Academia de Studii Economice din Bucuresti
105 ani de performanta academica

Academia de Studii Economice din Bucuresti

ASE de-a lungul timpului

1912 Octombrie Constituirea comisiei insarcinata sa intocmeasca Proiectul de lege pentru infiintarea Academiei de Inalte Studii Comerciale si Industriale (AISCI)
1913 29 martie
Aprobarea infiintarii Academiei de Inalte Studii Comerciale si Industriale de catre Camera Deputatilor
3 aprilie Aprobarea infiintarii Academiei de Inalte Studii Comerciale si Industriale de catre Senatul Romaniei
6 aprilie
(devenita ziua oficiala a ASE) Promulgarea Legii de infiintare a Academiei de Inalte Studii Comerciale si Industriale de catre M. S. Regele Carol I, prin Decretul Lege nr. 2978
13 aprilie Publicare Decretului Lege de infiintare a Academiei de Inalte Studii Comerciale si Industriale in Monitorul Oficial nr. 12
aprilie AISCI este subordonat Ministerului Comertului si Industriei
aprilie Desemnarea ca rector al AISCI a profesorului Anton Davidoglu, pentru un mandate de cinci ani
20 iunie, 2 iulie, 23 iulie, 30 august Angajarea primilor profesori definitivi: Eugen Ludwig, Stanislas Cihoski, Anton Davidoglu, Benone Mirinescu
30 august Aprobarea, prin Decretul Regal nr. 5948, a primului Regulament pentru arganizarea si administrarea AISCI
1 septembrie
Publicarea Decretului Regal nr. 5948 privind primul Regulament pentru organizarea si administrarea AISCI in Monitorul Oficial nr. 128: durata studiilor era de trei ani; disciplinele (cursurile si conferintele) de cultura generala se regaseau, cu precadere, in anul I, anul III fiind destinat, in intregime, disciplinelor de specialitate
7 septembrie Angajarea profesorilor definitive: Gheorghe Tasca, Spiridon Iacobescu
octombrie Angajarea conferentiarilor cu titlu provizoriu: Dumitru R. Ioanitescu, Gheoghe Arghirescu, Konrad Richter
1 noiembrie Inaugurarea cursurilor la AISCI (698 de studenti in anul I), la ora 10 00, in Amfiteatrul Cladirii din Calea Victoriei
noiembrie Angajarea conferentiarilor cu titlu provizoriu: Vasile Stoicovici, Ion Tutuc
1914 15 octombrie
Inceperea celui de-al doilea an universitar
1915 1 februarie
Angajarea lui Virgil-Traian N. Madgearu ca profesor definitive
15 februarie
Angajarea profesorilor definitive : Ion Raducanu, Mihail Pascanu
20 februarie
Angajarea conferentiarilor definitivi ai AISCI: Ion N. Angelescu, Ion Gr. Dimitrescu, Eugen Porn, Romulus Ionascu
1916 25 ianuarie
Deschiderea cursului Teoria si tehnica intreprinderii (la anul al III-lea) de catre Virgil-Traian N. Madgearu, considerat primul curs de management modern din România si pionierat in Europa
15 iunie
Angajarea conferentiarilor definitive: Emil Brancovici, Vasile Iscu, Constantin Bungetianu
1917  
Intrerupterea cursurilor de la Bucuresti, din cauza Primului Razboi Mondial
1917 - 1918  
Refugierea unei parti a studentilor si profesorilor la Iasi. Grupul profesorilor era format din: Stanislas Cihoski, Spiridon Iacobescu, Vasile Stoicovici, Gheorghe Arghirescu, I. G. Diamandescu
1918 februarie
Incheierea mandatului Rectorului Anton Davidoglu
februarie
Desemnarea ca rector al AISCI a profesorului Eugen Ludwig
4 februarie
Reluarea cursurilor cu studentii ramasi la Bucuresti. Grupul profesorilor de la Bucuresti era format din: Eugen Ludwig, Emil M. Brancovici, Constantin Bungetianu, Eugen Porn, Ion Tutuc. Pentru a se acoperi sarcinile didactice au fost adusi si alti colaboratori, printre care si viitorul profesor de drept al AISCI, Andrei Radulescu, care va devein presedinte al Academiei Române in perioada 1946-1948
 
Primii licentiati ai AISCI (doi in vara si sapte in toamna)
 
Publicarea primei Dari de seama, pe anii 1913-1918, facuta de Rectoratul AISCI
22 octombrie
Angajarea ca profesor titular al lui Ion N. Angelescu
25 noiembrie
Infiintarea Asociatiei Studentilor Academiei de Inalte Studii Comerciale si Industriale (ASACI), sub presedentia de onoare a Rectorului
10 decembrie
Inceperea anului universitar, intr - un cadru festiv, dupa Primul Razboi Mondial, la care Gheorghe Tasca a tinut discursul O lectie de deschidere
1919 februarie
Incheierea mandatului Rectorului Eugen Ludwig
februarie
Desemnarea ca rector al AISCI a profesorului Stanislas Cihoski. Incepe o perioada de stabilitate
12 noiembrie
Se aduc modificari Regulamentului de organizare si functionare a AISCI, introducându-se trei sectiuni: Comert, banca, asigurari; Industriala; Administrare economica, consulara
22 noiembrie
Adoptarea Statutului Asociatiei Studentilor Academiei de Inalte Studii Comerciale si Industriale (ASACI)
 
