Resurse umane

Concurs pentru acordarea gradatiilor de merit pentru personalul didactic de predare
din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti in anul 2020


Concurs pentru acordarea gradatiilor de merit pentru personalul didactic auxiliar
din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti in anul 2020


 

CONCURS ANGAJARE 1
PERIOADA DESFASURARII 17.09.2020 - 21.10.2020

Academia de Studii Economice din Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

Documente necesare participarii la concurs

Informatii suplimentare 021.319.19.00 int.173 sau 653

Desfasurare concurs

Rezultatul probei scrise/practice

Anunt sustinere interviu

Rezultatele obtinute la interviul din data de 16.10.2020

Rezultatele finale


CONCURS ANGAJARE 2
PERIOADA DESFASURARII 01.10.2020 - 04.11.2020

Academia de Studii Economice din Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

Documente necesare participarii la concurs

Desfasurare concurs

Anunt sustinere proba scrisa/practica (birotica)

Rezultatul probei scrise / practice la concursul pentru ocuparea posturilor vacante din data de 26.10.2020

Anunt sustinere interviu

Informatii suplimentare 021.319.19.00 int.173 sau 653