditiunea pentru acestea ca diplomele lor sa fie echivalate;
e/- Conferentiarii permanenti definitivi ai acestei Academii, afara de acei pentru corespondenta comerciala romana si stenografie si acei pentru corespondenta si convorbirea limbilor straine.

Art. 10/- Ministrul industriei si comertului va numi, luand avizul consiliului de administratie, in termen de 6 luni de la promulgarea acestei legi, la catedrele ce se vor infiinta prin legea bugetara, in primul an al functionarei Academiei, profesori din persoanele indeplinind conditiunile articolului precedent, si cari vor fi dovedit o activitate stiintifica deosebita si cunoscuta. El va putea numi si dintre licentiatii in stiintele economice comerciale, in drept, litere si stiinte cari au profesat cel putin 5 ani.

Art. 11/- Dupa expirarea acestui termen, ministrul industriei si comertului poate numi profesori din persoanele cu activitate stiintifica deosebita si cunoscuta, cari vor indeplini si conditiunile prevazute in art.9, desemnand pentru fiecare catedra una din cel mult trei atari persoane aratate prin raport motivat de consiliul general al Academiei.

Art. 12/- In caz cand consiliul general nu va face nici o prezentare, ori in caz cand ministrul industriei si comertului nu va accepta pe nici una din persoanele prezentate, se va publica concurs intre persoanele cari vor indeplini conditiunile art.9.
Comisiunea examinatoare va fi compusa din 5 membri:
Doi numiti de ministerul industriei si comertului si trei alesi de consiliul general al Academiei.
Unul din acesti cinci membri va fi numit de ministrul industriei si comertului presedinte al comisiunii.
Pot fi numiti sau alesi membrii in aceasta comisiune, pe langa profesorii Academiei de inalte studii comerciale, si:
a/- Profesori de Universitati;
b/- Specialisti cu reputatie cunoscuta in materie.

Art. 13/- Profesorii Academiei de inalte studii comerciale si industriale sunt inamovibili. Lor li se vor putea aplica pedepsele prevazute de legea invatamantului superior pentru profesorii de Universitate si vor fi judecati de o comisiune, compusa pentru fiecare caz in parte, din cinci membri:
a/- Unul numit de ministrul industriei si comertului;
b/- Doi trasi la sorti dintre membrii Inaltei Curti de casatie;
c/- Doi trtasi la sorti dintre profesorii Academiei de inalte studii comerciale.
Presedinte al comisiunii va fi cel mai vechiu in grad dintre cei doi consilieri ai Inaltei Curti de casatie.

Art. 14/- Conferentiarii sunt de doua feluri: permanenti si temporari. Cei permanenti se numesc cu titlu provizoriu de catre ministrul industriei si comertului, in urma avizului consiliului general al Academiei.
Dupa ce ei vor fi functionat trei ani, in urma avizului conform al consiliului general, vor fi numiti definitivi prin inalt decret regal si vor beneficia de dispozitiunile art. 13.
Conferentiarii permanenti, ca si profesorii, vor fi numai romani, bucurandu-se de drepturile civile si politice si intrunind conditiunile art. 9. Conferentiarii temporari se angajeaza prin contract dintre romani si straini, fara a li se cere alte conditiuni de admisibilitate:
a/- De catre ministrul industriei si comertului, cu avizul consiliului general pentru acei prevazuti in bugetul statului;
b/- De catre consiliul general pentru acele conferinte ce nu sunt prevazute in buget si cari sunt creiate din fondurile proprii ale Academiei.

Art. 15/- Academia de inalte studii comerciale si industriale va avea un rector, care la inceput se va numi prin decret regal de catre ministrul industriei si comertului dintre profesori, pe un period de 5 ani. Dupa acest period se va alege de consilul general dintre profesori trei candidati de rector, dintre cari ministerul va confirma pe unul, prin decret regal, tot pe o perioada de 5 ani.
Alegerea de rector se va face sub presedintia unui delegat special al ministrului industriei si comertului.

Art. 16/- Secretarul Academiei se numeste prin decret regal dupa propunerea ministrului industriei si comertului, luand si avizul rectorului.