Se infiinteaza primul Birou Comercial, destinat practicii studen t ilor, pe lâna Catedra de Contabilitate
1920  
Deschiderea primului camin sudentesc al AISCI, in cladirea din Str. Cuza Voda nr. 100 (cladirea a intrat in proprietatea AISCI pe 29 martie 1926)
16 iulie
Angajarea ca profesor titular a lui Andrei Radulescu, profesor de drept, Presedinte al Academiei Române in perioada 1946-1948
1 septembrie
Infiintarea Asociatiei licentiatilor AISCI (ALACI). Asociatia a fost recunoscuta juridic in anul 1928
14 noiembrie
Infiintarea Academiei de Inalte Studii Comerciale si Industiale de la Cluj-Napoca
1921 19 august
AISCI a capatat dreptul de organizare a doctoratului (prin Legea de modificare a Regulamentului de organizare si functionare a AISCI, publicata in M. O. nr. 110)
1922 22 mai
Achizitia primului teren in Piata Romana, necesar constructiei Palatului AISCI
1923 15 martie
Constituirea Asociatiei Generale a Economistilor din România. Primul presedinte a fost Gheorghe Tasca
2 iunie
Regulamentul pentru obtinerea doctoratului la AISCI a fost sanctionat prin Decretul nr. 2498/1923
1924 februarie
Incheierea mandatului Rectorului Stanislas Cihoski
12 februarie
Desemnarea ca rector al AISCI a profesorului Ion N. Angelescu
20 martie
Preluarea in proprietate a cladirii din str. N. Filipescu nr. 8 (actualmente Tudor Arghezi nr. 6 )
5 aprilie
Angajarea ca profesor titular la AISCI a lui Eftimie Antonescu
18 aprilie
Primul doctor al AISCI (Iosif Gârbacea)
4 mai
Inceperea constructiei Palatului AISCI din Piata Romana
30 iunie
Achizitia de noi terenuri in Piata Romana, pentru constructia Palatului AISCI
1925 1 iulie
Angajarea conferentiarilor titulari: Victor Slavescu si Stefan Stanescu
1926 15 noiembrie
Ion N. Angelescu devine Presedinte al Asociatiei Generale a Economistilor din România
15 noiembrie
Inaugurarea Palatului AISCI, prin cursul tinut de profesorul Emil Brancovici, cu tema Tehnica comerciala a marfurilor si uzantelor comerciale in decursul veacurilor, in Amfiteatrul I, la ora 17.00, cu ocazia deschiderii anului universitar 1926-1927
- Publicarea documentului Palatul Academiei de Inalte Studii Comerciale si Industriale – Dare de seama facuta de dr. Ion N. Angelescu pentru Consiliul de administratie al institutiei
1927 15 ianuarie
Se deschide prima cantina studenteasca a AISCI, in cladirea din str. Cuza Voda nr.100
17 noiembrie
Se adopta unele modificari la Regulamentul de organizare si functionare a AISCI. Apar doua niveluri de pregatire: licenta, de trei ani; doctorat, de cel putin un an; se modifica sectiunile programelor de licenta si continutul acestora
- Introducerea, in anul al III-lea, ca disciplina obligatorie, pentru toate sectiile, a Pedagogiei, „pentru cei care se dedica invatamântului
1928  
Publicarea Anuarului Academiei de Inalte Studii Comerciale si Industriale , Anul XV (1927-1928)
12 iulie 1928
Inceperea constructiei Caminului nr. 1, aflat pe actuala strada Stanislas Cihoski nr. 5
1929 februarie
Incheierea mandatului Rectorului Ion N. Angelescu
februarie
Desemnarea ca rector al AISCI a profesorului Gheorghe Tasca
1 martie
Angajarea lui Gromoslav Mladenat z in functia de conferentiar definitiv
Introducerea anului preparator (incepând cu anul universitar 1929- 1930)
1930 decembrie
Incheierea mandatului Rectorului Gheorghe Tasca
decembrie
Desemnarea ca rector al AISCI a profesorului Ion Raducanu
1931 15 decembrie
Angajarea la AISCI a profesorului Nicolae Iorga, la Catedra de Istorie Generala cu dezvoltari asupra Istoriei Contemporane si Istoriei Diplomatice (pe 4 noiembrie 1931 este recomandat de Ion Raducanu in Consiliul profesoral, Decretul Regal de numire nr. 62 este din 8 ianuarie 1932, care il titularizeaza incepând cu 15 decembrie 1931)
