Principalele acte normative in baza carora isi desfasoara activitatea Academia de Studii Economice din Bucuresti

Legislatie interna pentru:

Regulamentul privind activitatea didactica pentru studiile universitare de licenta

Art. 52 (1) ….. Repartizarea locurilor de la buget se face pe transe de credite de studiu transferabile. Pot participa la ierarhizare doar studentii care au la dosar diploma de bacalaureat în original. Diploma de bacalaureat în original ramâne la dosarul personal al studentului pe toata perioada studiilor finantate de la bugetul de stat.
Art. 62 Studentii care au dreptul de a candida pentru locurile cu finantare de la buget trebuie sa aiba depusa în dosarul personal diploma de bacalaureat în original; altfel, ei vor fi repartizati la taxa si locul lor va fi ocupat de urmatorii clasati.

Regulamentul privind activitatea didactica pentru studiile universitare de masterat

Art. 50 (1) ......Repartizarea locurilor de la buget se face pe transe de credite de studiu transferabile. Pot participa la ierarhizare doar studenții care au la dosar diploma de bacalaureat si diploma de licența în original. Diploma de bacalaureat şi diploma de licenta ramân la dosarul personal al studentului pe toata perioada studiilor finantate de la bugetul de stat.
Art. 58 Studenții care au dreptul de a candida pentru locurile cu finanțare de la buget trebuie sa aiba depusa în dosarul personal diploma de bacalaureat si diploma de licența în original, pâna la expirarea perioadei precizate în calendarul studentului, altfel ei vor fi repartizați la taxa si locul lor va fi luat de urmatorii clasati.

Plata taxelor aplicate in Academia de Studii Economice