Academia de Studii Economice din Bucuresti

Rectorii ASE

Anton Davidoglu , rector in perioada : aprilie 1913 - februarie 1918

A n t o n D a v i d o g l u (1 8 7 6 - 1 9 5 8)

R e c t o r : 1913 - 1918

S-a nascut pe 16 iunie 1876 la Bârlad, unde a facut scoala primara si secundara. Nascut într-o familie de intelectuali, Anton Davidoglu a fost elev al cunoscutei Scoli Normale din Paris. Dupa trecerea examenului de licenta în matematici în anul 1897, si-a sustinut doctoratul la Universitatea Sorbona, la finele anului 1900. A devenit profesor definitiv la Catedra de matematica financiara aplicata, teoria si tehnica asigurarilor din AISCI, prin Decretul Regal nr. 5050, din 23 iulie 1913. A fost numit Rector al AISCI în aprilie 1913, pentru un mandat de cinci ani. A fost profesor la catedra de calcul diferentiat si integral la Universitatea Bucuresti (1905-1941), decan al Facultatii de Stiinte a Universitatii din Bucuresti (din 1937), sef de sector la Institutul de Matematica al Academiei Române (1956-1958).

Evenimente

Data

Desemnarea ca rector al AISCI a profesorului Anton Davidoglu, pentru un mandate de cinci ani

aprilie 1913

Angajarea primilor profesori definitivi: Eugen Ludwig, Stanislas Cihoski, Anton Davidoglu, Benone Mirinescu

20 iunie 1913

2 iulie 1913

23 iulie 1913

30 august 1913

Aprobarea, prin Decretul Regal nr. 5948, a primului Regulament pentru arganizarea și administrarea AISCI

30 august 1913

Publicarea Decretului Regal nr. 5948 privind primul Regulament pentru organizarea și administrarea AISCI în Monitorul Oficial nr. 128: durata studiilor era de trei ani; disciplinele (cursurile și conferințele) de cultură generală se regăseau, cu precădere, în anul I, anul III fiind destinat, în întregime, disciplinelor de specialitate

1 septembrie 1913

Angajarea profesorilor definitive: Gheorghe Tașcă, Spiridon Iacobescu

7 septembrie 1913

Angajarea conferențiarilor cu titlu provizoriu : Dumitru R. Ioanițescu, Gheoghe Arghirescu, Konrad Richter

octombrie 1913

Inaugurarea cursurilor la AISCI (698 de studenți în anul I), la ora 10.00 , în Amfiteatrul Clădirii din Calea Victoriei

1 noiembrie 1913

Angajarea conferențiarilor cu titlu provizoriu : Vasile Stoicovici, Ion Tutuc

noiembrie 1913

Începerea celui de-al doilea an universitar

15 octombrie 1914

Angajarea lui Virgil-Traian N. Madgearu ca profesor definitiv

1 februarie 1915

Angajarea profesorilor definitivi : Ion Răducanu, Mihail Pașcanu

15 februarie 1915

Angajarea conferențiarilor definitive ai AISCI: Ion N. Angelescu, Ion Gr. Dimitrescu, Eugen Porn, Romulus Ionașcu

20 februarie 1915

Deschiderea cursului Teoria și tehnica întreprinderii (la anul al III-lea) de către Virgil-Traian N. Madgearu, considerat primul curs de management modern din România și pionierat în Europa

25 ianuarie 1916

Angajarea conferențiarilor definitive: Emil Brancovici, Vasile Iscu, Constantin Bungețianu

15 iunie 1916

Întrerupterea cursurilor de la București, din cauza Primului Război Mondial

1917

Refugierea unei părți a studenților și profesorilor la Iași . Grupul profesorilor era format din : Stanislas Cihoski, Spiridon Iacobescu, Vasile Stoicovici, Gheorghe Arghirescu, I. G. Diamandescu

1917-1918

Încheierea mandatului Rectorului Anton Davidoglu

februarie 1918

Eugen Ludwig , rector in perioada : februarie 1918 - februarie 1919

E u g e n L u d w i g (1 8 6 6 - 1 9 2 7)

R e c t o r : 1918 - 1919

S-a născut pe 18 iulie 1866, la Craiova. Licenţiat în farmacie, expert în chimie, și-a susţinut doctoratul la Şcoala Academică a Universităţii din Viena, teza de doctorat având ca temă de cercetare știinţele fizico-chimice. A devenit profesor la catedra de Fizică și chimie industrială aplicată la Academia de înalte Studii Comerciale și Industriale (AISCI), prin Decretul Regal nr. 4607 din 20 iunie 1913. în anii 1918-1919 a îndeplinit funcţia de rector al AISCI. Este considerat rectorul de sacrificiu al AISCI. A preluat mandatul în februarie 1918, când s-au reluat cursurile cu studenţii rămași la București, și l-a încheiat în februarie 1919.

Evenimente

Data

Desemnarea ca rector al AISCI a profesorului Eugen Ludwig

februarie 1918

Reluarea cursurilor cu studenții rămași la București. Grupul profesorilor de la București era format din: Eugen Ludwig, Emil M. Brancovici, Constantin Bungețianu, Eugen Porn, Ion Tutuc. Pentru a se acoperi sarcinile didactice au fost aduși și alți colaboratori, printre care și viitorul profesor de drept al AISCI, Andrei Rădulescu, care va devein președinte al Academiei Române în perioada 1946-1948

4 februarie 1918

Primii licențiați ai AISCI (doi în vară și șapte în toamnă)

1918

Publicarea primei Dări de seamă, pe anii 1913-1918, făcută de Rectoratul AISCI

1918

Angajarea ca profesor titular al lui Ion N. Angelescu

22 octombrie 1918

Înființarea Asociației Studenților Academiei de înalte Studii Comerciale și Industriale (ASACI), sub președenția de onoare a Rectorului

25 noiembrie 1918

Începerea anului universitar, într - un cadru festiv, după Primul Război Mondial, la care Gheorghe Tașcă a ținut discursul O lecție de deschidere

10 decembrie 1918

Încheierea mandatului Rectorului Eugen Ludwig

februarie 1919

Stanislas Cihoski , rector in perioada : februarie 1919 - februarie 1924

S t a n i s l a s C i h o s k i (1 8 6 8 - 1 9 2 4)

R e c t o r : 1919 - 1924

S-a născut pe 25 iulie 1868, la Tecuci. A urmat cursurile secundare la Tecuci, Bârlad și București, iar cele universitare în București, unde a studiat Dreptul, Literele și Filosofia. A fost inginer hotarnic. La 2 iulie 1913, prin Decretul Regal nr. 4842, a fost numit profesor de Statistică generală și economică la Academia de înalte Studii Comerciale și Industriale (AISCI). în anul universitar 1917-1918 a coordonat activitatea desfășurată cu studenţii AISCI refugiași la Iași. Aici el a fost însoţit de Spiridon Iacobescu, Vasile Stoicovici, Gh. Arghirescu, I. G. Diamandescu. A fost rector al AISCI în mandatul februarie 1919 - februarie 1924, considerat unul de stabilitate.

Evenimente

Data

Desemnarea ca rector al AISCI a profesorului Stanislas Cihoski. începe o perioadă de stabilitate

februarie 1919

Se aduc modificări Regulamentului de organizare și funcționare a AISCI, introducându-se trei secțiuni: Comerț, bancă, asigurări; Industrială; Administrare economică, consulară

12 noiembrie 1919

Adoptarea Statutului Asociației Studenților Academiei de înalte Studii Comerciale și Industriale (ASACI)

22 noiembrie 1919

Se înființează primul Birou Comercial, destinat practicii studen ț ilor, pe lână Catedra de Contabilitate

1919

Deschiderea primului cămin sudențesc al AISCI, în clădirea din Str. Cuza Vodă nr. 100 (clădirea a intrat în proprietatea AISCI pe 29 martie 1926)

1920

Angajarea ca profesor titular a lui Andrei Rădulescu, profesor de drept, Președinte al Academiei Române în perioada 1946-1948

16 iulie 1920

Înființarea Asociației licențiaților AISCI (ALACI). Asociația a fost recunoscută juridic în anul 1928

1 septembrie 1920

Înființarea Academiei de înalte Studii Comerciale și Industiale de la Cluj-Napoca

14 noimbrie 1920

AISCI a căpătat dreptul de organizare a doctoratului (prin Legea de modificare a Regulamentului de organizare și funcționare a AISCI, publicată în M. O. nr. 110)

19 august 1921

Achiziția primului teren în Piața Romană, necesar construcției Palatului AISCI

22 mai 1922

Constituirea Asociației Generale a Economiștilor din România. Primul președinte a fost Gheorghe Tașcă

15 martie 1923

Regulamentul pentru obținerea doctoratului la AISCI a fost sancționat prin Decretul nr. 2498/1923

2 iunie 1923

Încheierea mandatului Rectorului Stanislas Cihoski

februarie 1924

Ion N. Angelescu , rector in perioada : 12 februarie 1924 - februarie 1929

I o n N. A n g e l e s c u (1 8 8 4 - 1 9 3 0)

R e c t o r : 1924 - 1929

S-a născut pe 16 decembrie 1884, la Strâmbeni-Costești, localitate situată lângă Pitești. După finalizarea cursurilor primare și după susţinerea examenului de b acalaureat, Ion N. Angelescu și-a continuat studiile la Universitatea din București, unde și-a luat licenţa în drept, filosofie și litere. Este doctor în știinţe economice al Universităţii din München. A fost, iniţial, profesor la Pitești. A fost numit conferenţiar definitiv la Academia de înalte Studii Comerciale și Industriale (AISCI), catedra de Istoria comerţului, prin Decretul Regal nr. 417 din 20 februarie 1915 și apoi profesor definitiv la aceeași catedră, prin Decretul Regal nr. 3087 din 22 octombrie 1918. în anul 1925 s-a transferat, ca profesor definitiv, la catedra de Finanţe publice și legislaţie financiară, transformată ulterior în Catedra de Ştiinţă și legislaţie financiară din AISCI. A fost rector al AISCI în perioada februarie 1924 - februarie 1929. în mandatul său, în perioada 1924-1926, a fost construit Palatul din Piaţa Romană.