1932 1 ianuarie
Angajarea ca profesor definitiv a lui Stefan Stanescu
18 martie
Infiintarea Cooperativei studentilor si licentiatilor AISCI
31 mai
Achizitionarea terenului si cladirii din strada Cometa (actuala Caderea Bastiliei) nr 20, de 580,75 m 2 (cladirea se afla in curtea fostului Camin nr. 1 si, inainte de demolare, cladirea a fost sediul Cooperativei studentilor si licentiatilor AISCI)
5 iulie
Inceperea realizarii, de catre Cecilia Cutescu-Storck, a frescei Istoria comertului românesc, din Aula Magna
15 iulie
Gromoslav Mladenatz devine profesor agregat
septembrie
Se adopta unele modificari la Regulamentul AISCI. Numarul sectiilor se reduce la doua: Comerciala-industriala; Administrativa. Licenta are trei ani, functioneaza anul pregatitor, doctoratul are cel putin un an.
1933 12 ianuarie
Deschiderea activitatii dispensarului medical al studentilor, in cladirea din strada Nicolae Filipescu nr. 8 (actualmente Tudor Arghezi nr. 6)
Publicarea „darii de seama”: AISCI – 20 de ani de activitate, 1913-1933
Introducerea examenului de admitere in anul pregatitor
Deschiderea, in colaborare cu Ministerul Instructiunii Publice, a cursurile de perfectionare pentru profesorii liceelor, scolilor comerciale si profesionale.
1 noiembrie
Inaugurarea Caminului nr. 1, aflat pe actuala strada Stanislas Cihoski nr. 5
15 noiembrie
Finalizarea frescei Istoria comertului românesc, din Aula Magna, realizata de Cecilia Cutescu Stork
noiembrie
Sarbatorirea celei de-a 20-a aniversari a AISCI, in Aula Magna, inzestrata cu noua fresca Istoria comertului românesc
12 decembrie
Receptia frescei Istoria comertului românesc, din Aula Magna
1935 1 ianuarie
Trecerea AISCI din subordinea Ministerului Comertului si Industriei in cea a Ministerului Instructiunii Publice (decizia a fost luata in anul 1934, dar trecerea efectiva s-a facut incepând cu anul financiar 1935)
iunie-decembrie
Construc tia Cladirii Bibliotecii ( plasata pe locul unde se afla in prezent holul cu scarile mari, din strada Caderea Bastiliei si care avea latimea “intrarii studentilor”) – al doilea corp din zona Piata Romana
30 noiembrie
Inaugurarea noii Biblioteci, in prezenta M. S. Regele Carol al II-lea
1936 1 aprilie
Infiintarea Seminarului Pedagogic Comercial, gestionat stiintific de catre AISCI
Integrarea anului pregatitor in anii de studii ; durata acestora devine patru ani
Publicarea „darii de seama” AISCI – Dare de seama pe anii de studii 1935-1936 (anul XXIII) intocmita de Rectorat
1937  
Introducerea bacalaureatului in scolile superioare comerciale
Scoaterea examenului de admitere in anul preparatory.
1938 31 mai
Achizitionarea terenului si cladirii din strada Cometa (actuala Caderea Bastiliei) nr. 22, de 684 m 2
16 august
Adoptarea unui nou Regulament pentru organizarea si functionarea AISCI, promulgat prin Decretul Regal nr. 2764 din 3 august 1938 si publicat in Monitorul Oficial nr. 180 din 16 august 1938. Regulamentul a intrat in vigoare incepând cu anul universitar 1938-1939. Se revine la trei sectiuni: Stiinte economice, financiare si sociale; Administrativa, consulara; Comerciala, industriala
1 septembrie
Achizitionarea terenului si cladirii din strada Cometa (actuala Caderea Bastiliei) nr. 24, de 1663 m 2
Introducerea, pe lânga sectiunile de stricta specializare economica existente in AISCI, a sectiunii Pedagogica
Publicarea „darii de seama” AISCI – Un patrar de veac de munca (1913-1938)
Proiectarea celui de-al treilea corp (pe strada Caderea Bastiliei) al Palatului AISCI, destinat sa gazduiasca laboratoare, muzee si birouri comerciale, necesare activitatii practice a studentilor
1940 septembrie
Incheierea mandatului Rectorului Ion Raducanu
septembrie
Inceperea mandatului de Rector al profesorului Marin I. Mazilescu
 