Art. 17/- Profesorii vor fi platiti cu suma de lei 600 lunar si se vor bucura de gradatiunile prevazute in legea invatamantului secundar si superior.
Conferentiarii vor fi platiti cu suma de lei 400 lunar, cei definitivi bucurandu-se de aceleasi gradatiuni.
Secretarul va fi platit cu suma de 400 lei lunar.
Rectorul va avea pe langa leafa de profesor, si o diurna de 300 lei lunar.

Art. 18/- Academia de inalte studii comerciale si industriale este persoana morala si se administreaza de consiliul de administratie, ale carui deciziuni le executa rectorul, care o reprezinta in justitie si in orice acte.
Ea poate primi donatiuni, legate, subventiuni etc.

Art. 19/- Fondurile proprii ale Academiei de inalte studii comerciale si industriale sunt:
a/- Taxele de inscriere, examen, biblioteca, laborator si diploma;
b/- Subventiunile eventuale, acordate de Stat, judete, comune, Camerele de comert si industrie si institutiuni private;
c/- Diverse donatiuni si legate.

Art. 20/- Din fondurile sale proprii, Academia va infiinta, intretine si face sa functioneze in mod obligator seminariile de practica, laboratoriile, biblioteca si muzeul; iar in masura resurselor:
a/- Va infiinta diferite conferinte practice sau teoretice;
b/- Va organiza, atat in tara cat si in strainatate - mai cu seama in orient - escursiuni in diferite orase si porturi insemnate din punct de vedere comercial si industrial, cat si vizite la marile institutiuni comerciale si industriale;
c/- Va acorda burse pentru studentii sai meritosi si lipsiti de mijloace sau pentru a'i trimite pe diplomatii sai in strainatate, in vederea practicei sau perfectionarei;
d/- Va publica o dare de seama, cat se poate mai amanuntita, a mersului acestei Academii.

Art. 21/- Bugetul fondurilor proprii Academiei se intocmeste anual de consiliul de administratie si se aproba de ministrul industriei si comertului.
Conturile de gestiune vor fi de asemenea supuse aprobarii ministerului industriei si comertului.
Anul financiar va fi acela al bugetului Statului.

Art. 22/- Academia va incepe a functiona la 15 Septemvrie 1913.

Art. 23/- Printr'un regulament de administratie publica se va regula punerea in aplicare a acestei legi si se va stabili: programele analitice ale cursurilor si conferintelor; organizarea si functionarea seminariilor de practica, laboratoriilor, muzeului si bibliotecii; inscrierea studentilor; tinerea cursurilor si durata lor; practica pe care studenti vor fi tinuti, in mod obligatoriu, a o face la diferite institutiuni si stabilimente comerciale sau industriale, private sau publice; tinerea examenelor; eliberarea diplomelor; drepturile si datoriile profesorilor, conferentiarilor si studentilor; atributiunile consiliului de administratie, consiliului profesoral si ale consiliului general; atributiunile rectorului si secretarului; echivalarea diplomelor a altor scoli de inalte studii comerciale si industriale; procedura de judecata a profesorilor si conferentiarilor definitivi; cuantumul si plata taxelor de inscriere, examene, laboratoriu, biblioteca si diploma etc.

Aceasta lege s'a votat de Adunarea Deputatilor, in sedinta dela 29 Martie anul 1913 si s'a adoptat cu majoritate de sasezeci si trei voturi contra douazeci si opt.

Presedinte, C. Cantacuzino
            (L.S.A.D)
sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssSecretar, T. Badarau

Aceasta lege s'a votat de Senat in sedinta dela 3 Aprilie anul 1913 si s'a adoptat cu majoritate de treizeci si opt voturi, contra optsprezece.

Presedinte, Theodor Rosetti
            (L.S.S.)
sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssSecretar,M. Sipsom

Promulgam aceasta lege si ordonam ca ea sa fie investita cu sigiliul Statutului si publicata in Monitorul Oficial.


Dat in Bucuresti, la 6 Aprilie 1913.
(L.S.St.)

CAROL

Ministrul industriei si comertului, N. Xenopol
Ministrul de justitie, M. G. Cantacuzino


No. 2.978