Evenimente

Data

Desemnarea ca rector al AISCI a profesorului Ion N. Angelescu

12 februarie 1924

Preluarea în proprietate a clădirii din str. N. Filipescu nr. 8 (actualmente Tudor Arghezi nr. 6 )

20 martie 1924

Angajarea ca profesor titular la AISCI a lui Eftimie Antonescu

5 aprilie 1924

Primul doctor al AISCI (Iosif Gârbacea)

18 aprilie 1924

Începerea construcției Palatului AISCI din Piața Romană

4 mai 1924

Achiziția de noi terenuri în Piața Romană, pentru construcția Palatului AISCI

30 iunie 1924

Angajarea conferențiarilor titulari: Victor Slăvescu și Ştefan Stănescu

1 iulie 1925

Ion N. Angelescu devine Președinte al Asociației Generale a Economiștilor din România

15 noiembrie 1926

Inaugurarea Palatului AISCI, prin cursul ținut de profesorul Emil Brancovici, cu tema Tehnica comercială a mărfurilor și uzanțelor comerciale în decursul veacurilor , în Amfiteatrul I, la ora 17 00 , cu ocazia deschiderii anului universitar 1926-1927

15 noiembrie 1926

Publicarea documentului Palatul Academiei de înalte Studii Comerciale și Industriale - Dare de seamă făcută de dr. Ion N. Angelescu pentru Consiliul de administrație al instituției

1926

Se deschide prima cantină studențească a AISCI, în clădirea din str. Cuza Vodă nr.100

15 ianuarie 1927

Se adoptă unele modificări la Regulamentul de organizare și funcționare a AISCI. Apar două niveluri de pregătire: licență, de trei ani; doctorat, de cel puțin un an; se modifică secțiunile programelor de licență și conținutul acestora

17 noiembrie 1927

Introducerea, în anul al III-lea, ca disciplină obligatorie, pentru toate secțiile, a Pedagogiei , "pentru cei care se dedică învățământului"

1927

Publicarea Anuarului Academiei de înalte Studii Comerciale și Industriale , Anul XV (1927-1928)

1928

Începerea construcției Căminului nr. 1, aflat pe actuala stradă Stanislas Cihoski nr. 5

12 iulie 1928

Încheierea mandatului Rectorului Ion N. Angelescu

februarie 1929

Gheorghe Tașcă , rector in perioada : februarie 1929 - decembrie 1930

G h e o r g h e T a ș c ă (1875 - 1951)

R e c t o r : 1929 - 1930

Gheorghe Tașcă s-a născut pe 30 ianuarie 1875 în satul Bălăbănești, judeţul Tutova. Şi-a făcut studiile primare în satul natal (1882-1886), după care s-a mutat la Bârlad, unde a urmat, în perioada 1886-1895, cursurile liceului Gheorghe Roșca Codreanu . După o b ţinerea diplomei de bacalaureat la Iași s-a înscris, în 1895, la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii din București, unde a urmat cu succes cursurile acesteia. în anul 1905 s-a înscris, pentru pregătirea doctorală, la Facultatea de Drept a Universităţii din Paris. în 1907 a obţinut titlul de doctor în drept. în anul 1908 s-a înscris pentru studii doctorale în știinţe economice la Facultatea de Drept a Universităţii din Paris, pe care le-a finalizat în anul 1910, cu teza Les nouvelles rèformes agraires en Romanie . în anul 1911 a devenit conferenţiar, apoi, în anul 1920, profesor al Catedrei de Economie politică a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii București. în paralel, prin Decretul Regal nr. 5574 din 7 septembrie 1913 a fost numit profesor definitiv la Academia de înalte Studii Comerciale și Industriale (AISCI), la Catedra de Economie politică și istoria doctrinelor economice , devenită ulterior Economie naţională . în 1926 devine membru corespondent al Academiei Română. în februarie 1929 a devenit Rector al AISCI, funcţie pe care a deţinut-o până în decembrie 1930, cînd a plecat în misiune diplomatică, devenind Ministru Plenipotenţiar al României la Berlin. în 1935 s-a retras la Universitatea din București, Catedra de Economie naţională fiind preluată de Virgil Traian N. Madgearu. Arestat la 1 august 1950 și încarcerat la închisoarea din Sighet, Gheorghe Tașcă s-a stins din viaţă, în închisoare, la nici un an de la tragica condamnare (12 martie 1951), fiind înhumat în groapa comună a închisorii.

Evenimente

Data

Desemnarea ca rector al AISCI a profesorului Gheorghe Tașcă

februarie 1929

Angajarea lui Gromoslav Mladenatz în funcția de conferențiar definitiv

1 martie 1929

Introducerea anului preparator (începând cu anul universitar 1929- 1930 )

1929

Încheierea mandatului Rectorului Gheorghe Tașcă

decembrie 1930

Ion Răducanu , rector in perioada : decembrie 1930 - septembrie 1940

I o n R ă d u c a n u (1 8 8 4 - 1 9 6 4)

R e c t o r : 1930 - 1940

A început învăţătura la școala primară din cartier la București, pe care a parcurs-o în perioada 1890-1894. în perioada 1894-1901, a urmat liceul „Matei Basara b ”. în 1901 a plecat în Austria, unde a urmat, la Academia Comercială din Graz, cursul „pentru bacalaureaţi” Abiturientenkurse , pe care l-a absolvit în vara anului 1902. începând cu octombrie 1902 a frecventat cursurile Facultăţii de Filosofie a Universităţii Friederich Wiliam din Berlin, pe care le-a absolvit în 1905 cu titlul de doctor în filosofie, secţiunea știinţe sociale, cu teza Datoriile de stat ale Romaniei , al cărei coordonator știinţific a fost Adolf Wagner. în vara anului 1904 a urmat un curs de trei luni de cooperaţie la Darmstdadt. în anul 1905 îl regăsim, pentru scurt timp, la Londra, ca să dobândească „ cunoștinţele necesare pentru a cerceta, în original, pe economiștii englezi. ” în decembrie 1911 a obţinut, prin concurs, titlul de docent la Facultatea de Drept a Universităţii din București, unde a ţinut cursul liber despre Istoria și doctrina cooperaţiei . A făcut parte din comisia pentru înfiinţarea Academiei de înalte Studii Economice și Industriale (AISCI), fiind secretarul acesteia. A redactat, în anul 1912, în această calitate, anteproiectul Legii de înfiinţare a AISCI. în urma concursului este numit profesor definitiv la AISCI, Catedra de Ştiinţa și legislaţia financiară, monedă, credit, schimb și studiul băncilor , prin Decretul Regal nr. 416 din 15 februarie 1915. Ulterior este profesor titular la Catedra de Finanţe. Ion Răducanu a ţinut cursuri de cooperaţie, economie politică, istorie a doctrinelor economice, finanţe, ultimul fiind de bază. în decembrie 1930 a devenit Rector al AISCI, funcţie pe care a deţinut-o pâna în septembrie 1940. în mandatul său s-au dezvoltat relaţiile internaţionale, s-au deschis cursurile pentru pregătirea personalului didactic, s-a construit Bibiloteca AISCI, în anul 1935. Membru corespondent al Academiei Române din anul 1936.

Evenimente

Data

Desemnarea ca rector al AISCI a profesorului Ion Răducanu

decembrie 1930

Angajarea la AISCI a profesorului Nicolae Iorga, la Catedra de Istorie Generală cu dezvoltări asupra Istoriei Contemporane și Istoriei Diplomatice (pe 4 noiembrie 1931 este recomandat de Ion Răducanu în Consiliul profesoral, Decretul Regal de numire nr. 62 este din 8 ianuarie 1932, care îl titularizează începând cu 15 decembrie 1931)

15 decembrie 1931

Angajarea ca profesor definitiv a lui Ştefan Stănescu

1 ianuarie 1932

Înființarea Cooperativei studenților și licențiaților AISCI

18 martie 1932

Achiziționarea terenului și clădirii din strada Cometa (actuala Căderea Bastiliei) nr 20, de 580,75 m 2 (clădirea se afla în curtea fostului Cămin nr. 1 și, înainte de demolare, clădirea a fost sediul Cooperativei studenților și licențiaților AISCI)

31 mai 1932

Începerea realizării, de către Cecilia Cuțescu-Storck, a frescei Istoria comerțului românesc , din Aula Magna

5 iulie 1932

Gromoslav Mladenatz devine profesor agregat

15 iulie 1932

Se adoptă unele modificări la Regulamentul AISCI. Numărul secțiilor se reduce la două: Comercială-industrială; Administrativă. Licența are trei ani, funcționează anul pregătitor, doctoratul are cel puțin un an.

septembrie 1932

Deschiderea activității dispensarului medical al studenților, în clădirea din strada Nicolae Filipescu nr. 8 (actualmente Tudor Arghezi nr. 6)

12 ianuarie 1933

Publicarea "dării de seamă": AISCI - 20 de ani de activitate, 1913-1933

1933

Introducerea examenului de admitere în anul pregătitor

1933

Deschiderea, în colaborare cu Ministerul Instrucțiunii Publice, a cursurile de perfecționare pentru profesorii liceelor, școlilor comerciale și profesionale.