Refugierea AISCI din Cluj la Brasov. Arhiva ei a fost preluata de catre AISCI din Bucuresti
10 noiembrie
Cutremurul din anul 1940
27 noiembrie
Asasinarea de catre legionari a profesorilor Virgil Traian N. Madgearu (in padurea Snagov) si Nicolae Iorga (in padurea Strejnic-Ploiesti)
1941 7 februarie
Incheierea mandatului Rectorului Marin I. Mazilescu
1944 ianuarie
Inceperea mandatului de Rector al profesorului Victor Slavescu
aprilie
Intreruperea studiilor din cauza celui de-al Doilea Razboi Mondial; evacuarea studentilor din camine
iunie
Evacuarea bunurilor, arhivei si altor documente ale AISCI, impreuna cu unii functionari, din sediul de la Bucuresti la Scoala din comuna Ciulnita, judetul Muscel
30 septembrie
Inchiderea Dispensarului studentesc din str. N. Filipescu nr. 8 (actualmente Tudor Arghezi nr. 6 ). Cladirea a fost preluata de Comandamentul armatei URSS
22-23 octombrie
Revenirea activitatii AISCI la Bucuresti, dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial
octombrie
Demisia din functia de Rector a profesorului Victor Slavescu
noiembrie
Inceperea mandatului de Rector al profesorului Stefan Stanescu
1945 Februarie
Deschiderea anului universitar 1944-1945, dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial
Incheierea mandatului Rectorului Stefan Stanescu
Inceperea mandatului de Rector al profesorului Nicolae M. Maxim
1947 2 aprilie
AISCI primeste oferta de donatie din partea doamnei Matilda Nanu-Muscel a proprietatilor din Strada Cihoski nr. 3 si Piata Lascar Catargiu, nr. 7.
inainte de iulie
Incheierea mandatului Rectorului Nicolae M. Maxim
inainte de iulie
Inceperea celui de-al doilea mandat de Rector al profesorului Marin I. Mazilescu
7 august
Legea 299/ 1947, de fuzionare a Academiei de Inalte Studii Comerciale si Industriale cu Academia de Studii Cooperatiste.
octombrie
Dupa aplicarea Legii 299/1947 de fuziune, AISCI si-a schimbat numele in Academia de Stiinte Comerciale si Cooperatiste. Noua structura are doua facultati: Stiinte comerciale; Stiinte cooperatiste. Durata studiilor era de patru ani
1948 2 august
Reforma invatamântului din 1948, concretizata prin aparitia Decretului 175 al Prezidiului Marii Adunari Nationale a RPR
Academia de Stiinte Comerciale si Cooperatiste (fosta AISCI) si-a schimbat, prin Decretul 175 /1948, numele in Institutul de Stiinte Economice si Planificare (ISEP). ISEP avea urmatoarele facultati: Economie generala (4 ani), Planificare si administratie economica (3 ani), Finante (3 ani).
ISEP pierde dreptul de organizare a doctoratului
decembrie
Incheierea mandatului Rectorului Gromoslav Mladenatz
1949  
Inceperea mandatului de Rector al profesorului Vasile Malinschi
S-a reinfiintat Facultatea de Cooperatie
S-a infiintat specializarea Contabilitate, la Facultatea de Finante
S-a infiintat specializarea Statistica, la Facultatea de Planificare
1950  
ISEP a recapatat dreptul de a acorda titlul de doctor in stiinte, adoptând modelul sovietic de organizare. Persoanele care urmau pregatirea doctorala se numeau aspiranzi iar cei care isi finalizau cu succes teza deveneau candidati in stiinte.
S-a desfiintat Institutul de Stiinte Economice si Planificare din Brasov.
1951  
S-a infiintat Facultatea de Statistica.
S-a infiintat Facultatea de Comert si Cooperatie.
Introducerea invatamântului fara frecventa, incepând cu anul universitar 1951-1952
S-a introdus educatia fizica si sportul ca disciplina obligatorie in planurile de invatamânt ale ISEP
Aparitia primelor cercuri stiintifice studentesti in ISEP
1952  
ISEP capata numele V. I. Lenin
Infiintarea Institutului de Stiinte Statistice, cu sectiile Statistica industriala si Statistica agrara si comerciala, dotat cu laboratoare de calcul mecanizat si mecanografic (s-a desfintat in anul 1954)
Infiintarea Institutului de Comert exterior (s-a desfintat in anul 1957)
Infiintarea specializarii Merceologie, in cadrul Facultatii de Comert
S-a reintrodus practica de specialitate pentru toti studentii.
S-a infiintat Clubul studentesc din ISEP
1954 mai
Incheierea mandatului Rectorului Vasile Malinschi
mai
Inceperea mandatului de Rector al conferentiarului Stefan Arsene
Reinfiintarea Facultatii de Statistica. Institutul de Statistica s-a desfiintat
noiembrie
Incheierea mandatului Rectorului Stefan Arsene
1955 februarie
Inceperea mandatului de Rector al conferentiarului Mihail Haseganu
Infiintarea Facultatii de Comert Exterior. Institutul de Comert Exterior a trecut ca facultate in cadrul ISEP
1956  
Infiintatrea Ateneului studentesc al ISEP
1957  
Desfiintarea Facultatii de Comert Exterior si trecerea ei ca sectie la Facultatea de Comert
Durata studiilor la zi a devenit cinci ani, pentru toate facultatile
aprilie
S-a organizat prima editie a sesiunii stiintifice a cercurilor stiintifice studentesti din ISEP
1958  
Institutul de Stiinte Economice si Planificare (ISEP) si-a schimbat denumirea in Institutul de Stiinte Economice (ISE). ISE avea urmatoarele facultati: Economie generala, Finante-credit si evidenta contabila, Comert.
1959 ianuarie
Incheierea mandatului Rectorului Mihail Haseganu
1 februarie
Inceperea mandatului de Rector al profesorului Mircea Nicolaescu
