Programe de masterat

Ciclul masteral constituie cel de-al doilea nivel al sistemului de educatie superioara, oferit de Academia de Studii Economice din Bucuresti.

Absolvirea sa conduce la obtinerea diplomei de master si asigura formarea pe specializari inguste, cursantii dobandind cunostinte avansate si competente de analiza si sinteza, specifice functiilor de conducere din fiecare domeniu. Absolventii acestui ciclu sunt economisti de conceptie.

Planuri de invatamant

OFERTA SPECIALIZARI MASTERAT ASE BUCURESTI
 • Facultatea Administrarea Afacerilor, cu predare in limbi straine
 • Administrarea afacerilor (in limba engleza)
 • Administrarea afacerilor (in limba franceza)
 • Administrarea afacerilor (in limba germana)
 • Administrarea Afacerilor (in limba romana si engleza)
 • Antreprenoriat si administrarea afacerilor in energie, in limba engleza
 • Antreprenoriat si Administrarea Afacerilor, cu predare in limba engleza
 • Antreprenoriat si Administrarea Afacerilor, cu predare in limba franceza
 • Antreprenoriat si Administrarea Afacerilor, cu predare in limba germana
 • Cercetare in afaceri, in limba engleza
 • MBA romano-german "Management antreprenorial" - in limba germana
 • Facultatea Administratie si Management Public
 • Administratie publica si Integrare europeana
 • Administratie si management public
 • Management in institutiile publice
 • Facultatea Bucharest Business School
 • Facultatea Cibernetica, Statistica si Informatica Economica
 • Cibernetica si economie cantitativa
 • Statistica
 • Informatica economica
 • Analiza afacerilor si controlul performantei intreprinderii
 • Sisteme informatice pentru managementul resurselor si proceselor economice
 • E-Business
 • Baze de date-suport pentru afaceri
 • Securitatea informatica (engleza)
 • Facultatea Business si Turism
 • Business
 • Administrarea afacerilor comerciale
 • Managementul calitatii, expertize si protectia consumatorului
 • Management si marketing in turism
 • Administrarea afacerilor in turism
 • Geopolitica si afaceri
 • Excellence in business and services (engleza)
 • Facultatea Contabilitate si Informatica de Gestiune
 • Analiza financiara si evaluare
 • Audit financiar si consiliere
 • Business services
 • Cercetare in contabilitate si informatica de gestiune
 • Concepte si practici de audit, la nivel national si international
 • Contabilitate internationala
 • Contabilitatea afacerilor
 • Contabilitate si audit in institutii bancare si financiare
 • Contabilitate, audit si informatica de gestiune
 • Contabilitate, audit si informatica de gestiune (in limba engleza)
 • Contabilitate, audit si informatica de gestiune (in limbile romana si engleza)
 • Contabilitate, control si expertiza
 • Contabilitatea si fiscalitatea entitatilor economice
 • Contabilitatea afacerilor (in limba engleza) - ACCA
 • Contabilitatea si fiscalitatea patrimoniului
 • Drept antreprenorial
 • Economia proprietatilor imobiliare
 • Managementul informatiei contabile
 • Sisteme informationale in contabilitate si audit
 • Tehnici contabile si financiare de gestiune a afacerilor
 • Facultatea Economie Teoretica si Aplicata
 • Comunicare in afaceri
 • Economie Europeana
 • Facultatea Economia Agroalimentara si a Mediului
 • Agrobusiness
 • Economia si administrarea afacerilor agroalimentare
 • Economie ecologica
 • Managementul Proiectelor de Dezvoltare Rurala si Regionala
 • Facultatea Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori
 • Cercetari avansate in finante
 • Asigurari comerciale si sociale
 • Banci si Asigurari
 • Banci si politici monetare
 • Finante corporative
 • Finante publice
 • Finante si banci - DOFIN
 • Finante si optiuni publice
 • Fiscalitate
 • Management financiar si bursier - DAFI
 • Management financiar si investitii
 • Managementul riscului si actuariat
 • Managementul riscului si asigurari ? MRACT
 • Managementul sistemelor bancare
 • Piete de capital
 • Tehnici actuariale
 • Facultatea Management
 • Consultanta in management si dezvoltarea afacerilor
 • Economia bazata pe cunostinte si management intreprenorial
 • Management
 • Management si marketing international
 • Managementul Afacerilor - Piatra Neamt
 • Managementul afacerilor
 • Managementul afacerilor mici si mijlocii
 • Managementul afacerilor prin proiecte
 • Managementul proiectelor
 • Managementul resurselor umane
 • Managementul serviciilor de sanatate
 • Managementul si evaluarea investitiilor
 • Facultatea Marketing
 • Cercetari de marketing
 • Cercetari fundamentale de marketing
 • Managementul marketingului
 • Managementul relatiilor cu clientii
 • Marketing international
 • Marketing online
 • Marketing si comunicare in afaceri
 • Marketing si dezvoltare durabila
 • Marketing si management in servicii publice
 • Marketing strategic
 • Relatii publice in marketing
 • Facultatea Relatii Economice Internationale
 • Afaceri internationale
 • Comunicare de afaceri in context multicultural (in limba franceza)
 • Comunicare de afaceri in limba engleza
 • Comunicare in limba engleza pentru predare si cercetare economica
 • Diplomatie economica si afaceri internationale
 • Economie si afaceri internationale
 • Economie internationala si afaceri europene
 • Geopolitica si relatii economice internationale
 • Limbi moderne si comunicare in afaceri internationale (in limba engleza)
 • Logistica internationala
 • Managementul afacerilor internationale (in limba engleza)
 • Managementul afacerilor internationale
 • Managementul fondurilor structurale ale Uniunii Europene
 • Managementul proiectelor internationale
 • Managementul riscului financiar international
 • Managementul riscului in afaceri internationale - tranzactii comerciale
 • Managementul riscului in afaceri internationale - tranzactii financiare
 • Politici de dezvoltare internationala
 • Traducere si interpretariat in domeniul economic

Planuri de invatamant