1933

Inaugurarea Căminului nr. 1, aflat pe actuala stradă Stanislas Cihoski nr. 5

1 noiembrie 1933

Finalizarea frescei Istoria comerțului românesc , din Aula Magna, realizată de Cecilia Cuțescu Stork

15 noiembrie 1933

Sărbătorirea celei de-a 20-a aniversări a AISCI, în Aula Magna, înzestrată cu noua frescă Istoria comerțului românesc

noiembrie 1933

Recepția frescei Istoria comerțului românesc , din Aula Magna

12 decembrie 1933

Trecerea AISCI din subordinea Ministerului Comerțului și Industriei în cea a Ministerului Instrucțiunii Publice (decizia a fost luată în anul 1934, dar trecerea efectivă s-a făcut începând cu anul financiar 1935)

1 ianuarie 1935

Construcția Clădirii Bibliotecii (plasată pe locul unde se află în prezent holul cu scările mari, din strada Căderea Bastiliei și care avea lățimea "intrării studenților") - al doilea corp din zona Piața Romană

iunie-decembrie 1935

Inaugurarea noii Biblioteci, în prezența M. S. Regele Carol al II-lea

30 noiembrie 1935

Înființarea Seminarului Pedagogic Comercial , gestionat științific de către AISCI

1 aprilie 1936

Integrarea anului pregătitor în anii de studii ; durata acestora devine patru ani

1936

Publicarea "dării de seamă" AISCI – Dare de seamă pe anii de studii 1935-1936 (anul XXIII) întocmită de Rectorat

1936

Introducerea bacalaureatului în școlile superioare comerciale

1937

Scoaterea examenului de admitere în anul preparator.

1937

Achiziționarea terenului și clădirii din strada Cometa (actuala Căderea Bastiliei) nr. 22, de 684 m 2

31 mai 1938

Adoptarea unui nou Regulament pentru organizarea și funcționarea AISCI, promulgat prin Decretul Regal nr. 2764 din 3 august 1938 și publicat în Monitorul Oficial nr. 180 din 16 august 1938. Regulamentul a intrat în vigoare începând cu anul universitar 1938-1939. Se revine la trei secțiuni: Ştiințe economice, financiare și sociale; Administrativă, consulară; Comercială, industrială

16 august 1938

Achiziționarea terenului și clădirii din strada Cometa (actuala Căderea Bastiliei) nr. 24, de 1663 m2

1 septembrie 1938

Introducerea, pe lângă secțiunile de strictă specializare economică existente în AISCI, a secțiunii Pedagogică

1938

Publicarea "dării de seamă" AISCI - Un pătrar de veac de muncă (1913-1938)

1938

Proiectarea celui de-al treilea corp (pe strada Căderea Bastiliei) al Palatului AISCI, destinat să găzduiască laboratoare, muzee și birouri comerciale, necesare activității practice a studenților

1938 /p>

Încheierea mandatului Rectorului Ion Răducanu

septembrie 1940

Marin I. Mazilescu , rector in perioada : septembrie 1940 - 7 februarie 1941

M a r i n I. M a z i l e s c u (1 8 7 6 - 1 9 5 7)

R e c t o r : 1940 - 1941; 1947 - 1948

Licenţiat în drept al Universităţii din București și al Academiei de înalte Studii Comerciale și Industriale (AISCI), din octombrie 1919. A fost al doilea doctor al AISCI, susţinând teza cu titlul Rezervele de prime ale întreprinderilor de asigurare , în anul 1925. A fost asistent suplinitor la Catedra de Teoria și tehnica asigurărilor a AISCI, prin contract cu Consiliul profesoral, din 1 noiembrie 1920, asistent, la aceeași catedră, prin decizia ministerială nr. 2423 din 1 ianuarie 1925. A fost numit conferenţiar prin Decretul regal nr. 608 din 1 martie 1929, ocupând postul prin Decizia Ministerială nr. 48801 din 3 mai 1930. în anul universitar 1933-1934, Marin I. Mazilescu a fost promovat profesor agregat. în noua calitate îl regăsim la Catedra de Matematici comerciale, unde devine ulterior profesor titular (1938). A fost Rector al AISCI din septembrie 1940 până în februarie 1941 și Rector al Academiei de Ştiinţe Comerciale și Cooperatiste (fosta AISCI, care și-a schimbat denumirea în anul 1947) în perioada iulie 1947 - aprilie 1948. De observat că Marin I. Mazilescu a fost primul rector al AISCI cu studii complete (inclusiv doctoratul) în România.

Evenimente

Data

Începerea mandatului de Rector al profesorului Marin I. Mazilescu

septembrie 1940

Refugierea AISCI din Cluj la Brașov. Arhiva ei a fost preluată de către AISCI din București

1940

Cutremurul din anul 1940

10 noiembrie 1940

Asasinarea de către legionari a profesorilor Virgil Traian N. Madgearu (în pădurea Snagov) și Nicolae Iorga (în pădurea Strejnic-Ploiești)

27 noiembrie 1940

Încheierea mandatului Rectorului Marin I. Mazilescu

7 februarie 1941

Victor Slăvescu , rector in perioada : ianuarie 1944 - octombrie 1944

V i c t o r S l ă v e s c u ( 1891 - 1977 )

R e c t o r : 1944

S-a născut pe 5 iunie 1891, la Rucăr, fostul judeţ Muscel. Şcoala primară a urmat-o la Slatina. Studiile secundare - șase clase - le-a făcut la liceul din Pitești, pe care le-a finalizat, în anul 1911, la Liceul Gheorghe Lazăr din București, unde a făcut ultimele două clase. Studiile universitare și le-a încept în anul 1911, în Franţa, la Universitatea din Paris. în anul 1912 a decis să-și continue studiile la facultatea de Filosofie din Göttingen, Germania. Ultimele două semestre le-a parcurs la Universitatea din München. Pregătirea universitară și-a încheiat-o la 1 august 1914, la Universitatea din Halle, unde a obţinut titlul de doctor în știinţe economico-sociale și filosofie, cu calificativul magna cum laude . A înfiinţat în 1918 la Iași, împreună cu Ion Răducanu și Virgil Madgearu, revista Independenţa Economică . Din anul 1926 a fost director al Revistei Analele statistice și economice , înfiinţată de Ion N. Angelescu și Gheorghe N. Leon în 1918. A devenit conferenţiar definitiv la 1 iulie 1925, prin Decretul Regal nr. 2203, la Catedra Studiul practic al întreprinderilor comerciale și industriale. Studiul transporturilor pe căi ferate, ape și tarife și apoi profesor agregat (1928) la Catedra de Transporturi și întreprinderi de la Academia de înalte Studii Comerciale și Industriale din București (AISCI). La 1 ianuarie 1932, prin Decretul Regal nr. 448, a devenit profesor definitiv, funcţionând, până în anul 1940 la Catedra de Monedă, credit și schimb și Studiul și tehnica băncilor . în perioada 1941-1947 este profesor titular la Catedra de Economie politică și economie naţională din cadrul AISCI. Victor Slăvescu a ţinut cursurile de Studiul întreprinderilor, Economie politică și Monedă, credit, schimb și tehnică bancară, ultimul fiind de bază în cariera sa. A fost Rector al AISCI din ianuarie 1944 până în octombrie 1944. A devenit membru corespondent, în anul 1936, la propunerea lui Dimitrie Gusti și A. C. Cuza, și membru titular, din 1939, al Academiei Române. în anul 1947, la numai 56 de ani, a fost îndepărtat abuziv din învăţământ, prin pensionare, iar în aprilie 1948, a fost radiat, tot abuziv, ca urmare a epurărilor comuniste, din rândurile membrilor Academiei Române. La 27 decembrie 2001, a fost reprimit post-mortem ca membru al Academiei Române.

Evenimente

Data

Începerea mandatului de Rector al profesorului Victor Slăvescu

ianuarie 1944

Întreruperea studiilor din cauza celui de-al Doilea Război Mondial; evacuarea studenților din cămine

aprilie 1944

Evacuarea bunurilor, arhivei și altor documente ale AISCI, împreună cu unii funcționari, din sediul de la București la Şcoala din comuna Ciulnița, județul Muscel

iunie 1944

Închiderea Dispensarului studențesc din str. N. Filipescu nr. 8 (actualmente Tudor Arghezi nr. 6 ). Clădirea a fost preluată de Comandamentul armatei URSS

30 septembrie 1944

Revenirea activității AISCI la București, după cel de-al Doilea Război Mondial

22 - 23 octombrie 1944

Demisia din funcția de Rector a profesorului Victor Slăvescu

octombrie 1944

Ştefan Stănescu , rector in perioada : noiembrie 1944 - 1945

Ş t e f a n S t ă n e s c u ( 1881 - ?)

R e c t o r : 1944 - 1945

A absolvit Facultatea de Filosofie a Universităţii din București. Este, de asemenea, licenţiat în Drept al aceleiași universităţi. A obţinut titlul de doctor în drept, știinţe politice și economice la Universitatea din Paris. A devenit conferenţiar definitiv de Statistică, în special economică , prin Decretul Regal nr. 2203, din 1 iulie 1925. Prin Decretul Regal nr. 547, din 1 ianuarie 1932, a devenit profesor definitiv la aceeași catedră (transformată ulterior în Catedra de Statistică economică ). Din noiembrie 1944 a preluat funcţia de Rector al AISCI, pe care a îndeplinit-o până în noiembrie 1945.

Evenimente

Data

Începerea mandatului de Rector al profesorului Ştefan Stănescu

noiembrie 1944

Deschiderea anului universitar 1944-1945, după cel de-al Doilea Război Mondial

Februarie 1945

Încheierea mandatului Rectorului Ştefan Stănescu

1945

Nicolae M. Maxim , rector in perioada : 1945 - înaite de iulie 1947

N i c o l a e M. M a x i m ( ?-? )

R e c t o r : 1945 - 1947

Fiind specialist în tehnologie industrială și merceologie, este foarte posibil ca pregătirea de bază a lui Nicolae Maxim (inclusiv un doctorat) să fie în domeniul fizicii-chimiei. A absolvit, în anul 1937, și Academia de înalte Studii Comerciale și Industriale (AISCI), secţia Consulară și de administraţie publică . După lucrările publicate, se deduce că a fost profesor titular al Catedrei de Chimie aplicată (sau al Catedrei de Studiul mărfurilor) din AISCI. Cariera sa universitară în AISCI a fost de scurtă durată. A fost angajat la începutul anilor '40 (nu apare în lista cadrelor didactice din 1940, dar semnează ca profesor lucrarea Curs de chimie aplicată , în 1944); în 1948 nu mai apare în lista cadrelor didactice ale AISCI. în noiembrie 1945 a devenit Rector al AISCI, funcţie pe care a deţinut-o până în iulie 1947.