1961 1 octombrie
Incheierea mandatului Rectorului Mircea Nicolaescu
octombrie
Inceperea mandatului de Rector al profesorului Marin A. Lupu
1963  
Infiintarea Centrului de Calcul si Cibernetica Economica, pe lânga Catedra de Calcul Economic si Statistic
1964  
Infiintarea specializarii Mecanizarea si automatizarea calcului economic
1966  
Incepera constructiei imobilului Mihai Eminescu, din Bulevardul Dacia nr. 41
Infiintarea Revistei ASE, Studii si Cercetari Economice (se editeaza pâna in 1974)
Infiintarea Revistelor ASE, Studii si Cercetari de Calcul Economic si Cibernetica Economica, cu varianta in engleza, Economic Computation and Economic Cybernetic Studies and Research (ambele sunt editate si in prezent, varianta in engleza fiind indexata ISI)
S -a trecut la un nou sistem de organizare a doctoratului, renuntându-se la aspirantura
Vizitata conducerii superioara de partid si de stat, in frunte cu Nicolae Ceausescu la ASE
1967  
Incepera constructiei imobilelor Virgil Madgearu, din Calea Dorobantilor nr. 15-17 si a imobilului din Intrarea Macedonschi nr. 2, destinat Centrului de Calcul
Institutul de Stiinte Economice (ISE) si-a schimbat denumirea in Academia de Studii Economice (ASE). ASE avea urmatoarele facultati: Ecomomia productiei, Calcul economic si cibernetica economica (nou infiintata), Comert (cu o noua sectie: Economia comertului exterior), Finante, Contabilitate, Economie generala
S-a infiintat specializarea Cibernetica economica
1968  
Finalizarea construirii imobilului Mihai Eminescu, din Bulevardul Dacia nr. 41
Introducera invatamântului seral, incepând cu anul universitar 1968-1969
1 octombrie
V izitata conducerii superioara de partid si de stat, in frunte cu Nicolae Ceausescu la ASE
1969  
Finalizarea construirii imobilului Virgil Madgearu, din Calea Dorobanti nr. 15-17 si a cladirii din Intrarea Al. Macedonschi nr. 2, destinata Centrului de Calcul
Construirea caminelor C1 si C2 din Compexul Agronomie
Dotarea Centrului de Calcul Economic si Cibernetica Economica cu primul calculator de mare putere din România – IBM 360
1970  
Specializarea Economia agriculturii s-a mutat la Institutul Agronomic Nicolae Balcescu, Bucuresti, ca facultatea de Economia ariculturii
1971  
S-a infiinteaza facultatea de Comert exterior
S-au introdus cursurile postuniversitare in ASE
octombrie
Incheierea mandatului Rectorului Marin A. Lupu
octombrie
Inceperea mandatului de Rector al profesorului Gheorghe Dolgu
1973  
S-a introdus pregatirea militara a studentelor si s-a infiintat catedra de specialitate militara.
1974  
Reorganizarea nedorita a invatamântului din ASE. Functioneaza, cu alte specializari, facultatile: Cibernetica economica si statistica, Comert, Economia industriei, constructiilor si transporturilor (din fosta Facultate de Economia industriei), Economie politica si planificare (din Facultatea de Economie politica), Finante-contabilitate (din comasarea facultatilor de Finante si Contabilitate). Facultatea de Comert exterior a fost desfiintata si a trecut ca sectie, cu denumirea Relatii economice internationale la Facultatea de Comert
S-au descoperit unele fraude de la examenul de admiterea in anul I, facute in perioada 1972-1974. Evenimentul a intrat in folclorul comunitatii universitare cu numele Cutremurul din 1974 de la ASE.
1975  
Preluarea imobilului „vechi” de invatamânt (corpul B) din strada Mihail Moxa
Specializarea Economia agriculturii a revenit de la Institutul Agronomic Nicolae Balcescu Bucuresti, ca Facultatea de Contabilitate si economia agriculturii
S-a infiintat Oficiul de Calcul de pe lânga Catedra de Contabilitate
Sistemul doctoratului s-a inchis si a devenit atent controlat de organele de partid. Au fost ani multi in care nu s-a organizat concurs de admitere. Atunci când a existat, s-a cerut avizul de partid pe dosarul candidatului
1977  
Reorganizare dura: din facultatile Economie politica si planificare si Calcul economic si cibernetica economica se constituie facultatea de Planificare si cibernetica economica; Sectia Relatii economice internationale se desfiinteaza (intra in lichidare). La Facultatea de Comert s-a infiintat specializarea Economia Serviciilor pentru Alimentatie Publica si Turism
1980 ianuarie
Incheierea mandatului Rectorului Gheorghe Dolgu
mai
Inceperea mandatului de Rector al profesorului Ilie Vaduva
1981  
Infiintarea Revistei Teorie si practica economica
1985  
Facultatea de Contabilitate si economie agrara a devenit sectie in cadrul Facultatii de Economia industriei si agriculturii
noiembrie
Incheierea mandatului Rectorului Ilie Vaduve
3 decembrie
Inceperea mandatului de Rector al profesorului Alexandru Puiu
1990 februarie
Incheierea mandatului Rectorului Alexandru Puiu
Inceperea mandatului de Rector al profesorului Constantin Barbulescu
Reorganizarea structurii invatamântului din ASE, ca urmare a Revolutiei din decembrie 1989. In semestrul al II-lea au functionat urmatoarele facultati: Comert, Cibernetica, statistica si informatica economica, Economia industriei, constructiilor si transporturilor, Economia productiei agricole si alimentare, Finante, banci, contabilitate. S-au reinfiintarea facultatilor de Cibernetica, Statistica si InformaticaEconomica si Economia productiei agricole si alimentare. Facultatea de Finante-contabilitate si-a schimbat denumirea in Finante, banci si contabilitate.
