Biblioteca Academiei de Studii
Economice din Bucuresti

Biblioteca Academiei de Studii Economice din Bucuresti

 

BIBLIOTECA ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI


Directia Biblioteca ASE asigura continuitatea activitatilor specifice destinate proceselor de informare, documentare, cercetare si studiu individual prin intermediul tehnologiilor suport de informare si comunicare, sistemului informatic integrat de biblioteca, functionarea serviciului de acces mobil (acces online din institutie si din afara institutiei pentru studentii de la toate programele de studii, cadre didactice, cercetatori) la resursele electronice stiintifice sau specializate, la platformele de reviste, jurnale, carti electronice, date statistico-economice abonate institutional, continut stiintific full-text pentru domeniul economic, disciplinele conexe conform curriculei universitare si domeniile de cercetare.


- Ghid inregistrare cont pe platforma Compustat -

NOU! Acces platforma Compustat (Capital IQ)

NOU! Publicatii disponibile online - Liste bibliografice pe facultati


 

Sesiuni online accesare platforma Thomson Reuters (Refinitiv) - Inregistrări webinarii (video)

Directia Biblioteca
Email: contact@biblioteca.ase.ro