Evenimente

Data

Începerea mandatului de Rector al profesorului Nicolae M. Maxim

1945

AISCI primește oferta de donație din partea doamnei Matilda Nanu-Muscel a proprietăților din Strada Cihoski nr. 3 și Piața Lascăr Catargiu, nr. 7.

2 aprilie 1947

Încheierea mandatului Rectorului Nicolae M. Maxim

Înainte de iulie 1947

Marin I. Mazilescu , rector in perioada : înaite de iulie 1947 - aprilie 1948

Evenimente

Data

Începerea celui de-al doilea mandat de Rector al profesorului Marin I. Mazilescu

Înainte de iulie 1947

Legea 299 / 1947, de fuzionare a Academiei de înalte Studii Comerciale și Industriale cu Academia de Studii Cooperatiste.

7 august 1947

După aplicarea Legii 299/1947 de fuziune, AISCI și-a schimbat numele în Academia de Ştiințe Comerciale și Cooperatiste. Noua structură are două facultăți: Ştiințe comerciale; Ştiințe cooperatiste. Durata studiilor era de patru ani

octombrie 1947

Încheierea mandatului Rectorului Marin I. Mazilescu

aprilie 1948

Anton Alexandrescu , rector in perioada : decembrie 1948 - martie 1949

A n t o n A l e x a n d r e s c u (1 9 0 5 - 1 9 8 4)

R e c t o r : 1948 - 1949

S-a născut pe 2 mai 1905 în comuna Laloșu, judeţul Vâlcea. Cursurile școlii primare le-a absolvit în comuna natală, celelalte frecventându-le la Craiova. A absolvit liceul Fraţii Buzești din Cetatea Băniei în anul 1925. în anul 1926 s-a înscris la Academia de înalte Studii Comerciale și Industriale (AISCI), secţia Comerţ, Bănci, Asigurări, pe care a absolvit-o în 1930. în anul 1948, prin Decizia Ministerului învăţământului Public, privind catedrele, disciplinele încadrate cu posturi didactice și personalul didactic, în urma reformei din august 1948, Anton Alexandrescu a fost numit profesor universitar la Institutului de Ştiinţe Economice și Planificare (ISEP), Catedra de Cooperaţie. Tot în anul 1948, a devenit primul decan al Facultăţii de Finanţe, nou înfiinţată după reforma învăţământului. în decembrie 1948 a fost numit Rector al ISEP. A continuat să fie decan al Facultăţii de Finanţe până în 1951 când a fost scos din învăţământ. A fost membru al PNŢ - Anton Alexandrescu.

Evenimente

Data

Începerea mandatului de Rector al profesorului Anton Alexandrescu

decembrie 1948

Încheierea mandatului Rectorului Anton Alexandrescu

martie 1949

Gromoslav Mladenatz , rector in perioada : aprilie 1948 - decembrie 1948

G r o m o s l a v M l a d e n a t z (1 8 9 1 – 1 9 5 8)

R e c t o r: 1948

S-a născut pe 5 februarie 1891 la Turnu Severin. După ce și-a luat bacalaureatul, în anul 1909, fără mari emoţii, în cadrul liceului Traian din orașul natal, Gromoslav Mladenatz (tatăl său era de origine sârbă, căsătorit în România cu o fată provenită din Craiova) s-a înscris la Facultatea de matematică a Universităţii din București, pe care a frecventat-o în anul 1909-1910. în toamna anului 1910 s-a înscris la Şcoala Superioară de Comerţ (Handels-Hochschule) din Berlin, pe care a absolvit-o în anul 1914, ca licenţiat în comerţ. La îndemnul lui Ion Răducanu a plecat, în toamna anului 1922, în Germania, urmând cursurile Universităţii din Köln am Rhein (Colonia) unde a studiat microeconomie, macroeconomie și politici sociale. Pregătirea sa s-a încheiat cu susţinerea, în 1926, a unui doctorat în știinte economice și financiare. A devenit conferenţiar la Academia de înalte Studii Comerciale și Industriale (AISCI), Catedra de cooperaţie, prin Decretul Regal nr. 608 din 1 martie 1929. Prin Decretul Regal nr. 2237 din 15 iulie 1932 a devenit profesor agregat, iar în 1936 profesor definitiv la aceiași catedră. Din anul 1945 este profesor la Catedra de Economie politică iar din 1949 este nominalizat ca profesor la Catedra de Statistică. A predat cursuri de Cooperaţie , Istoria doctrinelor cooperaţiei , Economie politică , Introducere în știinţele economice , Cunoaștere și metodă în știinţa economică etc. în martie 1948 a fost delegat ca rector al Academiei de Ştiinţe Comerciale și Cooperatiste (fosta AISCI) - denumire dată în anul 1947. Şi-a încheiatul mandatul de rector în decembrie 1948, când universitatea din Piaţa Romană se numea Institutul de Ştiinţe Economice și Planificare (ISEP) - denumire preluată chiar în anul 1948.

Evenimente

Data

Începerea mandatului de Rector al profesorului Gromoslav Mladenatz

aprilie 1948

Reforma învățământului din 1948, concretizată prin apariția Decretului 175 al Prezidiului Marii Adunări Naționale a RPR

2 august 1948

Academia de Ştiințe Comerciale și Cooperatiste (fosta AISCI) și-a schimbat, prin Decretul 175 /1948, numele în Institutul de Ştiințe Economice și Planificare (ISEP). ISEP avea următoarele facultăți: Economie generală (4 ani), Planificare și administrație economică (3 ani), Finanțe (3 ani).

1948

ISEP pierde dreptul de organizare a doctoratului

1948

Încheierea mandatului Rectorului Gromoslav Mladenatz

decembrie 1948

Vasile Malinschi , rector in perioada : 1949 - mai 1954

V a s i l e M a l i n s c h i ( 1 9 1 2 - 1 9 9 2 )

R e c t o r : 1949 - 1954

S-a născut pe 1 mai 1912 la Răbniţa, Republica Moldova. Studiile primare sunt legate de meleagurile basarabene, iar ciclul liceal îl urmează în cadrul Liceului Regional Ion Creangă din Bălţi. A absolvit, în 1935, Academia de înalte Studii Comerciale și Industriale (AISCI), secţia Administrativă. Şi-a luat doctoratul în 1939 la AISCI. Teza de doctorat i-a fost coordonată de Virgil-Traian N. Madgearu. Din anul 1949 a fost profesor la AISCI, specialitatea Economie agrară. în același an a fost numit șef al catedrei de Economie agrară. în martie 1949 a fost numit Rector al Institutului de Ştiinţe Economice și Planificare (ISEP). Şi-a încheiat mandatul în mai 1954. în perioada 1951-1959 a fost șef al noii Catedre de Economia Agriculturii Socialiste și Organizarea și Planificarea Gospodăriilor Agricole Socialiste . în anul 1955 a devenit membru al Academiei Române.

Evenimente

Data

Începerea mandatului de Rector al profesorului Vasile Malinschi

1949

S-a reînființat Facultatea de Cooperație

1949

S-a înființat specializarea Contabilitate, la Facultatea de Finanțe

1949

S-a înființat specializarea Statistică, la Facultatea de Planificare

1949

ISEP a recăpătat dreptul de a acorda titlul de doctor în științe, adoptând modelul sovietic de organizare. Persoanele care urmau pregătirea doctorală se numeau aspiranzi iar cei care își finalizau cu succes teza deveneau candidați în științe .

1950

S-a desființat Institutul de Ştiințe Economice și Planificare din Brașov .

1950

S-a înființat Facultatea de Statistică.

1951

S-a înființat Facultatea de Comerț și Cooperație.

1951

Introducerea învățământului fără frecvență, începând cu anul universitar 1951-1952

1951

S-a introdus educația fizică și sportul ca disciplină obligatorie în planurile de învățământ ale ISEP

1951

Apariția primele cercuri științifice studențești în ISEP

1951

ISEP capătă numele V. I. Lenin

1952

Înființarea Institutului de Ştiințe Statistice, cu secțiile Statistică industrială și Statistică agrară și comercială, dotat cu laboratoare de calcul mecanizat și mecanografic (s-a desfințat în anul 1954)

1952

Înființarea Institutului de Comerț exterior (s-a desfințat în anul 1957)

1952

Înființarea specializării Merceologie, în cadrul Facultății de Comerț

1952

S-a reintrodus practica de specialitate pentru toți studenții.

1952

S-a înființat Clubul studențesc din ISEP

1952

Încheierea mandatului Rectorului Vasile Malinschi

mai 1954

Ştefan Arsene , rector in perioada : mai - noiembrie , 1954

Ş t e f a n A r s e n e ( 1924 - 1988)

R e c t o r : 1954

S-a născut la 25 octombrie 1924, în București. Absolvent al Facultăţii de Drept a Universităţii din București și al Academiei de înalte Studii Comerciale și Industriale. în anul 1949 a devenit conferenţiar la Catedra de Planificarea economiei naţionale a Institutului de Ştiinţe Economice și Planificare (ISEP) - denumire purtată atunci de către ASE. în paralel, a avut mai multe funcţii la Consiliul de Stat al Planificării, Consiliul de Miniștri și Comitetul de Stat pentru Preţuri. în 15 mai 1954 a fost adus de la Consiliul de Stat al Planificării și angajat ca Rector al ISEP, funcţie pe care a deţinut-o până la 16 noiembrie 1954. Din anul 1973 va fi profesor la Catedra de Conducerea planificată a economiei naţionale (Facultatea de Economie), al cărui șef a fost în perioada 1973-1977.