Facultatea de Economia industriei, constructiilor si transporturilor si-a schimbat denumirea in Management.
S-a reinfiintat specializarea Relatii economice internationale, in cadrul Facultatii de Comert
S-au infiintat specializarile Merceologie, Marketing si Turim-servicii in cadrul Facultatii de Comert
S-a infiintat Departamentului de stiinte economice , cu specializarea Administrarea afacerilor cu predare integrala in limbile engleza si, respectiv, franceza (ulterior, Departamentul a devenit facultate)
Preluarea imobiulului din strada Tache Ionescu de la Ministerul Minelor (ordinul de transfer 138 din 15.10.1990)
O noua organizare a ASE, pe urmatoarele facultati: Management, Finante, banci si contabilitate, Comert, Cibernetica, statistica si informatica economica, Economia productiei agricole si alimentare. Durata studiilor era de cinci ani (la zi) si sase ani (la seral si fara frecventa). S-a infiintat Departamentul de stiinte economice, cu doua specialzari cu predare integrara in limbile franceza, respectiv engleza Departamentul s-a transformat Departamentul Internaţional de Studii Internaţionale şi, apoi, în Facultatea de Studii Economice în limbi străine
1991  
Infiintarea programului MBA Dezvoltarea economica a intreprinderii, in cadrul Institutului National de Dezvoltare Economica (INDE), intr-un parteneriat cu CNAM Paris
Introducerea invatamântului de lunga si scurta durata (colegii)
Departamentul de Stiinte Economice si-a schimbat denumirea in Departamentul International de Studii Economice
Reinfiintarea Facultatii de Relatii Economice Internationale
S-a infiintat Colegiul Universitar Economic de la Bucuresti
1992  
Departamentul international de studii economice a devenit Facultatea de Studii economice in limbi straine. La facultate s-a adaugat sectia germana
S-a reinfiintat Facultate de economie generala
S-a reinfiintat secializarea Comert in cadrul Facultatii cu acelasi nume
S-a infiintat specializarea Economia mediului, la Facultatea Economia productiei agricole si alimentare
S-a infiintat Colegiul Universitar Economic de la Buzau
1993  
noua organizare a invatamântului de lunga durata din ASE, pe urmatoarele facultati: Management, Finante, asigurari, banci si burse de valori, Gestiune si contabilitate, Comert, Cibernetica, statistica si informatica economica, Relatii economice internationale, Studii economice in limbi straine, Economie generala, Economia si gestiunea productiei agricole si alimentare. Durata studiilor era de patru ani (la zi) si cinci ani (la seral si fara frecventa). Transformarile survenite au fost: s-au reinfiintat facultatile de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori si Gestiune si Contabilitate, prin divizarea Facultatii de Finante, Banci si Contabilitate; Facultatea de Economia productiei agricole si alimentare si-a schimba numele in Economia si gestiunea productiei agricole si alimentare
S-a introdus invatamântul organizat pe cicluri (module): ciclul I – anii I si II, trunchi comun; ciclul II – anii III, IV (si V), specializari
ASE a admis studenti la taxa, in plus fata de cei finantati de la bugetul de stat
S-a infiintat programul MBA Româno-Canadian, Managementul afacerilor, in urma semnarii unui acord de colaborare intre Guvernele României si Canadei, care a avut ca parteneri ASE Bucuresti si Université du Québec à Montréal Infiintarea programului MBA de Administrarea afacerilor – Româno-canadian, incepând cu anul universitar 1993-1994
S-a infiintat Scoala de Administrare a firmei (ASEBUSS), care se va desprinde de ASE in anul 1998, devenind unitate de invatamât privata
Preluarea cladirii din strada Calea Grivitei, prin HG 19 din 25.01.1993
1994  
Se introduc studiile aprofundate (un an, dupa licenta), incepând cu anul universitar 1994-1995
1995  
Preluarea in administratie a cladirii Nicolae Iorga, din str. Serban Voda 22-24 (HG 494 din 5.07.1995)
Constructia Caminului D Moxa
Au avut loc primele evaluari ale specializarilor, realizate de CNEAA – Consiliul National de Evaluare Academica si Acreditare din Romania.
S-a infiintat Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic
S-a deschis „antena” INDE la Universitatea de Petrol si Gaze din Ploiesti (a functionat pâna in 2003)
S-a infiintat specializarea Administratie publica, in cadrul Facultatii de Management
Studiile aprofundate au trecut in categoria studiilor postuniversitare
Absolventii studiilor de lunga durata pot urma o a doua specializare, fara sustinerea unui examen de admitere
Absolventii colegiilor pot continua studiile de lunga durata, in urma unui examen
Introducerea facilitatii de percepere de catre ASE a taxelor pentru admiteri, inmatriculari, reinmatriculari, reexaminari, repetentie, repetarea examenelor, inclusiv a celor de licenta si absolvire
1996 mai
Incheierea Mandatului Rectorului Constantin Barbulescu
mai
Inceperea mandatului de Rector al profesorului Paul Bran
 
