Universitate cu grad de incredere ridicat conform evaluarii externe a calitatii academice de catre
Consiliul ARACIS