Evenimente

Data

Începerea mandatului de Rector al conferențiarului Ştefan Arsene

mai 1954

Reînființarea Facultății de Statistică. Institutul de Statistică s-a desființat

1954

Încheierea mandatului Rectorului Ştefan Arsene

noiembrie 1954

Mihail Hașeganu , rector in perioada : februarie 1955 - ianuarie 1959

M i h a i l H a ș e g a n u (1 9 1 3 - ? )

R e c t o r : 1955 - 1959

Mihail Hașeganu, pe numele său adevarat, Mihai T. Hașigan, s-a născut pe 4 noiembrie 1913 în comuna Budești, raionul Râmnicu Vâlcea. A absolvit Academia de înalte Studii Comerciale și Industriale (AISCI) în anul 1939, specializarea Ştiinţe Economice, Financiare și Sociale. După terminarea facultăţii a avut mai multe locuri de muncă la diverse instituţii și ministere. în anul universitar 1949 - 1950 a devenit conferenţiar al Catedrei de Geografie Economică din cadrul Institutului de Ştiinţe Economice și Planificare (ISEP) - denumirea purtată atunci de ASE. A fost prorector în perioada 1951-1954 și Rector al acestei instituţii în anii 1955-1959 (din anul 1958, instituţia a luat denumirea de Institutul de Ştiinţe Economice - ISE). în perioada 1959-1967 a fost șeful catedrei de Geografie Economică. Pentru o perioadă a avut misiuni de stat, revenind în calitatea de conferenţiar la ISE la 1 aprilie 1966, continuând să fie șef de catedră. La 10 februarie 1967 a fost numit în aparatul de stat. S-a pensionat în anul 1977.

Evenimente

Data

Începerea mandatului de Rector al conferențiarului Mihail Hașeganu

februarie 1955

Înființarea Facultății de Comerț Exterior. Institutul de Comerț Exterior a trecut ca facultate în cadrul ISEP

1955

Înființatrea Ateneului studențesc al ISEP

1956

Desființarea Facultății de Comerț Exterior și trecerea ei ca secție la Facultatea de Comerț

1957

Durata studiilor la zi a devenit cinci ani, pentru toate facultățile

1957

S -a organizat prima ediție a sesiunii științifice a cercurilor științifice studențești din ISEP

aprilie 1957

Institutul de Ştiințe Economice și Planificare (ISEP) și-a schimbat denumirea în Institutul de Ştiințe Economice (ISE). ISE avea următoarele facultăți: Economie generală, Finanțe-credit și evidență contabilă, Comerț.

1958

Încheierea mandatului Rectorului Mihail Hașeganu

ianuarie 1959

Mircea Nicolaescu , rector in perioada : 1 februarie 1959 - 1 octombie 1961

M i r c e a I. N i c o l a e s c u (1 9 2 1 - 2 0 0 7)

R e c t o r : 1959 - 1961

S-a născut pe 11 aprilie 1921 în Buzău. A absolvit Liceul teoretic B. P. Hașdeu din Buzău, ca șef de promoţie. A absolvit, în 1948, Academia de Ştiinţe Comerciale și Cooperatiste (fosta denumire a ASE) specialitatea Ştiinţe Economice, Financiare și Sociale . A fost doctor în economie. începând cu 1951 a fost conferenţiar la Institutului de Ştiinţe Economice și Planificare (ISEP) - denumire purtată atunci de ASE. în paralel cu activitatea didactică a deţinut funcţii de conducere în învăţământ, ca șef al Catedrei de Planificarea economiei naţionale (1952-1954, 1956-1959), prodecan (1953-1954), decan (1954-1957) al Facultăţii de Planificare, decan al Centrului de pregătire și perfecţionare a cadrelor pentru relaţii externe, prorector (1957-1959). în 1959 s-a mutat la Catedra de Economie politică, al cărui șef a fost în perioada 1959-1961. A fost Rector, în perioada 1 februarie 1959 - 1 octombrie 1961, al Institutului de Ştiinţe Economice (ISE) – denumire purtată atunci de ASE. A fost profesor asociat la Universitatea din București, precum și la trei universităţi din Peru.

Evenimente

Data

Începerea mandatului de Rector al profesorului Mircea Nicolaescu

1 februarie 1959

Încheierea mandatului Rectorului Mircea Nicolaescu

1 octombie 1961

Marin A. Lupu , rector in perioada : octombrie 1961 - octombrie 1971

M a r i n A. L u p u (1 9 0 1 - 1 9 7 7)

R e c t o r : 1962 - 1971

S-a născut pe 15 iunie 1901 în comuna Crevedia Mare, judeţul Vlașca. în anul 1929 a absolvit Academia de înalte Studii Comerciale și Industriale (AISC), secţia Consulară și de Administraţie Publică . în anul 1930 a obţinut licenţa și la secţia de Comerţ, Bancă, Asigurări , iar în anul 1931 a devenit și licenţiat al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii București. După terminarea facultăţilor a avut mai multe locuri de muncă, la diverse instituţii și ministere. Din anul 1947 a devenit doctor în economie, la AISCI. Din anul 1946 a devenit profesor la Catedra de Istoria Economiei Naţionale (fără să fie doctor), apoi, în anul 1948, decan al Facultăţii Planificare și administraţie economică . în octombrie 1962 a fost numit Rector al Institutului de Ştiinţe Economice, mandat reînnoit în august 1963. A îndeplinit funcţia de rector până în octombrie 1971. La numirea ca Rector în cel de-al doilea mandat îl regăsim cu titlul de profesor doctor docent. în perioada 1962-1971 a îndeplinit și funcţia de șef al Catedrei de Istoria Economiei Naţionale. S-a pensionat în anul 1971. A fost conducător de doctorat.

Evenimente

Data

Începerea mandatului de Rector al profesorului Marin A. Lupu

octombrie 1961

Înființarea Centrului de Calcul și Cibernetică Economică, pe lângă Catedra de Calcul Economic și Statistic

1963

Înființarea specializării Mecanizarea și automatizarea calcului economic

1964

Începerea construcției imobilului Mihai Eminescu , din Bulevardul Dacia nr. 41

1966

Înființarea Revistei ASE, Studii și Cercetări Economice (se editează până în 1974)

1966

Înființarea Revistelor ASE, Studii și Cercetări de Calcul Economic și Cibernetică Economică , cu varianta în engleză, Economic Computation and Economic Cybernetic Studies and Research (ambele sunt editate și în prezent, varianta în engleză fiind indexată ISI)

1966

S-a trecut la un nou sistem de organizare a doctoratului, renunțându-se la aspirantură

1966

Vizitata conducerii superioară de partid și de stat, în frunte cu Nicolae Ceaușescu la ASE

1966

Începera construcției imobilelor Virgil Madgearu , din Calea Dorobanților nr. 15-17 și a imobilului din Intrarea Macedonschi nr. 2, destinat Centrului de Calcul

1967

Institutul de Ştiințe Economice (ISE) și-a schimbat denumirea în Academia de Studii Economice (ASE). ASE avea următoarele facultăți: Ecomomia producției, Calcul economic și cibernetică economică (nou înființată), Comerț (cu o nouă secție: Economia comerțului exterior), Finanțe, Contabilitate, Economie generală

1967

S-a înființat specializarea Cibernetică economică

1967

Finalizarea construirii imobilului Mihai Eminescu, din Bulevardul Dacia nr. 41

1968

Introducera învățământului seral, începând cu anul universitar 1968-1969

1968

V izitata conducerii superioară de partid și de stat, în frunte cu Nicolae Ceaușescu la ASE

1 octombrie 1968

Finalizarea construirii imobilului Virgil Madgearu , din Calea Dorobanți nr. 15-17 și a clădirii din Intrarea Al. Macedonschi nr. 2, destinată Centrului de Calcul

1969

Construirea căminelor C1 și C2 din Compexul Agronomie

1969

Dotarea Centrului de Calcul Economic și Cibernetică Economică cu primul calculator de mare putere din România – IBM 360

1969

Specializarea Economia agriculturii s-a mutat la Institutul Agronomic Nicolae Bălcescu , București, ca facultatea de Economia ariculturii

1970

S-a înființează facultatea de Comerț exterior

1971

S-au introdus cursurile postuniversitare în ASE

1971

Încheierea mandatului Rectorului Marin A. Lupu

octombrie 1971

Încheierea mandatului Rectorului Marin A. Lupu

octombrie 1971

Gheorghe Dolgu , rector in perioada : octombrie 1971 - ianuarie 1980

G h e o r g h e D o l g u (1 9 2 9 )

R e c t o r : 1971 - 1980

S-a născut pe 2 aprilie 1929 la București. Gheorghe Dolgu și-a început studiile în București, unde a urmat cursurile școlii primare. Studiile secundare le-a parcurs la prestigiosul Liceu Militar Nicolae Filipescu de la Mănăstirea Dealu, ca și Nicholas Georgescu-Roegen, marele nostru economist și membru de onoare al Academiei Române. Studiile universitare le-a urmat la Institutul de Ştiinţe Economice și Planificare (ISEP) – fosta denumire a ASE, Facultatea de Ştiinţe economice, specialitatea Economie generală, al cărui absolvent a devenit în februarie 1953, când a obţinut Diploma de Merit. A început cariera didactică, student fiind, la ISEP și Universitatea din București. Până în anul 1960 a lucrat, în paralel, în presa economică și învăţământ, colaborând cu mai multe universităţi. în perioada 1960-1971 a fost conferenţiar la Catedra de Economie Politică de la Universitatea din București. în anul 1971 a devenit conferenţiar universitar la Catedra de Economie Mondială și Tehnici de Comerţ Exterior din ASE, disciplina Economie Mondială. în anul 1972 a devenit profesor și șef al Catedrei de Relaţii Economice Internaţionale (noua denumire a catedrei unde fusese conferenţiar). A obţinut titlul de doctor în economie în anul 1972. A fost Rector al Academiei de Studii Economice din București vreme de două mandate: 1971-1976 și 1976-1980. în anul 1971, când i s-a propus postul de rector, conferenţiarul Gheorghe Dolgu își desfășura concomitent activitatea la Catedra de Economie Politică în cadrul Universităţii din București, era expert-consultant al Secretariatului General ONU și ocupa funcţia de redactor-șef la revista Viaţa Economică . La 5 ianuarie 1980 s-a eliberat din funcţia de Rector, devenind Ministrul adjunct al Afacerilor Externe. Profesorul Ilie Văduva a preluat, cu delegaţie, conducerea ASE. Din anul 2010 este membru de onoare al Academiei Române.

