cercetare

Managementul cercetarii

Directia Managementul Cercetarii si Inovarii (DCMI) ofera logistica si consultanta atat pentru derularea proiectelor de cercetare nationale si internationale, cat si pentru o mai buna integrare a informatiilor privind aceste proiecte de catre comunitatea academica. Infrastructura cercetarii in universitate este dezvoltata pe centre de cercetare.

Conferinta internationala

THE 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES CHALLENGES AND TRENDS IN ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES RESEARCH.
Bucharest University of Economic Studies, Bucharest, April 16-17, 2018.

Diseminarea cercetarii

Universitatea editeaza peste 20 de reviste stiintifice indexate in diverse baze de date internationale, inclusiv in Web of Science (ISI). Prin proiectul ANELiS sunt oferite resurse bibliografice cu o larga acoperire a domeniilor literaturii stiintifice. Directia managementului cercetarii si inovarii disemineaza informatii privind organizarea de conferinte si workshop-urilor stiintifice nationale si internationale.