Biblioteca Academiei de Studii
Economice din Bucuresti

Biblioteca Academiei de Studii Economice din Bucuresti

 

BIBLIOTECA ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI


PROGRAM BIBLIOTECA

in perioada 13-24 septembrie 2021 / Luni - Joi 09:00-16:30, Vineri 09:00-14:00


Directia Biblioteca ASE asigura continuitatea activitatilor specifice destinate proceselor de informare, documentare, cercetare si studiu individual prin intermediul tehnologiilor suport de informare si comunicare, sistemului informatic integrat de biblioteca, functionarea serviciului de acces mobil (acces online din institutie si din afara institutiei pentru studentii de la toate programele de studii, cadre didactice, cercetatori) la resursele electronice stiintifice sau specializate, la platformele de reviste, jurnale, carti electronice, date statistico-economice abonate institutional, continut stiintific full-text pentru domeniul economic, disciplinele conexe conform curriculei universitare si domeniile de cercetare.


NOU!!! 
*Biblioteca ASE redeschide cu 1 iulie 2021 toate salile de lectură din unitatea centrala
*Accesul in Biblioteca se asigura in conditiile prevazute in Ghidul de utilizare a bibliotecii

NOU! Material bibliografic admitere master 2021

NOU! Acces platforma ORBIS

NOU! Acces resurse electronice Euromonitor Passport, Jstor Business, IFRSbox

NOU! Acces platforma Compustat (Capital IQ)

NOU! Publicatii disponibile online - Liste bibliografice pe facultati

Ghid inregistrare cont pe platforma Compustat

Publicatii disponibile online - Liste bibliografice pe facultati

Resurse electronice stiintifice Anelis Plus 2020

Acces platforma Audit Analytics

Acces platforma CEEOL


 

Sesiuni online accesare platforma Thomson Reuters (Refinitiv) - Inregistrări webinarii (video)

Directia Biblioteca
Email: contact@biblioteca.ase.ro