Evenimente

Data

Începerea mandatului de Rector al profesorului Gheorghe Dolgu

octombrie 1971

S-a introdus pregătirea militară a studentelor și s-a înființat catedra de specialitate militară.

1973

Reorganizarea nedorită a învățământului din ASE. Funcționează, cu alte specializări, facultățile: Cibernetică economică și statistică, Comerț, Economia industriei, construcțiilor și transporturilor (din fosta Facultate de Economia industriei), Economie politică și planificare (din Facultatea de Economie politică), Finanțe-contabilitate (din comasarea facultăților de Finanțe și Contabilitate). Facultatea de Comerț exterior a fost desființată și a trecut ca secție, cu denumirea Relații economice internaționale la Facultatea de Comerț

1974

S-au descoperit unele fraude de la examenul de admiterea în anul I, făcute în perioada 1972-1974. Evenimentul a intrat în folclorul comunității universitare cu numele Cutremurul din 1974 de la ASE.

1974

Preluarea imobilului „vechi” de învățământ (corpul B) din strada Mihail Moxa

1975

Specializarea Economia agriculturii a revenit de la Institutul Agronomic Nicolae Bălcescu București, ca Facultatea de Contabilitate și economia agriculturii

1975

S-a înființat Oficiul de Calcul de pe lângă Catedra de Contabilitate

1975

Sistemul doctoratului s-a închis și a devenit atent controlat de organele de partid. Au fost ani mulți în care nu s-a organizat concurs de admitere. Atunci când a existat, s-a cerut avizul de partid pe dosarul candidatului

1975

Reorganizare dură: din facultățile Economie politică și planificare și Calcul economic și cibernetică economică se constituie facultatea de Planificare și cibernetică economică; Secția Relații economice internaționale se desființează (intră în lichidare). La Facultatea de Comerț s-a înființat specializarea Economia Serviciilor pentru Alimentație Publică și Turism

1977

Încheierea mandatului Rectorului Gheorghe Dolgu

ianuarie 1980

Ilie Văduva , rector in perioada : mai 1980 - noiembrie 1985

I l i e V ă d u v a (1 9 3 4 - 1998)

R e c t o r : 1980 - 1985

S-a născut pe 21 iulie 1934, în comuna Groșerea, judeţul Gorj. A absolvit Institutul de Ştiinţe Economice și Planificare (ISEP) - numele anterior al ASE - în anul 1958, cu diplomă de merit. A parcurs toate gradele didactice în instituţia pe care a absolvit-o: preparator (1958-1960), asistent (1960-1970), lector (1970-1974), conferenţiar (1974-1978), profesor universitar (1978-1990, 1992), la Catedra de Contabilitate. Ilie Văduva a obţinut titlul de doctor în economie în anul 1971, la Academia de Studii Economice din București. A fost conducător de doctorat, din anul 1985, la specializările "Cibernetică Economică", "Contabilitate" și "Relaţii Economice Internaţionale". A fost rector al Academiei de Studii Economice din București, în perioada 1980-1985 (ianuarie 1980 - mai 1980, cu delegaţie), după ce ocupase funcţia de prorector (în anii 1976-1980) în ultimul mandat al profesorului A fost Ministrul Afacerilor Externe (1985-1986) și Ministrul Comerţului Exterior și Cooperaţiei Economice Internaţionale (1986-1988).

Evenimente

Data

Începerea mandatului de Rector al profesorului Ilie Văduva

mai 1980

Înființarea Revistei Teorie și practică economică

1981

Facultatea de Contabilitate și economie agrară a devenit secție în cadrul Facultății de Economia industriei și agriculturii

1985

Încheierea mandatului Rectorului Ilie Văduve

noiembrie 1985

Alexandru Puiu , rector in perioada : 3 decembrie 1985 - 1 februarie 1990

A l e x a n d r u P u i u (1 9 3 3)

R e c t o r : 1985 - 1990

S-a născut pe 1 octombrie 1933, în comuna Făgeţel, judeţul Olt. A făcut școala primară în comuna natală și Liceul comercial din Slatina. A absolvit Facultatea de Economie politică din Institutul de Ştiinţe Economice și Planificare - fosta denumire a Academiei de Studii Economice - în anul 1957, ca șef de promoţie. în anul 1970 și-a susţinut doctoratul sub îndrumarea profesorului Costin Murgescu. După absolvirea facultăţii a fost angajat, în perioada 1957-1969, cercetător știinţific, ulterior cercetător știinţific principal la Institutul de Cercetări Economice din cadrul Academiei Române. în 1969 a ocupat, prin concurs, postul de conferenţiar la Catedra de Comerţ Exterior (devenită ulterior Relaţii economice internaţionale) din ASE. în anul 1977 a devenit profesor universitar la aceeași catedră. Temeinicia și constanţa pregătirii sale universitare au legitimat drumul ascendent al profesorului Alexandru Puiu care, în timp, a deţinut o serie de funcţii cu răspundere, precum: șeful catedrei de Relaţii economice internaţionale, în perioada 1974-1976, decan al Facultăţii de Comerţ, în perioada 1976-1981, prorector, în perioada 1981-1985 și, mai apoi, rector al Academiei de Studii Economice, între anii 1985-1990. în anul 1996 s-a transferat la Universitatea Constantin Brâncoveanu, al cărui Rector fondator este. A continuat să conducă doctorate la ASE.

Evenimente

Data

Începerea mandatului de Rector al profesorului Alexandru Puiu

3 decembrie 1985

Încheierea mandatului Rectorului Alexandru Puiu

1 februarie 1990

Constantin Bărbulescu , rector in perioada : februarie 1990 - mai 1996

C o n s t a n t i n B ă r b u l e s c u (1 9 2 7 - 2 0 1 0)

R e c t o r : 1990 - 1996

S-a născut pe 20 decembrie 1927 la Turnu Severin. A urmat studiile liceale în orașul natal. Ulterior, a frecventat cursurile Facultăţii de Ştiinţe Economice a Institutului de Ştiinţe Economice și Planificare - numele anterior al ASE - pe care le-a absolvit în anul 1951 și pe cele ale Facultăţii de Mecanică (Secţia de mașini termice), în cadrul Institutului Politehnic din București. în anul 1968 a devenit doctor în știinţe economice la Academia de Studii Economice din București. După absolvirea studiilor universitare a fost încadrat ca asistent (1950) la Catedra de Economie Industrială, și, treptat, a urcat toate treptele ierarhiei universitare: lector (1954), conferenţiar (1969), apoi profesor universitar (1972). A fost prodecan (1967), prorector (1972), șef al Catedrei de Conducerea, Organizarea și Planificarea Unităţilor Industriale, devenită Catedra de Management. A fost conducător știintific. în anul 1990 a fost numit Rector al ASE, mandat reînnoit, prin alegeri, în anul 1992. Mandatul său s-a încheiat în anul 1996. în anul 1993 a devenit membru corespondent al Academiei Române.

Evenimente

Data

Începerea mandatului de Rector al profesorului Constantin Bărbulescu

Februarie 1990

Reorganizarea structurii învățământului din ASE, ca urmare a Revoluției din decembrie 1989. în semestrul al II-lea au funcționat următoarele facultăți: Comerț, Cibernetică, statistică și informatică economică, Economia industriei, construcțiilor și transporturilor, Economia producției agricole și alimentare, Finanțe, bănci, contabilitate. S-au reînființarea facultăților de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică și Economia producției agricole și alimentare. Facultatea de Finanțe-contabilitate și-a schimbat denumirea în Finanțe, bănci și contabilitate .

1990

Facultatea de Economia industriei, construcțiilor și transporturilor și-a schimbat denumirea în Management .