Facultatea de Gestiune si contabilitate si-a schimbat denumirea in Facultatea de Contabilitate si informatica de gestiune
 
Programul MBA Romano-Canadian se desfasoara cu noi parteneri: University of Ottawa si HEC Montreal
 
Finalizarea construirii Bazei sportive din str. Stanislas Cihoski nr. 9
15 octombrie
Darea in folosinta a Cantinei Moxa
octombrie
Inceperea constructiei Pasarelei dintre cladirea Ion N. Angelescu si Mihai Eminescu, denumita Pasul Bran
 
Inceperea primei modernizari a imodilului Ion N. Angelescu
 
Inceperea consolidarii si modernizarii cladirii Tache Ionescu, dedicata invatamantului postuniversitar (lucrarile s-au finalizat in 2000)
1997  
Programul Tempus de mobilitati internationale ale studentilor a fost inlocuit de programul Erasmus.
 
Ultima serie a invatamantului seral si fara frecventa, in anul universiatar 1997-1998 (formele intra in lichidare)
 
ASE a devenit Institutie Organizatoare de Doctorat (IOD). Programul de pregatire doctorala era formata din doua etape: programul de pregatire generala si etapa de elaborare a tezei
decembrie
Terminarea constructiei Pasului Bran, Pasarela dintre cladirea Ion N. Angelescu si Mihai Eminescu
1998  
Introducerea, incepand cu anul universitar 1998-1999, a invatamantului la distanta (numit, initial, Invatamant Economic Deschi sla Distanta)
 
Introducerea, incepand cu anul universiatar 1998-1999, a sistemului creditelor transferabile – ECTS (European Credit Transferred System) – fiecarui semestru universitar alocandu-i-se 30 de credite; trecerea de la un an la altul era conditinata de acumularea unui mumar minim de credit
 
Dobandirea terenului din Belvedere, str. Chibzuintei nr. 2
1999  
Consolidarea si reproiectarea interioarelor Pavilionului administrativ din str. Stanislas Cihoski nr. 5 (anterior fusese camin studentesc si cantina)
 
Construirea Pasarelei dintre cladirea Ion N. Angelescu si Pavilionul Administrativ
 
Inceperea lucrarilor la Caminul A6 Belvedre
 
S-au deschis centrele teritoriale de invatamant la distanta Alexandria, Buzau, Constanta, Deva, Amara (Ialomita), Slatina, Targoviste, Tulcea
2000  
S-a infiintat Departamentul de Formare Permanenta
 
S-au deschis centrele teritoriale de invatamant la distanta Medias, Braila, Predeal
 
S-au infiintat Colegiile Universitare Economice de la Giurgiu si Calarasi
 
Infiintarea Centrului European Interuniversitar Romano-Bulgar (BRIE) Giurgiu
 
Dobandirea imobilului de la Deva, pentru invatamantul la distanta
 
Se introduc programele de masterat (trei semestre, dupa licenta), incepand cu anul universitar 2000-2001. Se renunta la studiile aprofundate, de doua semestre
 
S-a implementat primul sistem de evidenta automata a situasiei scolare a studentilor – Sistemul de Management Universitar (SMU)
2001  
Constructia Caminului E Moxa
 
Inceperea construirii imobilului Paul Bran, din str. Mihai Moxa nr. 5-7
 
S-a deschis centrul teritorial de invatamant la distanta Piatra Neamt
2002  
S-a deschis centrul teritorial de invatamant la distanta Curtea de Arges
 
Prima modernizare a Aulei Magna si a Salii Victor Slavescu
 
A avut loc prima evaluare a programelor de la invatamantul la distanta, de catre CNEAA
 
S -a lansat programul de masterat International Business Informatics, in cadrul BRIE Giurgiu
2003  
S-a anfiintat Facultatea de Marketing
 
Dobandirea imobilului de la Giurgiu, pentru invatamantul la distanta
 
S-au deschis centrele teritoriale de invatamant la distanta Campia Turzii, Calaras, Giurgiu
 
S -au deschis „antenele” INDE la: Universitatea Babes Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Ovidius din Constanta, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
2004  
Prima modernizare a imobilului de la Giurgiu
 
S-a inregistrat maximul istoric al numarului de studenti ai ASE: 52793
mai
Incheierea mandatului Rectorului Paul Bran
2004 mai
Inceperea mandatului de Rector al profesorului Ion Gh. Rosca
 
Achizitia imobilului de la Covasna
 
Inceperea reparatiilor capitale la imobilul de la Covasna, cu destinatia invatamant la distanta
2005 1 octombrie
Darea in folosinta a imobilului Paul Bran, din str. Mihai Moxa nr. 5-7
Implementarea procesului Bologna, statuat prin legea nr. 288/2004, care prevedea ca studiile universitare sa aiba trei niveluri: licenta (3 ani), masterat (2 ani), doctorat (3 ani). In anul universitar 2005-2006 s-au reorganizat programele de licenta si mastera. Colegiile intra in lichidare. Programele de masterat de trei semestre intra in lichidare
Infiintarea Scolii doctorale a ASE. Studiile doctorale au, incepand cu anul 2005-2006, doua componente: Studii universitare avansate (doua semestre); Program de cercetare stiintifica (patru semestre)
 
Facultatea de Studii Economice cu predare in limbi straine si-a schimbat denumirea in Administrarea Afacerilor cu predare in limbi straine
5 octombrie
Finalizarea lucrarilor la Caminul A6 Belvedere, mabilarea si darea in folosinta
7 noiembrie
Inceperea executiei de catre Sabin Balasa a frescelor Geneza si Feerie din Sala de lectura Victor Slavescu
 
