programe de studii

Programe academice

Academia de Studii Economice din Bucuresti isi confirma recunoasterea nationala si internationala prin atragerea de studenti, masteranzi si doctoranzi, oferind o educatie universitara si post-universitara la standarde de inalta calitate.

Activitati didactice

Graficul activitatilor pentru programele de studii universitare de licenta, invatamant la distanta (ID-IFR) si masterat.

Resurse academice

Prin fondul de carte existent academia ofera resursele necesare procesului de instruire, formare, educare si cercetare, deservind prioritar studentii, cadrele didactice si cercetatorii din universitate.

Cadre didactice ASE

Personalul didactic este constituit din cadre didactice de elita, specializate in domeniile de pregatire a materiilor predate cu rezultate remarcabile pe plan national si international.