1990

S-a reînființat specializarea Relații economice internaționale, în cadrul Facultății de Comerț

1990

S-au înființat specializările Merceologie , Marketing și Turim-servicii în cadrul Facultății de Comerț

1990

S-a înființat Departamentului de științe economice , cu specializarea Administrarea afacerilor cu predare integrală în limbile engleză și, respectiv, franceză (ulterior, Departamentul a devenit facultate)

1990

Preluarea imobiulului din strada Tache Ionescu de la Ministerul Minelor (ordinul de transfer 138 din 15.10.1990)

1990

O nouă organizare a ASE, pe următoarele facultăți: Management, Finanțe, bănci și contabilitate, Comerț, Cibernetică, statistică și informatică economică, Economia producției agricole și alimentare. Durata studiilor era de cinci ani (la zi) și șase ani (la seral și fără frecvență). S-a înființat Departamentul de științe economice , cu două specialzări cu predare integrară în limbile franceză, respectiv engleză

1990

Înființarea programului MBA Dezvoltarea economică a întreprinderii , în cadrul Institutului Național de Dezvoltare Economică (INDE), într-un parteneriat cu CNAM Paris

19 aprilie 1991

Introducerea învățământului de lungă și scurtă durată (colegii)

1991

Departamentul de Ştiințe Economice și-a schimbat denumirea în Departamentul Internațional de Studii Economice

1991

Reînființarea Facultății de Relații Economice Internaționale

1991

S-a înființat Colegiul Universitar Economic de la București

1991

Departamentul internațional de studii economice a devenit Facultatea de Studii economice în limbi străine. La facultate s-a adăugat secția germană

1992

S-a reînființat Facultate de economie generală

1992

S-a reînființat secializarea Comerț în cadrul Facultății cu același nume

1992

S-a înființat specializarea Economia mediului , la Facultatea Economia producției agricole și alimentare

1992

S-a înființat Colegiul Universitar Economic de la Buzău

1992

O nouă organizare a învățământului de lungă durată din ASE, pe următoarele facultăți: Management, Finanțe, asigurări, bănci și burse de valori, Gestiune și contabilitate, Comerț, Cibernetică, statistică și informatică economică, Relații economice internaționale, Studii economice în limbi străine, Economie generală, Economia și gestiunea producției agricole și alimentare. Durata studiilor era de patru ani (la zi) și cinci ani (la seral și fără frecvență). Transformările survenite au fost: s-au reînființat facultățile de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori și Gestiune și Contabilitate , prin divizarea Facultății de Finanțe, Bănci și Contabilitate ; Facultatea de Economia producției agricole și alimentare și-a schimbă numele în Economia și gestiunea producției agricole și alimentare

1993

S-a introdus învățământul organizat pe cicluri (module): ciclul I – anii I și II, trunchi comun; ciclul II - anii III, IV (și V), specializări

1993

ASE a admis studenți la taxă, în plus față de cei finanțați de la bugetul de stat

1993

S-a înființat programul MBA Româno-Canadian, Managementul afacerilor , în urma semnării unui acord de colaborare între Guvernele României și Canadei, care a avut ca parteneri ASE București și Université du Québec à Montréal înființarea programului MBA de Administrarea afacerilor -Româno-canadian, începând cu anul universitar 1993-1994

1993

S-a înființat Şcoala de Administrare a firmei (ASEBUSS), care se va desprinde de ASE în anul 1998, devenind unitate de învățămât privată

1993

Preluarea clădirii din strada Calea Griviței, prin HG 19 din 25.01.1993

1993

Se introduc studiile aprofundate (un an, după licență), începând cu anul universitar 1994-1995

1994

Preluarea în administrație a clădirii Nicolae Iorga, din str. Şerban Vodă 22-24 (HG 494 din 5.07.1995)

1995

Construcția Căminului D Moxa

1995

Au avut loc primele evaluări ale specializărilor, realizate de CNEAA - Consiliul Național de Evaluare Academică și Acreditare din România.

1995

S-a înființat Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

1995

S-a deschis „antena” INDE la Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiești (a funcționat până în 2003)

1995

S-a înființat specializarea Administrație publică, în cadrul Facultății de Management

1995

Studiile aprofundate au trecut în categoria studiilor postuniversitare

1995

Absolvenții studiilor de lungă durată pot urma o a doua specializare, fără susținerea unui examen de admitere

1995

Absolvenții colegiilor pot continua studiile de lungă durată, în urma unui examen

1995

Introducerea facilității de percepere de către ASE a taxelor pentru admiteri, înmatriculări, reînmatriculări, reexaminări, repetenție, repetarea examenelor, inclusiv a celor de licență și absolvire

1995

Încheierea Mandatului Rectorului Constantin Bărbulescu

mai 1996

Paul Bran , rector in perioada : mai 1996 - mai 2004

P a u l B r a n (1 9 4 0 - 2 0 0 6)

R e c t o r : 1996 - 2004

S-a născut pe 13 septembrie 1940 în comuna Topolog, judeţul Tulcea. A urmat cursurile Şcolii primare în comuna natală, apoi liceul Mircea cel Bătrân din Constanţa. A fost admis la Facultatea de Finanţe, Credit și Contabilitate, specializarea Finaţe-Credit în anul 1960, pe care a absolvit-o, cu Diplomă de Merit , în anul 1965. în perioada 1965-2006, a ocupat, prin concurs, toate treptele carierei universitare: preparator (1965), asistent stagiar (1968), asistent titular (1970), lector suplinitor (1972), lector titular (1973), conferenţiar (1978) și profesor universitar (1 octombrie 1990) la Catedra de Finanţe. La 8 mai 1976 i s-a confirmat titlul de Doctor în economie. A fost Rector al Academiei de Studii Economicedin București, pentru două mandate, 1996-2000 și 2000-2004. A fost Rector fondator al primei instituţii de învăţământ economic superior din Republica Moldova - Academia de Studii Economice a Moldovei (1991-1994).

Evenimente

Data

Începerea mandatului de Rector al profesorului Paul Bran

Mai 1996

Facultatea de Gestiune și contabilitate și-a schimbat denumirea în Facultatea de Contabilitate și informatică de gestiune

1996

Programul MBA Româno-Canadian se desfășoară cu noi parteneri: University of Ottawa și HEC Montreal

1996

Finalizarea construirii Bazei sportive din str. Stanislas Cihoski nr. 9

1996

Darea în folosință a Cantinei Moxa

15 octombrie 1996

Începerea construcției Pasarelei dintre clădirea Ion N. Angelescu și Mihai Eminescu, denumită Pasul Bran

octombrie 1996

Începerea primei modernizări a imodilului Ion N. Angelescu

1996

Începerea consolidării și modernizării clădirii Tache Ionescu, dedicată învâțământului postuniversitar (lucrările s-au finalizat în 2000)

1996

Programul Tempus de mobilități internaționale ale studenților a fost înlocuit de programul Erasmus.

1997

Ultima serie a învățământului seral și fără frecvență, în anul universiatar 1997-1998 (formele intră în lichidare)

1997

ASE a devenit Instituție Organizatoare de Doctorat (IOD). Programul de pregătire doctorală era formată din două etape: programul de pregătire generală și etapa de elaborare a tezei

1997

Terminarea construcției Pasului Bran , Pasarela dintre clădirea Ion N. Angelescu și Mihai Eminescu

decembrie 1997

Introducerea, începând cu anul universitar 1998-1999, a învățământului la distanță (numit, inițial, Invățământ Economic Deschi sla Distanță)

1998

Introducerea, începând cu anul universiatar 1998-1999, a sistemului creditelor transferabile – ECTS (European Credit Transferred System) – fiecărui semestru universitar alocându-i-se 30 de credite; trecerea de la un an la altul era condiținată de acumularea unui mumăr minim de credit

1998

Dobândirea terenului din Belvedere, str. Chibzuinței nr. 2

1998

S-a înființat „antena” INDE la Universitatea Valahia din Târgoviște

1998

Consolidarea și reproiectarea interioarelor Pavilionului administrativ din str. Stanislas Cihoski nr. 5 (anterior fusese cămin studențesc și cantină)

1999

Construirea Pasarelei dintre clădirea Ion N. Angelescu și Pavilionul Administrativ

1999

Începerea lucrărilor la Căminul A6 Belvedre

1999

S-au deschis centrele teritoriale de învățământ la distanță Alexandria, Buzău, Constanța, Deva, Amara (Ialomița), Slatina, Târgoviște, Tulcea

1999

S-a înființat Departamentul de Formare Permanentă

2000

S-au deschis centrele teritoriale de învățământ la distanță Mediaș, Brăila, Predeal

2000

S-au înființat Colegiile Universitare Economice de la Giurgiu și Călărași

2000

Înființarea Centrului European Interuniversitar Româno-Bulgar (BRIE) Giurgiu

2000

Dobândirea imobilului de la Deva, pentru învățământul la distanță

2000

Se introduc programele de masterat (trei semestre, după licență), începând cu anul universitar 2000-2001. Se renunță la studiile aprofundate, de două semestre

2000

S-a implementat primul sistem de evidență automată a situașiei școlare a studenților – Sistemul de Management Universitar (SMU)

2000

Construcția Căminului E Moxa

2001

Începerea construirii imobilului Paul Bran , din str. Mihai Moxa nr. 5-7

2001

S-a deschis centrul teritorial de învățământ la distanță Piatra Neamș

2001

S-a deschis centrul teritorial de învățământ la distanță Curtea de Argeș

2002

Prima modernizare a Aulei Magna și a Sălii Victor Slăvescu

2002

A avut loc prima evaluare a programelor de la învățământul la distanță, de către CNEAA

2002

S-a lansat programul de masterat International Business Informatics , în cadrul BRIE Giurgiu

2002

S-a ânființat Facultatea de Marketing

2003

Dobândirea imobilului de la Giurgiu, pentru învățământul la distanță

2003

S-au deschis centrele teritoriale de învățământ la distanță Câmpia Turzii, Călăraș, Giurgiu

2003

S -au deschis „antenele” INDE la: Universitatea Babeș Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Ovidius din Constanța, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

2003

Prima modernizare a imobilului de la Giurgiu

2004

S-a înregistrat maximul istoric al numărului de studenți ai ASE: 52793

2004

Încheierea mandatului Rectorului Paul Bran

mai 2004

Ion Gh. Roșca , rector in perioada : mai 2004 - 4 martie 2012

Ion Gh. Roșca (1949 - 2013)

Rector : 2004 - 2012

S-a născut pe 12 aprilie 1949 în orașul Rm. Vâlcea. Şcoala primară și liceul le-a făcut în orașul natal. A absolvit, în 1966, Liceul Nicolae Bălcescu (devenit ulterior Colegiul Alexandru Lahovari ) din Rm. Vâlcea. în perioada 1967-1972 a urmat cursurile Facultăţii de Calcul economic și cibernetică economică , secţia Mecanizarea și automatizarea calculului economic din Academia de Studii Economice din București, pe care le-a absolvit ca șef de promoţie. După absolvirea facultăţii a îmbrăţișat cariera didactică fiind, pe rând: asistent (1972 - 1979), lector (1979-1990), conferenţiar (1990 - 1994) și profesor (din 1994). A lucrat la Catedra de Cibernetică economică până în 1990 și, ulterior, la Catedra de Informatică economică . Este doctor în știinţe din 1982, specializarea Calcul economic și cibernetică economică. Este conducător de doctorat în domeniul Cibernetică și statistică economică din anul 1997 și în domeniul Informatică economică, din anul 2010. A fost șef al Catedrei de Informatică economică , în perioada 1990 - 1996, având un rol decisiv în crearea ei. A fost director al Departamentului de Cercetări Economice al ASE, în perioada 1996-1999 și prorector al ASE, în perioada 2000 - 2004, coordonând activităţile de cercetare știinţifică și de informatizare a activităţilor din universitate. A fost ales Rector al ASE în 4 mai 2004 și reales în anul 2008. Mandatul său de rector s-a încheiat pe 4 martie 2012.

