Admitere programe universitare de Masterat 2024

 1. Acasa Admitere Masterat
preview image

ADMITERE PROGRAME UNIVERSITARE DE MASTERAT

 • – Înscrierile au loc în perioada 18-22 iulie (J-L), luni, 22 iulie, până la ora 16:00
 • – Înscrierea se face exclusiv online, prin crearea unui cont personal al candidatului 

 

Pentru probleme de natură tehnică legate de platforma de înscriere click aici…

GENERARE CONT CANDIDAT

Info ADMITERE

Calendarul Admiterii

Graficul desfășurării concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat pentru anul universitar 2024-2025:

Grafic admitere masterat

Oferta educațională

Cifra de școlarizare propusă pentru anul universitar 2024 – 2025 la programele de studii universitare de masterat:

Oferta școlarizare masterat

Modalitatea de admitere la masterat

Admiterea la programele de masterat se face prin concurs, candidatii fiind ierarhizati in functie de media de admitere, calculata ca medie ponderata intre:

 • rezultatele la proba de specialitate – 40%;
 • media examenului de finalizare a studiilor universitare de licenta – 60%.

Excepții:

* Programele din Anexa 4 și programul „Comunicare în limba engleză pentru predare și cercetare economică” se desfășoară diferit așa cum este menționat la fiecare program în parte.

Pentru programele cu predare într-o limbă străină se susține online un interviu de competență lingvistică, eliminatoriu, notat cu admis/respins. Fac excepție candidații care prezintă unul dintre certificatele din
Anexa 5
 sau cei care au absolvit programe de licență organizate în limba straină a programului de masterat pentru care candidează.

Punctajul general minimum necesar pentru a fi declarat admis este de 60 de puncte (echivalentul notei 6,00).

Dosarul de înscriere

Candidații încarcă pe platforma admitere.ase.ro documentele solicitate pentru dosarul de înscriere.

Detalii despre dosarul de înscriere

Tematica si bibliografia de concurs

Detalii

Certificate de competență lingvistică recunoscute de ASE

Pentru candidații care se înscriu la programe cu predare în limbi străine.

Certificate recunoscute

Pregătire psihopedagogică

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic oferă studenților ASE București posibilitatea de a participa la cursurile de pregătire psihopedagogică.

Află mai multe

Întrebări frecvente

Răspundem la întrebările frecvente ale candidaților noștri !

Află mai multe

Programe de masterat

Programe universitare de masterat:

 • – Antreprenoriat (în limba engleză) – MAENT
 • – Antreprenoriat și administrarea afacerilor (în limba franceză) – MEGA
 • – Antreprenoriat și administrarea afacerilor (în limba germană) – MEBW
 • – Administrarea Afacerilor (în limba engleză) – IMBA
 • – Afaceri digitale și inovație (în limba engleză) – MDBI
 • – Informații pentru afaceri – Business Intelligence (în limba engleză) – Intelligence
 • – Analize de afaceri (în limba engleză) – Business Analytics
 • – Administrarea afacerilor în industriile creative și culturale (în limba engleză) – Creative

Planuri de învățământ

Fișe discipline / Programe analitice

 

Vizitează FACULTATEA

Programe universitare de masterat:

 • – Administrație și management public
 • – Administrație publică și Integrare europeană
 • – Managementul resurselor umane în sectorul public

Planuri de învățământ

Fișe discipline / Programe analitice

 

Vizitează FACULTATEA

Programe universitare de masterat:

 • – Business
 • – Administrarea afacerilor comerciale
 • – Administrarea afacerilor în turism
 • – Managementul calității, expertize și protecția consumatorului
 • – Geopolitică și afaceri
 • – Excelență în Business și Servicii (Excellence in Business and Services) (în limba engleză)
 • – Vânzări și dezvoltare organizațională
 • – Management și marketing în turism (la Buzău)

Planuri de învățământ

Fișe discipline / Programe analitice

 

Vizitează FACULTATEA

Programe universitare de masterat:

Planuri de învățământ

 

Vizitează FACULTATEA

Programe universitare de masterat:

Planuri de învățământ

Fișe discipline / Programe analitice

 

Vizitează FACULTATEA

Programe universitare de masterat:

