preview image

Burse

Toate informațiile necesare pentru bursele acordate de către ASE le găsiți mai jos

Dragi studenți,

Vă invităm să consultați Metodologia privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin social pentru studenţii de la învăţământul cu frecvenţă în anul universitar 2022-2023, aprobată de Senatul Universitar în ședința din 21 septembrie 2022.

Cuantumurile burselor pentru semestrul I al anului universitar 2022 – 2023:

Nr. 

crt.

Tipul bursei Cuantumul bursei  (lei/lună)
1. Bursă socială 750
2. Bursă pentru ajutor social ocazional 750
3. Bursă de merit 800
4. Bursă de performanţă pentru implicarea în activități extracurriculare în cadrul ASE București 800
5. Bursă de performanță pentru rezultate deosebite la învățătură 1000
6. Bursă de performanță pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare științifică 1400
7. Bursă de performanță pentru rezultate deosebite în activitățile culturale, organizatorice și sportive 1400
8. Bursă de excelență pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare 1000
9. Bursă de excelență pentru performanțe deosebite în activitatea organizatorică și culturală 1000
10. Bursă de excelență Mihail Manoilescu pentru întreaga activitate profesională, de cercetare științifică, organizatorică, culturală și sportivă 1500
11. Bursă studenţi străini echivalentul în lei a sumei de 65 euro
12. Bursă masteranzi străini echivalentul în lei a sumei de 75 euro
13. Bursă doctoranzi  străini echivalentul în lei a sumei de 85 euro
This site is registered on wpml.org as a development site.