Evenimente

Data

Începerea mandatului de Rector al profesorului Ion Gh. Roșca

mai 2004

Achiziția imobilului de la Covasna

2004

Începerea reparațiilor capitale la imobilul de la Covasna, cu destinația invățământ la distanță

2004

Darea în folosință a imobilului Paul Bran, din str. Mihai Moxa nr. 5-7

1 octombrie 2005

Implementarea procesului Bologna, statuat prin legea nr. 288/2004, care prevedea ca studiile universitare să aibă trei niveluri: licență (3 ani), masterat (2 ani), doctorat (3 ani). în anul universitar 2005-2006 s-au reorganizat programele de licență și mastera. Colegiile intră în lichidare. Programele de masterat de trei semestre intră în lichidare

1 octombrie 2005

Înființarea Şcolii doctorale a ASE. Studiile doctorale au, începând cu anul 2005-2006, două componente: Studii universitare avansate (două semestre); Program de cercetare științifică (patru semestre)

1 octombrie 2005

Facultatea de Studii Economice cu predare în limbi străine și-a schimbat denumirea în Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine

2005

Finalizarea lucrărilor la Căminul A6 Belvedere, mabilarea și darea în folosință

octombrie 2005

Începerea execuției de către Sabin Bălașa a frescelor Geneză și Feerie din Sala de lectură Victor Slăvescu

7 noiembrie 2005

Începerea construirii Căminului A7 Belvedere

2005

Încheierea reparațiilor capitale de la imobilul din Covasna

2005

S-a înființat Scoala doctorală a ASE

2005

Introducerea sistemului intern de evaluare a cadrelor didactice

1 ianuarie 2006

Montarea siglei luminoase www.ase.ro pe clădirea Ion N. Angelescu

24 martie 2006

Terminarea execuției de către Sabin Bălașa a frescelor Geneză și Feerie din Sala de lectură Victor Slăvescu

20 aprilie 2006

Începerea modernizării complete a Corpului A (corpul bibliotecii) din Clădirea Ion N. Angelescu

27 iunie 2006

Înființarea programului MBA româno – german Managenent antreprenorial

1 octombrie 2006

A doua modernizare a imobilului de la Giurgiu și a spațiului exterior

2006

Începerea modernizării Căminelor C1, C2 Agronomie și a spațiilor externe

2006

Demolarea vechiului cămin din strada Occidentului nr. 7

2006

Terminarea modernizării complete a Corpului A (corpul bibliotecii) din Clădirea Ion N. Angelescu

7 martie 2007

Începerea modernizării complete a Corpului B (corpul Rectoratului) din Clădirea Ion N. Angelescu, inclusiv Aula, Holul de onoare, Sala Virgil Madgearu

7 mai 2007

Începerea consolidării și supraetajării Bazei sportive

26 noiembrie 2007

Ultimele promoții ale învățământului de scurtă durată (colegiile) – anul universitar 2006-2007

2007

Începerea construirii Căminului A8 Belvedere

2007

Terminarea modernizării Căminelor C1, C2 Agronomie și a spațiilor externe

2007

Transformarea imobilului de la Covasna în Centru de conferințe și hotel

2007

Începerea consolidării, prin metoda izolării bazei, și modernizării Clădirii Victor Slăvescu, din Calea Griviței nr. 2-2A. Metoda de consolidare a fost aplicată prima dată în România

2007

Modernizarea Cantinei Moxa

2007

S-a desfășurat primul proiect european de finanțare a burselor doctorale, din fonduri europene, prin Programul Operațional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane.

2008

Începerea construirii liftului exterior dintre Pavilionul administrativ și Baza sportivă

martie 2008

Începerea consolidării, modernizării și refuncționării Casei studenților economiști din str. Frumoasa nr. 31

28 martie 2008

Începerea lucrărilor pentru realizarea Capelei Ioan Gură de Aur

6 mai 2008

Începerea construirii Căminului-hotel din strada Occidentului nr. 7

17 mai 2008

Începerea modernizării Pavilionului administrativ din str. Stanislas Cihoski nr. 5

august 2008

Realizarea, din marmură de Rușchița, a busturilor Virgil Madgearu și Ion N. Angelescu, din Aula Magna, de către Adrian Pârvu (lucrările au început în 12 mai 2008)

24 septembrie 2008

Terminarea modernizării complete a Corpului B (corpul Rectoratului) din Clădirea Ion N. Angelescu, inclusiv Aula, dotarea ei cu aparatură și cu ecranul de proiecție, Holul de onoare, Sala Vitgil Magearu

1 octombrie 2008

Sfințirea Capelei Ioan Gură de Aur

1 octombrie 2008

Terminarea construirii Căminului A7 Belvedere

octombrie 2008

Realizarea Galeriei Rectorilor, de către conf. dr. Nicolae-Aurel Alexi (lucrările au început în 12 mai 2008)

17 noiembrie 2008

Începerea lucrărilor la Centrul internațional de conferințe Predeal

16 decembrie 2008

Revistele Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research și Amfiteatru economic au fost acreditate ISI

2008

Recondiționarea bibliotecii din Sala Virgil Madgearu și confecționarea mobilierului adiacent

2008

S-a desfășurat al doilea proiect european de finanțare a burselor doctorale, din fonduri europene, prin Programul Operațional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane.

2009

Refacerea completă a mobilierului din Aula Magna

octombrie 2009

Terminerea modernizării Pavilionului administrativ din str. Stanislas Cihoski nr. 5

octombrie 2009

Începerea consolidării, modernizării și refuncționalizării Corpului C din strada Mihail Moxa nr. 5-7

1 februarie 2010

Înființarea cantinei cadrelor didactice din str. Stanislas Cihoski nr. 5

februarie 2010

Terminarea lucrărilor la Casa studenților economiști din str. Frumoasa nr. 31

27 iulie 2010

Înființarea Facultății Administrație și management public

2010

S-a desfășurat al proiect european de finanțare a burselor doctorale, din fonduri europene, prin Programul Operațional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane.

2010

S-au implementat primele două programe de pregătire postdoctorală, finanțate din fonduri europene, prin Programul Operațional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane, dintre care unul coordonat de ASE..

2010

Începerea reabilitării și modernizării Bazei sportive, din strada Stanislas Cihoski nr. 9

4 octombrie 2010

Terminarea consolidării și modernizării Clădirii Victor Slăvescu, din Calea Griviței nr. 2-2A

5 octombrie 2010

Terminarea construirii Căminului A8 Belvedere

octombrie 2010

Terminarea consolidării, modernizării și supraetajării Bazei sportive

octombrie 2011

Începerea programelor de tip cercetare postdoctorală

2010

Terminarea construirii liftului exterior dintre Pavilionul administrativ și Baza sportivă

februarie 2011

Terminarea lucrărilor la Corpul C din strada Mihail Moxa nr. 5-7

august 2011

Apariția Legii nr.1 /2011, a Educației Naționale, care schimbă sistemul de management în universități, introduce ierarhizarea universităților și a domeniilor

2011

Introducerea unui nou model al doctoratului, axat, exclusiv, pe cercetare, conform Legii nr.1 / 2011, a Educației Naționale

10 februarie 2011

Încheierea mandatului Rectorului Ion Gh. Roșca

4 martie 2012

Pavel Năstase , rector in perioada : martie 2012 - martie 2016
Prof. univ. dr. PAVEL NASTASE

Pavel Năstase

Rector : 2012 - 2016

A absolvit Facultatea Calcul Economic şi Cibernetică Economică din Academia de Studii Economice Bucureşti în 1975 şi Universitatea Bucureşti - Facultatea de Matematică în 1989. A obţinut titlul de doctor în ştiinţe, specializarea Calcul economic şi cibernetică economică în anul 1986. A fost prodecan (1996-2000) şi decan (2000-2008) al facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune. În perioada 2002-2005 a fost secretar de stat în Ministerul Administraţiei Publice - director general al Institutului Naţional de Administraţie. Pavel Năstase a fost director al Departamentului de Acreditare din cadrul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior din România (ARACIS) (2010-2012), iar din 2011 este expert evaluatoral European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). Pe parcursul mandatelor de decan a realizat acreditarea programului de licenţă al facultăţii CIG de către Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Este expert contabil, auditor financiar şi membru al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România. În perioada 2008-2012, Prof. univ. dr. Pavel Năstase a fost prorector. In perioada martie 2012 - martie 2016 a fost Rectorul Academiei de Studii Economice din Bucureşti.

Evenimente

Data
* 5 Martie 2012 : începerea mandatului de rector al Prof. univ. dr. Pavel Năstase
* Reintroducerea Consiliul de Administratie ca structura de conducere a universității, revenindu-se la forma de organizare de la înființarea Academiei de înalte Studii Comerciale și Industriale;
* Mai: Restructurarea planurilor de învățământ pentru programele de studii universitare de licență și masterat
* August: Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa Majestății Sale Regele Mihai I al României;
* Noiembrie: Academia de Studii Economice din București cumpără terenul și clădirea din Piața Romană nr. 7;
* Decembrie: Reintroducerea examenului de admitere la programele de studii universitare licență;
2012

Centenar A.S.E. - evenimente prilejuite de aniversarea a 100 de ani a A.S.E. București

2013