Inceperea construirii Caminului A7 Belvedere
 
Incheierea reparatiilor capitale de la imobilul din Covasna
 
S-a infiintat Scoala doctorala a ASE
2006 1 ianuarie
Introducerea sistemului intern de evaluare a cadrelor didactice
24 martie Montarea siglei luminoase www.ase.ro pe cladirea Ion N. Angelescu
20 aprilie Terminarea executiei de catre Sabin Balasa a frescelor Geneza si Feerie din Sala de lectura Victor Slavescu
27 iulie Inceperea modernizarii complete a Corpului A (corpul bibliotecii) din Cladirea Ion N. Angelescu
1 octombrie Infiintarea programului MBA romano – german Managenent antreprenorial
  A doua modernizare a imobilului de la Giurgiu si a spatiului exterior
  Inceperea modernizarii Caminelor C1, C2 Agronomie si a spatiilor externe
  Demolarea vechiului camin din strada Occidentului nr. 7
2007 7 martie Terminarea modernizarii complete a Corpului A (corpul bibliotecii) din Cladirea Ion N. Angelescu
7 mai Inceperea modernizarii complete a Corpului B (corpul Rectoratului) din Cladirea Ion N. Angelescu, inclusiv Aula, Holul de onoare, Sala Virgil Madgearu
26 noiembrie Inceperea consolidarii si supraetajarii Bazei sportive
  Ultimele promotii ale invatamantului de scurta durata (colegiile) – anul universitar 2006-2007
  Inceperea construirii Caminului A8 Belvedere
  Terminarea modernizarii Caminelor C1, C2 Agronomie si a spatiilor externe
  Transformarea imobilului de la Covasna in Centru de conferinte si hotel
  Inceperea consolidarii, prin metoda izolarii bazei, si modernizarii Cladirii Victor Slavescu, din Calea Grivitei nr. 2-2A. Metoda de consolidare a fost aplicata prima data in Romania
  Modernizarea Cantinei Moxa
2008   S-a desfasurat primul proiect european de finantare a burselor doctorale, din fonduri europene, prin Programul Operational Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane.
martie Inceperea construirii liftului exterior dintre Pavilionul administrativ si Baza sportiva
28 martie Inceperea consolidarii, modernizarii si refunctionarii Casei studentilor economisti din str. Frumoasa nr. 31
6 mai Inceperea lucrarilor pentru realizarea Capelei Ioan Gura de Aur
17 mai Inceperea construirii Caminului-hotel din strada Occidentului nr. 7
august Inceperea modernizarii Pavilionului administrativ din str. Stanislas Cihoski nr. 5
24 septembrie Realizarea, din marmura de Ruschita, a busturilor Virgil Madgearu si Ion N. Angelescu, din Aula Magna, de catre Adrian Parvu (lucrarile au inceput in 12 mai 2008)
1 octombrie Terminarea modernizarii complete a Corpului B (corpul Rectoratului) din Cladirea Ion N. Angelescu, inclusiv Aula, dotarea ei cu aparatura si cu ecranul de proiectie, Holul de onoare, Sala Vitgil Magearu
Sfintirea Capelei Ioan Gura de Aur
octombrie Terminarea construirii Caminului A7 Belvedere
17 noiembrie Realizarea Galeriei Rectorilor, de catre conf. dr. Nicolae-Aurel Alexi (lucrarile au inceput in 12 mai 2008)
16 decembrie Inceperea lucrarilor la Centrul international de conferinte Predeal
  Revistele Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research si Amfiteatru economic au fost acreditate ISI
  Reconditionarea bibliotecii din Sala Virgil Madgearu si confectionarea mobilierului adiacent
2009   S-a desfasurat al doilea proiect european de finantare a burselor doctorale, din fonduri europene, prin Programul Operational Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane.
octombrie Refacerea completa a mobilierului din Aula Magna
Terminerea modernizarii Pavilionului administrativ din str. Stanislas Cihoski nr. 5
2010 1 februarie Inceperea consolidarii, modernizarii si refunctionalizarii Corpului C din strada Mihail Moxa nr. 5-7
februarie Infiintarea cantinei cadrelor didactice din str. Stanislas Cihoski nr. 5
27 iulie Terminarea lucrarilor la Casa studentilor economisti din str. Frumoasa nr. 31
  Infiintarea Facultatii Administratie si management public
  S-a desfasurat al proiect european de finantare a burselor doctorale, din fonduri europene, prin Programul Operational Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane.
  S-au implementat primele doua programe de pregatire postdoctorala, finantate din fonduri europene, prin Programul Operational Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane, dintre care unul coordonat de ASE..
4 octombrie Inceperea reabilitarii si modernizarii Bazei sportive, din strada Stanislas Cihoski nr. 9
5 octombrie Terminarea consolidarii si modernizarii Cladirii Victor Slavescu, din Calea Grivitei nr. 2-2A
octombrie Terminarea construirii Caminului A8 Belvedere
  Terminarea consolidarii, modernizarii si supraetajarii Bazei sportive
  Inceperea programelor de tip cercetare postdoctorala
2011 februarie Terminarea construirii liftului exterior dintre Pavilionul administrativ si Baza sportiva
Introducerea unui nou model al doctoratului, axat, exclusiv, pe cercetare, conform Legii nr.1 /2011, a Educa tiei Nationale
august Terminarea lucrarilor la Corpul C din strada Mihail Moxa nr. 5-7
    Aparitia Legii nr.1 /2011, a Educa tiei Nationale, care schimba sistemul de management in universitati, introduce ierarhizarea universitaatilor si a demeniilor
2012 4 martie Incheierea mandatului Rectorului Ion Gh. Rosca