Solicitarea informatiilor de interes public

Legislatie aplicabila

Numele si prenumele persoanei responsabile de primirea solicitarilor în baza Legii nr. 544/2001

Elena Simona Plesea - Biroul Relatii cu Publicul
E-mail: simona.plesea@ase.ro
Tel. 021.319.19.00 int. 432/536

Formulare pentru reclamatii administrative (refuz la solicitare si neraspuns în termen legal)
Buget

Bugetul din toate sursele de finantare si bugetul structurilor aflate sub autoritatea, in subordinea sau in coordonarea respectivei institutii, in format deschis (incepand cu anul 2015)

Bilanturi contabile
Achizitii publice
Modelele de cereri / formulare tipizate pe care autoritatile administratiei publice le solicita a fi completate de catre cetateni persoane juridice, în scopul solutionarii unor cereri
Contact

Datele de contact ale autoritatii

Relatii cu presa: persoana desemnata, date de contact: http://comunicare.ase.ro/

Programul de audiente al personalulul cu functii de conducere: http://ca.ase.ro/membri-ca

Petitii