Academia de Studii Economice din Bucuresti are in structura sa urmatoarele facultati:

Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare in limbi straine


Facultatea de Administratie si Management Public


Bucharest Business School (Scoala de Afaceri)


Facultatea de Business si Turism


Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica


Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune


Facultatea de Drept


Facultatea de Economie Teoretica si Aplicata


Facultatea de Economie Agroalimentara si a Mediului


Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori


Facultatea de Management


Facultatea de Marketing


Facultatea de Relatii Economice Internationale