Academia de Studii Economice din Bucuresti

Admitere 2018 - Licenta

Dosarul de inscriere

Ce contine dosarul de inscriere:

 • cartea de identitate/pasaportul;
 • un dosar plic pe coperta caruia scriu: numele complet, adresa de e-mail si numarul de telefon;
 • diploma de bacalaureat (sau diploma echivalenta cu aceasta) in original/copie legalizata/copie certificata conform cu originalul; Absolventii din iulie 2018 vor prezenta adeverinta de promovare a examenului de bacalaureat, eliberata de liceu, in original/copie legalizata/copie certificata conform cu originalul, conform modelululi elaborat de minister;
 • foaia matricola (sau echivalenta acesteia, din care rezulta mediile anilor de studii) in original/copie legalizata/copie certificata conform cu originalul;
 • eseul (eseurile) motivational, datat si semnat, privind alegerea ASE si a programului de studii care reprezinta prima optiune pentru fiecare limba de predare a programelor din fisa de inscriere, conform modelului de pe www.ase.ro;
 • Nr. de eseuri motivationale depuse la dosar este de:
  • UN ESEU in limba romana, daca optiunile sunt pentru programe cu predare in limba romana
  • UN ESEU in limba straina (engleza, franceza sau germana) pentru programe cu predare in limba straina
  • UN ESEU in limba romana si UN ESEU in limba straina, daca optiunile sunt atat pentru programe cu predare in limba romana, cat si in limba straina respectiva.
  • DOUA ESEURI - in limba romana si limba franceza - daca optiunea este pentru programul Limbi moderne aplicate
 • adeverinta medicala tip, eliberata de cabinetele medicale (scolare sau teritoriale) sau de catre medicul de familie, in original/copie legalizata/copie certificata conform cu originalul, din care sa rezulte ca solicitantii sunt apti pentru facultate;
 • copia cartii de identitate;
 • copia legalizata/certificata conform cu originalul, a certificatului de nastere;
 • copia legalizata/certificata conform cu originalul, a certificatului de casatorie (daca este cazul);
 • doua fotografii 3/4
 • bonul valoric/bonurile valorice reprezentand taxa de inscriere, achitata la casieriile ASE;
 • declaratia pe propria raspundere pe care candidatul o completeaza in sala de inscriere si prin care declara ca nu a fost student exmatriculat din ASE si se angajeaza ca: nu va beneficia concomitent de finantare de la buget pentru doua sau mai multe programe de studii universitare, indiferent de nivelul lor si ca nu va urma simultan mai mult de doua programe de studii universitare, indiferent de nivelul si forma de finantare ale acestora.

Actele de studii si/sau de stare civila (certificat de nastere/casatorie) redactate in alta limba decat romana, vor fi insotite de traduceri in limba romana, legalizate.

In vederea obtinerii certificarii conform cu originalul, pentru copiile documentelor prevazute la literele a), c), d) si f), candidatii trebuie sa prezinte documentele in original.

Dosarele incomplete NU sunt acceptate pentru inscriere!