Solicitarea informatiilor de interes public

Legislatie aplicabila

Numele si prenumele persoanei responsabile de primirea solicitarilor în baza Legii nr. 544/2001

Elena Simona Plesea - Biroul Relatii cu Publicul
E-mail: simona.plesea@ase.ro
Tel. 021.319.19.00 int. 432/536

Formulare pentru reclamatii administrative (refuz la solicitare si neraspuns în termen legal)
Achizitii publice
Modelele de cereri / formulare tipizate pe care autoritatile administratiei publice le solicita a fi completate de catre cetateni persoane juridice, în scopul solutionarii unor cereri
Contact

Datele de contact ale autoritatii

  • Sediul ASE este Romania, Bucuresti, Piata Romana nr. 6, sector 1. Adresa electronica este www.ase.ro

Relatii cu presa: persoana desemnata, date de contact: http://comunicare.ase.ro/

Programul de audiente al personalulul cu functii de conducere: http://ca.ase.ro/membri-ca

Petitii