 • – Concepte și practici de audit la nivel național și internațional
 • – Contabilitate internațională
 • – Contabilitate, control și expertiză
 • – Analiză financiară și evaluare
 • – Contabilitatea și fiscalitatea entităților economice
 • – Contabilitate, audit și informatică de gestiune
 • – Contabilitate, audit și informatică de gestiune / Accounting, Audit and Management Informatic System (în limba engleză)
 • – Informatică de gestiune

Planuri de învățământ

Fișe discipline / Programe analitice

 

Vizitează FACULTATEA

Programe de studii universitare de masterat:

 • – Dreptul european al afacerilor

Planuri de învățământ

Fișe discipline / Programe analitice

 

Vizitează FACULTATEA

Programe universitare de masterat:

 • – Economia și administrarea afacerilor agroalimentare
 • – Managementul Proiectelor de Dezvoltare Rurală și Regională
 • – Dezvoltarea durabilă a afacerilor și organizațiilor economice

Planuri de învățământ

Fișe discipline / Programe analitice

 

Vizitează FACULTATEA

Programe universitare de masterat:

 • – Economie Europeană
 • – Comunicare în afaceri
 • – Masterat didactic în economie

Planuri de învățământ

Fișe discipline / Programe analitice

 

Vizitează FACULTATEA

Programe universitare de masterat:

 • – Bănci centrale și instituții financiare – BANCAS
 • – Finanțe și bănci – DOFIN
 • – Finanțe corporative
 • – Management financiar și investiții
 • – Fiscalitate
 • – Tehnici actuariale – TACT
 • – Finanțe aplicate/Master of Applied Finance (în limba engleză)

Planuri de învățământ

Fișe discipline / Programe analitice

 

Vizitează FACULTATEA

Programe universitare de masterat:

 • – Managementul afacerilor
 • – Managementul afacerilor prin proiecte – click aici…
 • – Managementul serviciilor de sănătate
 • – Managementul resurselor umane
 • – Consultanță în management și dezvoltarea afacerilor
 • – Managementul proiectelor
 • – Managementul afacerilor mici și mijlocii
 • – Managementul afacerilor mici și mijlocii (Deva)
 • – Managementul afacerilor (Piatra Neamț)
 • – Management și marketing internațional

Planuri de învățământ

Fișe discipline / Programe analitice

 

Vizitează FACULTATEA

Programe universitare de masterat:

 • – Managementul marketingului
 • – Cercetări de marketing
 • – Managementul relațiilor cu clienții (Customer Relationship Management) (în limba engleză)
 • – Marketing și comunicare în afaceri
 • – Marketing online
 • – Marketing strategic
 • – Relații publice în marketing

Planuri de învățământ

Fișe discipline / Programe analitice

 

Vizitează FACULTATEA

Programe universitare de masterat:

 • – Comunicare în limba engleză pentru predare și cercetare economică
 • – Economie internațională și afaceri europene
 • – Managementul riscului financiar internațional
 • – Logistică internațională
 • – Diplomație în economia internațională
 • – Managementul afacerilor internaționale (în limba engleză)
 • – Comerț exterior
 • – Limbi moderne și comunicare în afaceri internaționale / Modern Languages and International Business Comunication (în limba engleză)

Planuri de învățământ

Fișe discipline / Programe analitice

 

Vizitează FACULTATEA

ASE în topuri internaționale

ASE este liderul învățământului superior economic și de administrație publică din România și Europa de Sud-Est, fapt confirmat de pozițiile de top pe care le deține în clasamente universitare internaționale:

Locul I în România, conform prestigiosului Times Higher Education World University Rankings, ediția 2024

test 123

Singura universitate din țară care se află, pentru al doilea an consecutiv, în top 600 la nivel mondial

ASE se află pe locul 401-600, din 1591 de universități evaluate, în clasamentul 2023 „Times Higher Education University Impact Rankings”

Locul 351- 400 în lume și își menține poziția de lider la nivel național în subdomeniul Economie și Econometrie

Filmoteca ASE

Prezentare ASE
Film ASE 110
Imnul ASE
Reportaj cantină
Reportaj cămine

Informații de contact admitere 2024

Pentru alte informații sau neclarități despre sesiunile de admitere la programele de studii ale ASE ne puteți contacta la:

Informații admitere candidați străini și români de pretutindeni

Email cetățeni străini: international@ase.ro
Web: international.ase.ro

This site is registered on wpml.org as a development site.